ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 124641 - 124660 від загального числа 124840

124641. Білобров Д.М.,Лебля М.В.,Дубінчук Д.О.,Іськов С.С.,Темченко О.А.
Дослідження ефективності застосування гумового футерування кузова автосамоскида // Технічна інженерія. – 2023. – №1(91). – 2023. – С.280-286.
Шифр: 6  Авторський знак: Д70
Опис документа /e-copies/VISNUK/91_I/280.pdf
124642. Войтенко Ю.І.,Гошовський С.В.,Костюк О.О.,Пасічник А.М.
Про оптимальні конструкції і матеріали кумулятивних зарядів для деяких практичних застосувань // Технічна інженерія. – 2023. – №1(91). – 2023. – С.287-297.
Шифр: 6  Авторський знак: П78
Опис документа /e-copies/VISNUK/91_I/287.pdf
124643. Горшкальов С.А.,Луньов А.О.,Левицький В.Г.,Павлов Є.Є.,Темченко О.А.
Дослідження просторової мінливості якісних показників при видобуванні кварц-польовошпатової сировини в умовах родовища "Гірне" // Технічна інженерія. – 2023. – №1(91). – 2023. – С.298-307.
Шифр: 6  Авторський знак: Д70
Опис документа /e-copies/VISNUK/91_I/298.pdf
124644. Іськов С.С.,Левицький В.Г.,Криворучко А.О.,Кірейцева Г.В.,Темченко А.Г.
Комплексна оцінка тріщинуватості та блочності габро Пшеничного родовища // Технічна інженерія. – 2023. – №1(91). – 2023. – С.308-318.
Шифр: 6  Авторський знак: К63
Опис документа /e-copies/VISNUK/91_I/308.pdf
124645. Іськов С.С.,Толкач О.М.,Скиба Г.В.,Темченко А.Г.,Темченко О.А.
Дослідження експлуатаційних втрат блочної сировини // Технічна інженерія. – 2023. – №1(91). – 2023. – С.319-330.
Шифр: 6  Авторський знак: Д70
Опис документа /e-copies/VISNUK/91_I/319.pdf
124646. Ковалевич Л.А.,Криворучко А.О.,Іськов С.С.,Кальчук С.В.,Багашова Н.В.
Дослідження несправності двигунів кар'єрних самоскидів // Технічна інженерія. – 2023. – №1(91). – 2023. – С.331-336.
Шифр: 6  Авторський знак: Д70
Опис документа /e-copies/VISNUK/91_I/331.pdf
124647. Котенко, В. В.
Обґрунтування доцільності застосування алюмінієвого профілю для армування виробів з природного каменю // Технічна інженерія. – 2023. – №1(91). – 2023. – С.336-346.
Шифр: 6  Авторський знак: К73
Опис документа /e-copies/VISNUK/91_I/336.pdf
124648. Криворучко А.О.,Іськов С.С.,Куницька М.С.,Олійник О.В.,Шлапак В.О.
Дослідження просторової мінливості показників якості покладу Мурзинського родовища вторинних каолінів // Технічна інженерія. – 2023. – №1(91). – 2023. – С.347-355.
Шифр: 6  Авторський знак: Д70
Опис документа /e-copies/VISNUK/91_I/347.pdf
124649. Kunytska, M. S.
Modelling of natural stone extraction // Технічна інженерія. – 2023. – №1(91). – 2023. – С.356-360.
Шифр: 6
Опис документа /e-copies/VISNUK/91_I/356.pdf
124650. Леонець, І. В.
Використання шламу каменеобробних підприємств як домішок у керамічних виробах // Технічна інженерія. – 2023. – №1(91). – 2023. – С.361-365.
Шифр: 6  Авторський знак: Л47
Опис документа /e-copies/VISNUK/91_I/361.pdf
124651. Фролов, О. О.
Оптимізація роботи екскаваторно-автомобільного комплексу при відробці флювіогляціальних відкладів розкриву на кар'єрі Соснівського родовища гранітів // Технічна інженерія. – 2023. – №1(91). – 2023. – С.366-360.
Шифр: 6  Авторський знак: Ф91
Опис документа /e-copies/VISNUK/91_I/366.pdf
124652. Шамрай В.І.,Мельник-Шамрай В.В.,Котенко В.В.,Панасюк А.В.,Іськов С.С.
Тенденції розвитку ринку декоративного каміння України // Технічна інженерія. – 2023. – №1(91). – 2023. – С.377-384.
Шифр: 6  Авторський знак: Т33
Опис документа /e-copies/VISNUK/91_I/377.pdf
124653. Шелест З.М.,Корбут М.Б.,Герасимчук О.Л.,Кальчук С.В.
Оцінка радіаційного фону в житлових приміщеннях, зумовленого техногенно підсиленими джерелами природного походження // Технічна інженерія. – 2023. – №1(91). – 2023. – С.398-406.
Шифр: 6  Авторський знак: О-93
Опис документа /e-copies/VISNUK/91_I/398.pdf
124654. Шамрай В.І.,Мельник-Шамрай В.В.,Темченко А.Г.,Махно А.М.,Ігнатюк Р.М.
Дослідження якісних властивостей відходів каменевидобування та каменеобробки з метою їх використання як сировини для виготовлення геополімерного бетону // Технічна інженерія. – 2023. – №1(91). – 2023. – С.385-397.
Шифр: 6
Опис документа /e-copies/VISNUK/91_I/385.pdf
124655. Канчура, Є.
Світова література для прикладних лінгвістів: навч. посібник для здобувачів вищої освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 035 "Філологія. Прикладна лінгвістика". – 2023. – 160с.
Опис документа /ftextslocal/wl.pdf
124656. Вища освіта України, №1-2. – 2022. – 88с.
Шифр: 378
Опис документа
124657. Андрущенко, В.
Післявоєнний світ науки та освіти: філософська рефлексія майбутнього // Вища освіта України. – 2022. – №1-2. – 2022. – С.5-9.
Шифр: 378  Авторський знак: А66
Опис документа
124658. Яценко, О.
Агора антична та віртуальна: до проблеми трансформації соціальності // Вища освіта України. – 2022. – №1-2. – 2022. – С.10-17.
Шифр: 378  Авторський знак: Я92
Опис документа
124659. Корсак, К.
Витоки українського та європейського архетипів у контексті нооантропології // Вища освіта України. – 2022. – №1-2. – 2022. – С.18-28.
Шифр: 378  Авторський знак: К69
Опис документа
124660. Сікорський, П.
Кібернетичні вимоги до освітнього процесу у вищих навчальних закладах // Вища освіта України. – 2022. – №1-2. – 2022. – С.29-37.
Шифр: 378  Авторський знак: С35
Опис документа

« 6223 6224 6225 6226 6227 6228 6229 6230 6231 6232 6233 6234 6235 6236 6237 6238 6239 6240 6241 6242 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет