ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 124641 - 124660 від загального числа 124832

124641. Лабенко, О. М.
Аналіз фінансових методів регулювання природокористування в контексті гармонізації українських та європейських фінансових інструментів // Економіка, управління та адміністрування. – 2023. – №3(105). – 2023. – С.166-170.
Шифр: 33  Авторський знак: Л12
Опис документа /e-copies/VISNUK/105_3/166.pdf
124642. Лаговська, О. А.
Ризики похідних фінансових інструментів у діяльності комерційних банків // Економіка, управління та адміністрування. – 2023. – №3(105). – 2023. – С.171-178.
Шифр: 33  Авторський знак: Л14
Опис документа /e-copies/VISNUK/105_3/171.pdf
124643. Петрук, О. М.
Розвиток показників оцінки забезпечення фінансової стабільності банківської діяльності з урахуванням похідних фінансових інструментів // Економіка, управління та адміністрування. – 2023. – №3(105). – 2023. – С.179-194.
Шифр: 33  Авторський знак: П31
Опис документа /e-copies/VISNUK/105_3/179.pdf
124644. Попов, О. Г.
Теоретичі основи забезпечення банківської безпеки держави // Економіка, управління та адміністрування. – 2023. – №3(105). – 2023. – С.195-202.
Шифр: 33  Авторський знак: П58
Опис документа /e-copies/VISNUK/105_3/195.pdf
124645. Popovych, S. O.
Financial control in Ukraine: essence, its constituents and tasks // Економіка, управління та адміністрування. – 2023. – №3(105). – 2023. – С.203-205.
Шифр: 33
Опис документа /e-copies/VISNUK/105_3/203.pdf
124646. Плахотнюк, Н. П.
Mass communications, coaching and consulting : навчальний посібник з англійської мови для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спец. 033 «Філосіфія» (ОПП Масові комунікації, коучинг та консалтинг). – 2023. – 175с.
Опис документа /ftextslocal/mova/Plahotnuk.pdf
124647. Замула І.В.,Кірейцева Г.В.,Давидова І.В.,Корбут М.Б.,Травін В.В.
Стратегія сталого розвитку: еколого-економічний аспект : навчальний посібник для здобувачів освіти закладів вищої освіти. – 2023. – 192с.
Опис документа /ftextslocal/ecologia/sustainability.pdf
124648. Колісник, С. О.
Механізми державного регулювання розвитку нафтопереробного комплексу в Україні = автореферат дисерт. на здобуття наук. ступ. к.н. з держ. упр. ; спец. 25.00.02 - механізми державного управління. – Ж. : Житомирська політехніка, 2023. – 21с.
Шифр: 351:679:662  Авторський знак: К60
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
124649. Макурін, А. А.
Розвиток теорії та методології бухгалтерського обліку та контролю операцій з криптовалютами = автореферат дисерт. на здобуття наук. ступ. д.е.н. ; спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит. – Ж. : Житомирська політехніка, 2023. – 41с.
Шифр: 657:336.74  Авторський знак: М17
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
124650. Коренівська, О. Л.
Практикум з теорії кіл та сигналів: навч. посібник. – Ж. : Житомирська політехніка, 2023. – 180с.
Опис документа /ftextslocal/signal.pdf
124651. Ткачук, В. О.
Інформаційні технології в креативній економіці: навч. посібник. – Ж. : Житомирська політехніка, 2022. – 260с.
Опис документа /ftextslocal/IT.pdf
124652. Гордійчук, О. О.
Політологія: навч. посібник. – Ж. : Житомирська політехніка, 2023. – 132с.
Опис документа /ftextslocal/politologia.pdf
124653. Черниш, О. А.
Reading for pleasure. A Guide to Enjoyable Second Language Reading : навчальний посібник. – Ж. : Житомирська політехніка, 2023. – 103с.
Опис документа /ftextslocal/reading.pdf
124654. Климчук, А. О.
Проектування підприємств готельно-ресторанного бізнесу : навч. посібник. – Ж. : Житомирська політехніка, 2023. – 302с.
Опис документа /ftextslocal/grb.pdf
124655. Коротун, О. В.
Чисельні методи : навчальний посібник для студентів факультету інформаційно-комп'ютерних технологій. – Ж. : Житомирська політехніка, 2022. – 166с.
Опис документа /ftextslocal/nm.pdf
124656. Карпека, Д. О.
Практичний курс китайської мови : навч. посібник. – Вінниця : Н.К., 2023. – 845с.
Шифр: 811.581(07)  Авторський знак: К26
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
124657. Смородина, А.
Ліцензійний договір у цивільному праві України : монографія. – К. : ЖДТУ, 2023. – 525с.
Шифр: 3347.771(02)  Авторський знак: С51
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
124658. Сіделковський, О. Л.
Лікарські помилки і лікарські девіації : монографія. – К. : Пабліш Про, 2023. – 159с.
Шифр: 614.256(02)  Авторський знак: С41
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
124659. Сіделковський, О. Л.
Юридична гігієна медичних працівників : навч. посібник. – К. : Пабліш Про, 2023. – 445с.
Шифр: 34:61(07)  Авторський знак: С41
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
124660. Черниш О.А.,Башманівська І.В.,Ястребова А.О,
Upgrade your writing skills : навчальний посібник для здобувачів освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 035 Філологія (прикладна лінгвістика). – Ж. : Житомирська політехніка, 2023. – 167с.
Опис документа /ftextslocal/mova/upgrade.pdf

« 6223 6224 6225 6226 6227 6228 6229 6230 6231 6232 6233 6234 6235 6236 6237 6238 6239 6240 6241 6242 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет