ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 124461 - 124480 від загального числа 124784

124461. Хвесик, М. А.
Стратегічні імперативи раціонального природокористування в контексті соціально-економічного піднесення України : Монографія. – Донецьк : Юго-Восток, ЛТД, 2008. – 496с.
Шифр: 502.171:332.1  Авторський знак: Х30
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
124462. Хвесик, М. А.
Продуктивність водоресурсних джерел України: теорія і практика : Монографія. – К., 2007. – 412с.
Шифр: 502.171(477):556  Авторський знак: Х30
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
124463. Андреюк К.І.,Козлова І.П.,Коптєва Ж.П.,Піляшенко-Новохатний А.І.,Заніна В.В.,Пуріш Л.М.
Мікробна корозія підземних споруд : Монографія. – К. : Наукова думка, 2005. – 260с.
Шифр: 620.193  Авторський знак: М89
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
124464. Петрук, А. О.
Фінансова стабільність комерційних банків з урахуванням операцій з похідними фінансовими інструментами = дисерт. на здобуття наук. ступ. д.філос. з держ. упр. та адмін.; спец. 072 - фінанси, банківська справа та страхування : додатки до дисертації. – Ж. : Житомирська політехніка, 2022. – 335с.
Шифр: 336.71:005  Авторський знак: П31
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
124465. Доманчук, А. І.
Управління фінансами страхових компаній в контексті реалізації страхового інтересу = дисерт. на здобуття наук. ступ. д.філос. з упр. та адмін.; спец. 072 - фінанси, банківська справа та страхування. – Ж. : Житомирська політехніка, 2023. – 238с.
Шифр: 368.02:658.15  Авторський знак: Д66
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
124466. Ковалевич, Л. А.
Обгрунтування параметрів роботи технологічного транспорту в умовах щебеневих кар'єрів = автореферат дисерт. на здобуття наук. ступ. к.т.н. ; спец. 05.15.03 - відкрита розробка родовищ корисних копалин. – Ж. : Житомирська політехніка, 2023. – 19с.
Шифр: 622.2:629.3  Авторський знак: К56
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
124467. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць, Випуск 2(55). – Ж. : Державний університет "Житомирська політехніка", 2023. – 58с.
Шифр: 657
Опис документа
124468. Vyhivska, I. M.
Audit services market: bibliometric analysis // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2023. – Випуск 2(55). – 2023. – С.3-9.
Шифр: 657
Опис документа /e-copies/Zbirnyk/Problems_ accounting_2_55/3.pdf
124469. Радловська, К.
Локальний моніторинг довкілля для адміністративних районів і територіальних громад : монографія. – Івано-Франківськ : Петраш К.Т., 2015. – 188с.
Шифр: 550.4:502.175  Авторський знак: Р15
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
124470. Баженов В.А.,Ісаєнко В.М.,Саталкін Ю.М.,Трофімович В.В.,Романова З.М.,Навроцький В.М.
Інженерна екологія : підручник з теорії і практики сталого розвитку. – К. : НАУ, 2006. – 492с.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: И99
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
124471. Виговська, Н. Г.
Бухгалтерський облік витрат на розкривні роботи під час добування корисних копалин: нормативне регулювання // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2023. – Випуск 2(55). – 2023. – С.10-15.
Шифр: 657  Авторський знак: В41
Опис документа /e-copies/Zbirnyk/Problems_ accounting_2_55/10.pdf
124472. Денисовець, Ю. М.
Бюджетні програми як інструмент забезпечення самодостатності територіальних громад та об'єкт обліку // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2023. – Випуск 2(55). – 2023. – С.16-26.
Шифр: 657  Авторський знак: Д33
Опис документа /e-copies/Zbirnyk/Problems_ accounting_2_55/16.pdf
124473. Замула, І. В.
Облікове забезпечення управління товарами на митному складі // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2023. – Випуск 2(55). – 2023. – С.27-33.
Шифр: 657  Авторський знак: З-26
Опис документа /e-copies/Zbirnyk/Problems_ accounting_2_55/27.pdf
124474. Іванков, В. М.
Фінансові результати бюджетної установи як предмет судової економічної експертизи // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2023. – Випуск 2(55). – 2023. – С.34-43.
Шифр: 657  Авторський знак: І-19
Опис документа /e-copies/Zbirnyk/Problems_ accounting_2_55/34.pdf
124475. Гриценко Т.Б.,Гриценко С.П.,Іщенко Т.Д.,Мельничук Т.Ф.,Чуприк Н.В.,Анохіна Л.П.
Етика ділового спілкування : навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2021. – 344с. – 978-966-364-476-9.
Шифр: 174(07)  Авторський знак: Е88
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
124476. Солодкий В.Д.,Рибак І.П.,Шутак Г.Д.,Сівак В.К.,Робулець С.В.,Білоконь М.В.,Королюк В.І.,Масікевич А.Ю.,Моісеєв В.Ф.
Заповідна справа та збереження біорізноманіття : навч. посібник. – Харків - Чернівці : НТУ "ХПІ" - Зелена Буковина, 2010. – 320с.
Шифр: 502.4(07)  Авторський знак: З-33
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
124477. Шофолов, Д. Л.
Управління підготовкою майбутніх екологів до збалансованого природокористування : монографія. – Херсон : Грінь Д.С., 2013. – 238с.
Шифр: 504.06:378  Авторський знак: Ш81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
124478. Линчак, І. М.
Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посібник. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. – 330с.
Шифр: 811.161.2(07)  Авторський знак: Л59
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
124479. Симоненко Т.В.,Чорновол Г.В.,Руденко Н.П.,Божко В.В.,Красовська О.М.,Шульга Т.А.,Боть Л.П.
Українська мова за професійним спрямуванням : Практикум: навч. посібник. – К. : Академія, 2010. – 272 с. – Альма-матер. – 978-966-580-291-4.
Шифр: 811.161.2(07)  Авторський знак: У45
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
124480. Божидарнік Т.В.,Божидарнік Н.В.,Савош Л.В.,Вісина Т.М.,Никитюк Т.Л.,Галазюк Н.М.,Баула О.В.,Урбан О.А.,Лютак О.М.,Кравчук П.Я.,
Міжнародний туризм : навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2019. – 312с. – 978-617-673-020-0.
Шифр: 338.48-4(07)  Авторський знак: М71
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 6214 6215 6216 6217 6218 6219 6220 6221 6222 6223 6224 6225 6226 6227 6228 6229 6230 6231 6232 6233 6234 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет