ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 14761 - 14780 від загального числа 124838

14761. Романов, В.
Высокочастотные трансформаторы // Электронные компоненты и системы. – 2004. – №4 (80). – c.29.
Шифр: 621.38  Авторський знак: Р69
Опис документа
14762. Местечкина, Г.
Интеллектуальные источники питания // Электронные компоненты и системы. – 2004. – №4 (80). – c.31.
Шифр: 621.38  Авторський знак: М53
Опис документа
14763. Мельниченко, А.
Устройство защиты электронных систем автомобиля // Электронные компоненты и системы. – 2004. – №4 (80). – c.35.
Шифр: 621.38  Авторський знак: М48
Опис документа
14764. Мельниченко, А.
Перспективы развития методов сборки микросхем // Электронные компоненты и системы. – 2004. – №4 (80). – c.38.
Шифр: 621.38  Авторський знак: М48
Опис документа
14765. Мельниченко, А.
Эволюция корпусов микросхем // Электронные компоненты и системы. – 2004. – №4 (80). – c.41.
Шифр: 621.38  Авторський знак: М48
Опис документа
14766. Урмаев, А. С.
Практикум по моделированию на АВМ : Учебное пособие. – М. : Наука, 1976. – 192с.
Шифр: 004.41(07)  Авторський знак: У69
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
14767. Харчишин В.Т.,Собко В.Г.,Мельник В.І.,Сіренький С.П.,Лисак Г.А.
Рідкісні і зникаючі рослини Українського Полісся. – К. : Фітосоціоцентр, 2003. – 248с. – 966-306-034-7.
Шифр: 58  Авторський знак: Р49
Кількість примірників :  8    В наявності :  8
Опис документа
14768. Мирончук, В. Д.
Історія України : Навч. посібник. – 2-ге вид., випр. – К. : МАУП, 2002. – 328с. – 966-608-169-5.
Шифр: 94(477)(07)  Авторський знак: М64
Кількість примірників :  26    В наявності :  26
Опис документа
14769. Калина, А. В.
Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности) : учеб. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – К. : МАУП, 2001. – 312с. – 966-608-279-9.
Шифр: 331.1(07)  Авторський знак: К17
Кількість примірників :  13    В наявності :  13
Опис документа
14770. Баженов В.А.,Венгкрський П.С.,Горлач В.М.,Левченко О.М.,Лізунов П.П.
Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології : Підручник. – К. : Каравела, 2003. – 464с. – 966-8019-05-9.
Шифр: 004(07)  Авторський знак: І-74
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
14771. Джигирей, В. С.
Екологія та охорона навколишнього природного середовища : Навч. посібник. – 2-е вид., стер. – К. : Знання, 2002. – 203с. – 966-620-108-9.
Шифр: 502я7  Авторський знак: Д40
Кількість примірників :  9    В наявності :  9
Опис документа
14772. Бебик, В. М.
Політологія для політика і громадянина : монографія. – К. : МАУП, 2004. – 424с. – 966-608-366-3.
Шифр: 32  Авторський знак: Б35
Кількість примірників :  26    В наявності :  26
Опис документа
14773. Зюнькін, А. Г.
Фінансове право : опорний конспект лекцій. – 3-тє вид., доп. – К. : МАУП, 2003. – 160с. – 966-608-254-3.
Шифр: 347.73(07)  Авторський знак: З-98
Кількість примірників :  20    В наявності :  19
Опис документа
14774. Черкашина, Н. К.
Економічна історія : Навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2003. – 193с. – 966-8253-04-3.
Шифр: 33(091)(07)  Авторський знак: Ч48
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
14775. Крушельницька, О. В.
Управління матеріальними ресурсами : навч. посібник. – К. : Кондор, 2003. – 162с. – 966-7982-33-5.
Шифр: 005.93(07)  Авторський знак: К84
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
14776. Лихолат, О. В.
Історія України : навч. посібник. – К. : МАУП, 1999. – 212с. – 966-7312-88-7.
Шифр: 94(477)(07)  Авторський знак: Л65
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
14777. Юрій, М. Ф.
Історія України : Навч. посібник. – К. : Кондор, 2004. – 252с. – 966-7982-34-3.
Шифр: 94(477)(07)  Авторський знак: Ю70
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
14778. Лановик, Б. Д.
Економічна історія України і світу : підручник. – 6-є вид., перероб. і доп. – К. : Вікар, 2004. – 486с. – 966-7131-65-3.
Шифр: 33(091)(07)  Авторський знак: Л22
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
14779. Васильченко, З. М.
Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація : Монографія. – К. : Кондор, 2004. – 528с. – 966-7982-27-0.
Шифр: 336.713(07)  Авторський знак: В19
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
14780. Лупенко Ю.,Баліцька В.,Мельник В.,Демченко С.,Канцуров О.
Розвиток підприємництва в Україні. – К. : Нора-друк, 2003. – 248с. – 966-8321-14-6.
Шифр: 311(477)  Авторський знак: Р64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет