ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 15881 - 15900 від загального числа 124832

15881. Москвін С.О.,Бевз С.М.,Верба В.А.,Дідик В.Г.,Новіков В.А.,Унковська Т.Є.
Проектний аналіз : Навчальний посібник. – К. : Лібра, 1998. – 368с. – 966-7035-13-1.
Шифр: 005.52(07)  Авторський знак: П68
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
15882. Дмитренко, Г. А.
Оценка уровня культуры персонала : учеб.-практ. пособие. – К. : МАУП, 1998. – 88с. – 966-7312-28-3.
Шифр: 174(07)  Авторський знак: Д53
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
15883. Тян, Р. Б.
Планирование деятельности предприятия : Учебное пособие. – К. : МАУП, 1998. – 156с. – 966-7312-23-2.
Шифр: 005.51(07)  Авторський знак: Т99
Кількість примірників :  5    В наявності :  4
Опис документа
15884. Твердохліб, М. Г.
Організація інформування керівників : навч. посібник. – К. : КНЕУ, 1997. – 180с. – 966-574-045-8.
Шифр: 005.92  Авторський знак: Т26
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
15885. Картер, Г.
Эффективная реклама : Путеводитель для малого бизнеса. – Ж. : Сирин - Либра, 1998. – 208с. – 966-95277-1-6.
Шифр: 659.1  Авторський знак: К27
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
15886. Ситник, В. Ф.
Імітаційне моделювання : навч. посібник. – К. : КНЕУ, 1998. – 232с. – 966-574-021-0.
Шифр: 330.4(07)  Авторський знак: С41
Кількість примірників :  8    В наявності :  8
Опис документа
15887. Класифікатор професій ДК 003-95. – Х. : Фактор, 2003. – 372с. – 966-312-017-7.
Шифр: 331  Авторський знак: К47
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
15888. Цивільний процесуальний кодекс України (від 18 березня 2004 року). – К. : Атіка, 2004. – 160с. – 966-326-040-8.
Шифр: 347  Авторський знак: Ц57
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
15889. Сімейний кодекс України (від 30 березня 2004 року). – К. : Атіка, 2004. – 80с. – 966-7714-94-2.
Шифр: 347.6  Авторський знак: С37
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
15890. Житловий кодекс Української РСР (від 15 липня 2003 року). – К. : Атіка, 2003. – 80с. – 966-8074-78-5.
Шифр: 349.444  Авторський знак: Ж74
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
15891. Цены и ценообразование : Учебник. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб. : Питер, 1999. – 464с. – 5-8046-0104-0.
Шифр: 338.5(07)  Авторський знак: Ц37
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
15892. Трахтенберг, І. М.
Гігієна праці та виробнича санітарія : Навчально-методичний посібник. – К. : Охорона праці, 1997. – 464с.
Шифр: 628(07)  Авторський знак: Т65
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
15893. Миценко, І. М.
Умови праці на виробництві : Навчальний посібник. – Кіровоград, 1999. – 324с. – 5-7763-2458-0.
Шифр: 331.45(07)  Авторський знак: М70
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
15894. Гаджинский, А. М.
Логистика : Учебник. – 2-е изд. – М. : Маркетинг, 1999. – 228с. – 5-7856-0021-8.
Шифр: 005.932(07)  Авторський знак: Г13
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
15895. Друри, К.
Введение в управленческий и производственный учет : учеб. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 783с. – 5-85177-038-4.
Шифр: 657(07)  Авторський знак: Д76
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
15896. Шепєлєв, М. А.
Теорія міжнародних відносин : Підручник. – К. : Вища школа, 2004. – 622с. – 966-642-203-4.
Шифр: 327(07)  Авторський знак: Ш48
Кількість примірників :  4    В наявності :  3
Опис документа
15897. Гуменюк, Б. І.
Основи дипломатичної та консульської служби : навч. посібник. – К. : Либідь, 2004. – 248с. – 966-06-0442-9.
Шифр: 341.7(07)  Авторський знак: Г93
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
15898. Ванская Г.П.,Волкова Н.А.,Голоднова Н.Н.,Гуревич Л.З.,Жукова Г.М.
Библиотечно-библиографическая классификация : Средние таблицы. Практ. пособие. Вып.1 : 60/63 С/Т Социальные науки в целом. Обществознание. История. Исторические науки. – М. : Либерея, 2001. – 320с. – 5-85129-143-5.
Шифр: 02  Авторський знак: Б59
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
15899. Ванская Г.П.,Голоднова Н.Н.,Жукова Г.М.,Иванова О.А.,Литвиненко Л.И.
Библиотечно-библиографическая классификация : Средние таблицы. Практ. пособие. Доп. вып. : Таблицы типовых делений общего применения. – М. : Либерея, 2003. – 256с. – 5-85129-143-5.
Шифр: 02  Авторський знак: Б59
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
15900. Ванская Г.П.,Волкова Н.А.,Гуревич Л.З.,Жукова Г.М.,Иванова О.А.
Библиотечно-библиографическая классификация : Рабоч. табл. для мас. б-к.: Дополнения и изменения. Вып.1 : 60/63 Социальные науки в целом. Обществознание. История. Исторические науки. – М. : Либерея, 2002. – 64с. – 5-85129-000-0.
Шифр: 02  Авторський знак: Б59
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет