ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 124501 - 124520 від загального числа 124577

124501. Швець, В.
Напередодні. Коли почалась друга світова війна? // Вища школа. – 2021. – №12. – 2021. – С.86-92.
Шифр: 378  Авторський знак: Ш35
Опис документа
124502. Ніженковська, І.
Підручник "Біологічна і біоорганічна хімія" у 2-х книгах // Вища школа. – 2021. – №12. – 2021. – С.93-99.
Шифр: 378  Авторський знак: Н60
Опис документа
124503. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць, Випуск 2(52). – Ж. : Державний університет "Житомирська політехніка", 2022. – 64с.
Шифр: 657
Опис документа
124504. Вигівська, І. М.
Особливості митного оформлення гуманітарної допомоги під час дії воєнного стану в Україні // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2022. – Випуск 2(52). – 2022. – C.3-9.
Шифр: 657  Авторський знак: В41
Опис документа /e-copies/Zbirnyk/Problems_ accounting_2_52/3.pdf
124505. Горай, О. С.
Військові дії як детермінанти впливу на обліково-аналітичне забезпечення управління промисловими підприємствами в Україні // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2022. – Випуск 2(52). – 2022. – C.10-17.
Шифр: 657  Авторський знак: Г67
Опис документа /e-copies/Zbirnyk/Problems_ accounting_2_52/10.pdf
124506. Грицишен, Д. О.
Розробка системи внутрішньої звітності щодо процесу евакуації як інформаційна основа аналітичної оцінки // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2022. – Випуск 2(52). – 2022. – C.18-28.
Шифр: 657  Авторський знак: Г85
Опис документа /e-copies/Zbirnyk/Problems_ accounting_2_52/18.pdf
124507. Ксендзук, В. В.
Розбудова методики бухгалтерського обліку господарських результатів надзвичайних ситуацій // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2022. – Випуск 2(52). – 2022. – C.29-39.
Шифр: 657  Авторський знак: К86
Опис документа /e-copies/Zbirnyk/Problems_ accounting_2_52/29.pdf
124508. Lehenchuk, S. F.
Protection of accounting information in the conditions of cyber security // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2022. – Випуск 2(52). – 2022. – C.40-46.
Шифр: 657
Опис документа /e-copies/Zbirnyk/Problems_ accounting_2_52/40.pdf
124509. Макарович, В. К.
Необхідність обліку та звітування про інноваційний капітал підприємства в умовах економіки знань // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2022. – Випуск 2(52). – 2022. – C.47-54.
Шифр: 657  Авторський знак: М15
Опис документа /e-copies/Zbirnyk/Problems_ accounting_2_52/47.pdf
124510. Макаренко І.О.,Кремень В.М.,Воронцова А.С.,Костенко О.М.,Макаренко С.М.
Грінвошинг та інвестиційна привабливість компаній для залучення "зелених" інвестицій у національну економіку // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2022. – Випуск 2(52). – 2022. – C.55-60.
Шифр: 657  Авторський знак: Г85
Опис документа /e-copies/Zbirnyk/Problems_ accounting_2_52/55.pdf
124511. Економічна теорія, №2. – К. : "Інститут економіки та прогноз. НАНУ", 2022. – 120с., 2003-. – ( 4 рази на рік). – 1811-3141.
Шифр: 330.1(05)
Опис документа
124512. Звєряков, М.
Теоретичні основи політико-економічного аналізу публічного управління та адміністрування // Економічна теорія. – 2022. – №2. – 2022. – С.5-28.
Шифр: 330.1(05)  Авторський знак: З-43
Опис документа
124513. Скрипниченко, М.
Макроекономічні оцінки і прогнози повоєнного відновлення економіки України // Економічна теорія. – 2022. – №2. – 2022. – С.29-43.
Шифр: 330.1(05)  Авторський знак: С45
Опис документа
124514. Міщенко, В.
Теоретичні засади та практичні аспекти впровадження і використання цифрових грошей // Економічна теорія. – 2022. – №2. – 2022. – С.44-66.
Шифр: 330.1(05)  Авторський знак: М71
Опис документа
124515. Бандура, О.
Кількісні показники прямого контролю монополій на різних ієрархічних рівнях економічної системи // Економічна теорія. – 2022. – №2. – 2022. – С.67-89.
Шифр: 330.1(05)  Авторський знак: Б23
Опис документа
124516. Яременко, О.
Україна в інституційному вимірі глобальної конфліктності та стихійної локалізації // Економічна теорія. – 2022. – №2. – 2022. – С.90-115.
Шифр: 330.1(05)  Авторський знак: Я72
Опис документа
124517. Савельєв, Є.
Наукове бачення сучасного шляху України до повноцінної європейської інтеграції (соціально-економічний вимір) // Економічна теорія. – 2022. – №2. – 2022. – С.116-120.
Шифр: 330.1(05)  Авторський знак: С12
Опис документа
124518. Вісті, вищих учбових закладів
Радіоелектроніка. 65, №1(715). – 2022. – 68с.
Шифр: 621.396
Опис документа
124519. Рябуха В.П.,Семеняка А.В.,Катюшин Е.А.,Атаманский Д.В.
Выбор количества компенсационных каналов и месторасположения приемников с неидентичными АЧХ и ФЧХ в РЛС с ФАР в условиях гауссовых шумовых помех // Радіоелектроніка. – 2022. – 65. – №1(715). – 2022. – С.3-15.
Шифр: 621.396  Авторський знак: В92
Опис документа
124520. Бобрешов, А. М.
Особенности измерения характеристик антенн во временной области с помощью сверхкоротких импульсов // Радіоелектроніка. – 2022. – 65. – №1(715). – 2022. – С.16-22.
Шифр: 621.396  Авторський знак: Б72
Опис документа

« 6216 6217 6218 6219 6220 6221 6222 6223 6224 6225 6226 6227 6228 6229 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет