ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 2201 - 2220 від загального числа 121900

2201. Гаевский, А. Ю.
Самоучитель работы на персональном компьютере: Windows 95/98 и Internet. – К : А.С.К., 2001. – 416 с. – 966-539-230-1.
Шифр: 004.3  Авторський знак: Г12
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
2202. Скрипник, Ю. О.
Модуляційні радіометричні пристрої та системи НВЧ-діапазону : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 374с. – 966-7570-87-8.
Шифр: 621.396(07)  Авторський знак: С45
Кількість примірників :  50    В наявності :  50
Опис документа
2203. Коваленко, І. О.
Метрологія та вимірювальна техніка : Навчальний посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 652с. – 966-7570-92-4.
Шифр: 006.91(07)  Авторський знак: К56
Кількість примірників :  183    В наявності :  179
Опис документа
2204. Еняков, А. М.
Метрологические проблемы испытаний медицинского ультразвукового оборудования // Медицинская техника. – 2001. – №3. – с.20.
Шифр: 615.47  Авторський знак: Е61
Опис документа
2205. Булыгин, В. П.
Использование трёхзначной логики для повышения устойчивости алгоритмов интерпретации в медицинских диагностических приборах // Медицинская техника. – 2001. – №3. – с.25.
Шифр: 615.47.03  Авторський знак: Б90
Опис документа
2206. Пирсон, Б.
Магистр делового администрирования : Краткий курс. – М. : АЛЬПИНА, 2000. – 218с. – 5-89684-011-Х.
Шифр: 005.5  Авторський знак: П33
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
2207. Зеликман, М. И.
Анализ эффективности алгоритмов повышения информативности рентгеновских изображений при цифровой флюрографии // Медицинская техника. – 2001. – №3. – с.35.
Шифр: 615.471  Авторський знак: З-48
Опис документа
2208. Дерягина, Л. Е.
Психофизиологические свойства личности и особенности регуляции сердечного ритма под влиянием трудовой деятельности // Медицинская техника. – 2001. – №3. – с.40.
Шифр: 615.47:612.172.2  Авторський знак: Д36
Опис документа
2209. Андрущенко В.П.,Афанасенко В.С.,Горлач М.І.,Головченко Г.Т.,Добрускін М.О.та ін.
Політологія: Наука про політику : підручник. – 3-тє вид., виправ. та доп. – К. – Х. : Єдінорог, 2001. – 640с. – 5-7763-8287-4.
Шифр: 32(07)  Авторський знак: П50
Кількість примірників :  82    В наявності :  81
Опис документа
2210. Доценко, Е. Л.
Психология манипуляции. Феномены, механизмы и защита. – М : ЧеРо, Изд-во МГУ, 2000. – 344 с. – 5-88711-038-4.
Шифр: 316.6  Авторський знак: Д55
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
2211. Василик М.А.,Вершинин М.С.,Козырева Л.Д.,Хренов А.Е.
Политология: практикум : учеб. пособие. – М. : Гардарики, 2000. – 384с. – 5-8297-0051-4.
Шифр: 32(07)  Авторський знак: П50
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
2212. Хорошавина, С. Г.
Курс лекций "Концепции современного естествознания" : учебник. – Р-н-Д : Феникс, 2000. – 480с. – 5-222-00860-6.
Шифр: 502.3(07)  Авторський знак: Х82
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
2213. Бакка, М. Т.
Практикум з гірничо-інженерної графіки : навч. посібник. – Ж : ЖІТІ, 2001. – 139 с.
Шифр: 744(07)  Авторський знак: Б19
Кількість примірників :  167    В наявності :  167
Опис документа
2214. Редчиць, В. С.
Основні положення нарисної геометрії в гірництві : Навчальний посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 143с.
Шифр: 514.18(07)  Авторський знак: Р33
Кількість примірників :  86    В наявності :  86
Опис документа
2215. Тацій, В.
Новий кримінальний кодекс України // Право України. – 2001. – №7. – с.3.
Шифр: 67.9(4Укр)  Авторський знак: Т12
Опис документа
2216. Селіванов, В.
До проблеми розроблення концепції розвитку вітчизняної юридичної науки // Право України. – 2001. – №7. – с.11.
Шифр: 67.9(4Укр)  Авторський знак: С29
Опис документа
2217. Півненко, В.
Кримінальна юстиція України: проблеми організації та діяльності // Право України. – 2001. – №7. – с.19.
Шифр: 67.9(4Укр)  Авторський знак: П11
Опис документа
2218. Коростей, В.
Якою бути національній теорії держави і права? // Право України. – 2001. – №7. – с.23.
Шифр: 67.9(4Укр)  Авторський знак: К68
Опис документа
2219. Копан, О.
Безпека як силовий фактор державного управління // Право України. – 2001. – №7. – с.26.
Шифр: 67.9(4Укр)  Авторський знак: К55
Опис документа
2220. Товт, М.
Міжнародно-правовий захист національних меншин в Україні та система контролю Ради Європи // Право України. – 2001. – №7. – с.28.
Шифр: 67.9(4Укр)  Авторський знак: Т50
Опис документа

« 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет