ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 124521 - 124540 від загального числа 124577

124521. Деви, Л. М.
Анализ пропускной способности канала для различных адаптивных схем передачи и характеристики BER при замирании Болье-Се // Радіоелектроніка. – 2022. – 65. – №1(715). – 2022. – С.23-32.
Шифр: 621.396  Авторський знак: Д25
Опис документа
124522. Аканде А.О.,Семир Ф.А.,Адеемо З.К.,Агубор К.К.
Оптимизация модифицированной эмпирической модели для сети 2,3 ГГц стандарта LTE. Пример исследования в FUTO // Радіоелектроніка. – 2022. – 65. – №1(715). – 2022. – С.33-54.
Шифр: 621.396  Авторський знак: О-62
Опис документа
124523. Дхара, Р.
Шестидиапазонная плоская щелевая антенна с круговой поляризацией для WLAN и беспроводной связи // Радіоелектроніка. – 2022. – 65. – №1(715). – 2022. – С.55-68.
Шифр: 621.396  Авторський знак: Д86
Опис документа
124524. Економіка, управління та адміністрування, №3(101). – Ж. : Державний університет "Житомирська політехніка", 2022. – 106с.
Шифр: 33
Опис документа
124525. Біляк, Т. О.
Напрями застосування проєктного аналізу в управлінській діяльності // Економіка, управління та адміністрування. – 2022. – №3(101). – 2022. – С.3-8.
Шифр: 33  Авторський знак: Б61
Опис документа /e-copies/VISNUK/101_3/3.pdf
124526. Ісаєв, А. М.
Теоретичні засади оцінки цифрової трансформації економічних процесів компанії // Економіка, управління та адміністрування. – 2022. – №3(101). – 2022. – С.9-14.
Шифр: 33  Авторський знак: І-85
Опис документа /e-copies/VISNUK/101_3/9.pdf
124527. Шестакова А.В.,Ткачук В.О.,Мельник Т.Ю.,Травін В.В.
Цифрові можливості аграрної економіки України у воєнний період // Економіка, управління та адміністрування. – 2022. – №3(101). – 2022. – С.15-23.
Шифр: 33  Авторський знак: Ц75
Опис документа /e-copies/VISNUK/101_3/15.pdf
124528. Zhalinska, I. V.
Current approaches to hotel service quality management: their development and state in Ukraine // Економіка, управління та адміністрування. – 2022. – №3(101). – 2022. – С.24-31.
Шифр: 33
Опис документа /e-copies/VISNUK/101_3/24.pdf
124529. Арсенович, Л. А.
Введення в органах публічної влади посад офіцерів із кіберзахисту як покращення стану кібербезпеки держави // Економіка, управління та адміністрування. – 2022. – №3(101). – 2022. – С.32-40.
Шифр: 33  Авторський знак: А85
Опис документа /e-copies/VISNUK/101_3/32.pdf
124530. Войціцька, К. М.
Економічний розвиток урбанізованих територій як наукове дослідження в сфері публічного управління // Економіка, управління та адміністрування. – 2022. – №3(101). – 2022. – С.41-47.
Шифр: 33  Авторський знак: В65
Опис документа /e-copies/VISNUK/101_3/41.pdf
124531. Леган, І. М.
Соціальне страхування в системі реалізації пріоритетів сталого розвитку // Економіка, управління та адміністрування. – 2022. – №3(101). – 2022. – С.48-54.
Шифр: 33  Авторський знак: Л38
Опис документа /e-copies/VISNUK/101_3/48.pdf
124532. Сергієнко, Л. В.
Теоретико-методологічна конструкція дослідження проблем державної політики гарантування безпеки урбанізованих територій // Економіка, управління та адміністрування. – 2022. – №3(101). – 2022. – С.55-69.
Шифр: 33  Авторський знак: С32
Опис документа /e-copies/VISNUK/101_3/55.pdf
124533. Шушковська, Ю. Ю.
Науково-методичні засади державного управління службою кардіологічної допомоги Східного Поділля в контексті стратегії сталого розвитку регіону // Економіка, управління та адміністрування. – 2022. – №3(101). – 2022. – С.70-80.
Шифр: 33  Авторський знак: Ш98
Опис документа /e-copies/VISNUK/101_3/70.pdf
124534. Виговська Н.Г.,Полчанов А.Ю.,Литвинчук І.В.,Виговська О.А.,Полчанов О.Ю.
Оцінка фінансового потенціалу підприємств IT-галузі в Україні // Економіка, управління та адміністрування. – 2022. – №3(101). – 2022. – С.81-86.
Шифр: 33  Авторський знак: О-93
Опис документа /e-copies/VISNUK/101_3/81.pdf
124535. Петрук, О. М.
Теоретичні засади забезпечення безпеки операцій банків з похідними фінансовими інструментами // Економіка, управління та адміністрування. – 2022. – №3(101). – 2022. – С.87-99.
Шифр: 33  Авторський знак: П31
Опис документа /e-copies/VISNUK/101_3/87.pdf
124536. Клименко, Я. В.
Облік і аудит операцій з пов'язаними особами = автореферат дисерт. на здобуття наук. ступ. к.е.н. ; спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит. – Ж. : ДУ "Житомирська політехніка", 2021. – 21с.
Шифр: 657.631:334.7(043.3)  Авторський знак: К49
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
124537. Криничко, Ф. Р.
Державна політика в сфері громадського здоров'я: механізми формування та реалізації = автореферат дисерт. на здобуття наук. ступ. к.н. з держ. упр. ; спец. 25.00.02 - механізми державного управління. – Ж. : ДУ "Житомирська політехніка", 2021. – 21с.
Шифр: 351:338.23  Авторський знак: К82
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
124538. Малігон, Ю. М.
Механізми формування та реалізації державної кадрової політики в сфері охорони здоров'я = автореферат дисерт. на здобуття наук. ступ. к.н. з держ. упр. ; спец. 25.00.02 - механізми державного управління. – Ж. : ДУ "Житомирська політехніка", 2021. – 20с.
Шифр: 657.421.1:657.471.1  Авторський знак: М19
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
124539. Малишев, К. В.
Державна політика в сфері трансформації правоохоронної системи України = реферат дисерт. на здобуття наук. ступ. д.н. з держ. упр. ; спец. 25.00.05 - держ. управл. у сфері держ. безпеки та охорони громадського порядку : у 2-х ч. – Ж. : ДУ "Житомирська політехніка", 2022. – 36с.
Шифр: 351.863.1:351.74/.76:351.82  Авторський знак: М19
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
124540. Економіка, управління та адміністрування, №4(102). – Ж. : Державний університет "Житомирська політехніка", 2022. – 90с.
Шифр: 33
Опис документа

« 6217 6218 6219 6220 6221 6222 6223 6224 6225 6226 6227 6228 6229 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет