ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 13361 - 13380 від загального числа 124832

13361. Райзер, В. Д.
Теория надежности в строительном проектировании : Монография. – М. : Изд-во АСВ, 1998. – 304с. – 5-87829-059-6.
Шифр: 624  Авторський знак: Р12
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
13362. Бабков, В. Ф.
Основы грунтоведения и механики грунтов : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1986. – 239с.
Шифр: 624(07)  Авторський знак: Б12
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
13363. Мысловский, Э. В.
Промышленные роботы в производстве радиоэлектронной аппаратуры. – М. : Радио и связь, 1988. – 224с. – 5-256-00059-4.
Шифр: 621.865  Авторський знак: М95
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
13364. Егоров, В. А.
Транспортно-накопительные системы для ГПС. – СПб. : Машиностроение, 1989. – 293с. – Гибкие производственные системы. – 5-217-00542-4.
Шифр: 621.865.8  Авторський знак: Е30
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
13365. Яковлев, А. С.
Цель жизни. Записки авиаконструктора. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Политиздат, 1987. – 511с.
Шифр: 629.7  Авторський знак: Я47
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
13366. Яковлев, А. И.
Конструкция и расчет электромотор-колес. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1981. – 191с.
Шифр: 629.3.02  Авторський знак: Я47
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
13367. Задоя А.О.,Пертуня Ю.Є.,Кірієнко О.М.,Пилипенко Г.М.,Нікеєнко Т.В.
Макроекономіка: Зб. вправ. – Дніпропетровськ : НГУ, 2003. – 85с.
Шифр: 330.101.541(07)  Авторський знак: М15
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
13368. Лабораторный практикум по дисциплине "Металлургия, технология угля и неметаллических полезных ископаемых". – Днепропетровск : НГУ, 2002. – 51с.
Шифр: 622.7(07)  Авторський знак: Л12
Кількість примірників :  1
Опис документа
13369. Методичні вказівки з самостійної підготовки студентів напрямів 0501,0502 з дисципліни "Теорія ймовірностей і математична статистика для економістів". – Дніпропетровськ : НГУ, 2002. – 71с.
Шифр: 519.2(07)  Авторський знак: М54
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
13370. Методичні вказівки до практичного заняття на тему "Заходи з енергозбереження в системі провітрювання шахт". – Дніпропетровськ : НГУ, 2003. – 12с.
Шифр: 622.4(07)  Авторський знак: М54
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
13371. Методичні вказівки з самостійної роботи за темою "Полярна система координат". – Дніпропетровськ : НГУ, 2002. – 28с.
Шифр: 51(07)  Авторський знак: М54
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
13372. Методические указания к выполнению расчетно-графических работ по дисциплинам "Компьютерная графика" и "Прикладное программирование в маркшейдерском деле". – Днепропетровск : НГА, 2003. – 50с.
Шифр: 004.92(07)  Авторський знак: М54
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
13373. Наринян, А. Р.
Основы научных исследований : учеб. пособие. – К. : Изд-во Европ. ун-та, 2002. – 110с. – 966-7942-51-1.
Шифр: 001(07)  Авторський знак: Н28
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
13374. Сучасний стан та перспективи розвитку добувної промисловості Житомирської області. – Ж., 2004. – 11с.
Шифр: 622  Авторський знак: C78
Опис документа
13375. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, №1. – Київ : Інститут соціології НАН України, 2004. – 196с.
Шифр: 60.5
Опис документа
13376. Головаха, Є.
Соціологічне знання: спеціфіка, крітерії науковості та перспектива розвитку. – c.5.
Авторський знак: Г61
Опис документа
13377. Саргсян, А. Е.
Строительная механика. Основы теории с примерами расчетов : Учебник. – М. : Изд-во АСВ, 1998. – 320с. – 5-87829-065-0.
Шифр: 624(07)  Авторський знак: С20
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
13378. Амджадін, Л.
Соціальні складові сучасної екологічної політики: екологічно відповідальний бізнес. – c.63.
Авторський знак: А61
Опис документа
13379. Рудницька, Т.
Інтерентизація як початковий етап входження України у світову спільноту, що глобалізується: гендерний аналіз. – c.73.
Авторський знак: Р83
Опис документа
13380. Суїменко, Є.
Реклама: економічні функції та психологічний терор. – c.135.
Авторський знак: С89
Опис документа

« 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет