ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 1301 - 1320 від загального числа 124832

1301. Москалёва, Ю. П.
Неограниченные дессипативные операторы без невещественного спектра // Доповіді НАН України. – 2001. – №2. – с.26.
Шифр: 517.432  Авторський знак: М82
Опис документа
1302. Пашко, А. О.
Оцінка точності моделювання субгауссових випадкових полів в равномірній метриці // Доповіді НАН України. – 2001. – №2. – с.30.
Шифр: 519.21  Авторський знак: П22
Опис документа
1303. Скороход, Д. А.
Векторні міри та їх лінійні перетворення // Доповіді НАН України. – 2001. – №2. – с.37.
Шифр: 519.21  Авторський знак: С44
Опис документа
1304. Бабич, Д. В.
О собственных колебаниях оболочек в условиях радиационного облучения // Доповіді НАН України. – 2001. – №2. – с.43.
Шифр: 539.3  Авторський знак: Б12
Опис документа
1305. Вігак, В. М.
Необхідні умови для зовнішніх зусиль існування розв'язку плоскої задачі пружності в прямокутній області // Доповіді НАН України. – 2001. – №2. – с.48.
Шифр: 539.3  Авторський знак: В11
Опис документа
1306. Гололобов, В. И.
Конечноэлементный подход к задачам о гармонических колебаниях электромеханических систем // Доповіді НАН України. – 2001. – №2. – с.55.
Шифр: 539  Авторський знак: Г61
Опис документа
1307. Кундрат, М. М.
Про відшарування жорсткого лінійного включення // Доповіді НАН України. – 2001. – №2. – с.60.
Шифр: 539.4  Авторський знак: К91
Опис документа
1308. Война, О. А.
Про параметричне оцінювання для марковських систем за частковими деформованими спостереженнями // Доповіді НАН України. – 2001. – №2. – с.70.
Шифр: 519.21  Авторський знак: В61
Опис документа
1309. Сергієнко, І. В.
Високоточні алгоритми розв'язяння спектральних задач з власними значеннями в умовах спряження та крайових умовах // Доповіді НАН України. – 2001. – №2. – с.74.
Шифр: 519.624  Авторський знак: С32
Опис документа
1310. Шарифов, Ф. А.
О задаче атаки для семейства подмножеств // Доповіді НАН України. – 2001. – №2. – с.80.
Шифр: 519.8  Авторський знак: Ш25
Опис документа
1311. Бровенко, А. В.
Дифрапкция электромагнитных волн на частично экранированном анизотропном диэлектрическом цилиндре // Доповіді НАН України. – 2001. – №2. – с.89.
Шифр: 537.874  Авторський знак: Б88
Опис документа
1312. Хижун, О. Ю.
Об электронном строении гидроксоаппатита кальция // Доповіді НАН України. – 2001. – №2. – с.99.
Шифр: 535.33  Авторський знак: Х43
Опис документа
1313. Афонин, А. А.
Многослойная структура электромеханических преобразователей энергии // Доповіді НАН України. – 2001. – №2. – с.109.
Шифр: 621.313  Авторський знак: А94
Опис документа
1314. Бахмутов, В. Г.
Связь палеоклиматических изменеий с вековыми вариациями геомагнитного поля // Доповіді НАН України. – 2001. – №2. – с.116.
Шифр: 550.384  Авторський знак: Б30
Опис документа
1315. Гавриш, В. К.
Моделирование геодинамики девонского периода развития Днепровско-Донецкого рифтогена // Доповіді НАН України. – 2001. – №2. – с.123.
Шифр: 550.380  Авторський знак: Г12
Опис документа
1316. Ипатенко, С. П.
Основные положения теории глобального гидромеханического метаморфизма // Доповіді НАН України. – 2001. – №2. – с.127.
Шифр: 550.83  Авторський знак: И76
Опис документа
1317. Чёрный, А. В.
О сходимости последовательности приближений к потенциалу притяжения // Доповіді НАН України. – 2001. – №2. – с.139.
Шифр: 550.312  Авторський знак: Ч-11
Опис документа
1318. Григорьева, О. П.
Адгезионные свойства полицианурат-полиуретановых полувзаимопроникающих полимерных сеток // Доповіді НАН України. – 2001. – №2. – с.144.
Шифр: 547.491.8  Авторський знак: Г83
Опис документа
1319. Шаповал, В. И.
К теории электромеханического синтеза // Доповіді НАН України. – 2001. – №2. – с.152.
Шифр: 541.135  Авторський знак: Ш24
Опис документа
1320. Штомпель, В. І.
Створення та дослідження структурної організації композитів на основі поліуретанового катіономеру та природного крохмалю // Доповіді НАН України. – 2001. – №2. – с.157.
Шифр: 678.664  Авторський знак: Ш92
Опис документа

« 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет