ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 19581 - 19600 від загального числа 124813

19581. Церковный, М. Ф.
Героев подвиги бессмертны : Очерки о Героях Советского Союза-уроженцах Черниговской обл. – К. : Политиздат, 1982. – 423с. – Герои Советского Союза.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Ц44
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19582. Украина во взаимосвязях славянских народов : Сборник научных трудов. – К. : Наукова думка, 1983. – 189с.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: У45
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19583. Пішак В.П.,Бажора Ю.І.,Брагін Ш.Б.,Воробець З.Д.,Дубінін С.І.
Медична біологія : підручник. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 656с. – 966-7890-35-Х.
Шифр: 57(07)  Авторський знак: М42
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19584. Якобисяк, М.
Імунологія. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 672с. – 966-7890-38-4.
Шифр: 577.2  Авторський знак: Я46
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19585. Советская Украина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 : Документы и материалы в трех томах. Т.3 : Украинская ССР в завершающий период Великой Отечественной войны (1944-1945 гг.). – 2-е изд., доп. – К. : Наукова думка, 1985. – 511с.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: С56
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19586. Демьянов, В. Ф.
Введение в минимакс. – М. : Наука, 1972. – 368с. – Оптимизация и исследование операций.
Шифр: 517.5  Авторський знак: Д32
Кількість примірників :  1
Опис документа
19587. Комягин, В. Б.
Excel 7 в примерах. – М. : Нолидж, 1996. – 432с. – 5-89251-003-4.
Шифр: 004.4  Авторський знак: К63
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19588. Емченко, А. П.
Киев : Скрижали бессмертия. Фотопутеводитель. – К. : Мистецтво, 1985. – 190с.
Шифр: 94(477-25)(036)  Авторський знак: Е60
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19589. Винаров, І.
Бійці тихого фронту : Спогади розвідника. – К. : Політвидав, 1984. – 327с.
Шифр: 94(100)  Авторський знак: В48
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19590. Абрамович, Д.
Києво-Печерський патерик. – Репринтне вид. – К. : Час, 1991. – 280с. – 5-88520-112-9.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: А16
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19591. Історія міст і сіл Української РСР : В 26 т. Кримська область. – К. : Головна редакція УРЕАН, 1974. – 302с.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: І-90
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
19592. Історія Української РСР : У восьми томах, десяти книгах. Т.8 : Радянська Україна в період зміцнення соціалізму і поступового переходу до комунізму (1945 -70-і роки), Кн.1 : Українська РСР в період зміцнення соціалізму (1945 -50-і роки). – К. : Наукова думка, 1979. – 390с.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: І 90
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19593. Історія Української РСР : У восьми томах, десяти книгах. Т.2 : Визвольна війна і возз'єднання України з Росією. Початок розкладу феодалізму та зародження капіталістичних відносин (Друга половина XVII-XVIII ст.). – К. : Наукова думка, 1979. – 614с.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: І 90
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19594. Історія Української РСР : У восьми томах, десяти книгах. Т.3 : Україна в період розкладу і кризи феодально-кріпосницької системи. Скасування кріпосного права і розвиток капіталізму (XIXст.). – К. : Наукова думка, 1979. – 606с.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: І 90
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19595. Історія Української РСР : У восьми томах, десяти книгах. Т.4 : Україна в період імперіалізму (1900-1917). – К. : Наукова думка, 1978. – 532с.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: І 90
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19596. Історія Української РСР : У восьми томах, десяти книгах. Т.5 : Велика Жовтнева революція і громадянська війна на Україні (1917-1920). – К. : Наукова думка, 1977. – 591с.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: І 90
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19597. Історія Української РСР : У восьми томах, десяти книгах. Т.6 : Українська РСР у період побудови і зміцнення соціалістичного суспільства (1921-1941). – К. : Наукова думка, 1977. – 543с.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: І 90
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19598. Історія Української РСР : У восьми томах, десяти книгах. Т.7 : Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу (1941-1945). – К. : Наукова думка, 1977. – 536с.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: І 90
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19599. Медведев, Д. Н.
Сильные духом. – К. : Политиздат, 1988. – 444с.
Шифр: 821.161.1  Авторський знак: М42
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
19600. Історія Української РСР : У восьми томах, десяти книгах. Т.1 : Первіснообщинний лад. Виникнення і розвиток феодалізму (З найдавніших часів до середини XVII ст.), Кн.2 : Розвиток феодалізму. Наростання антифеодальної і визвольної боротьби (Друга половина XIII-перша половина XVII ст.). – К. : Наукова думка, 1979. – 342с.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: І 90
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет