ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 124441 - 124460 від загального числа 124577

124441. Петрук, А. О.
Аналіз світового та вітчизняного ринків похідних фінансових інструментів // Економіка, управління та адміністрування. – 2022. – №2(100). – 2022. – С.62-75.
Шифр: 33  Авторський знак: П31
Опис документа /e-copies/VISNUK/100_2/62.pdf
124442. Петрук, О. М.
Теоретичні засади амортизаційної політики: стан проблеми та напрями удосконалення // Економіка, управління та адміністрування. – 2022. – №2(100). – 2022. – С.76-82.
Шифр: 33  Авторський знак: П31
Опис документа /e-copies/VISNUK/100_2/76.pdf
124443. Топило, В. А.
Розвиток та консолідація бюджетних форм у вертикально інтегрованих структурах на підставі застосування матриці Моблі // Економіка, управління та адміністрування. – 2022. – №2(100). – 2022. – С.83-93.
Шифр: 33  Авторський знак: Т58
Опис документа /e-copies/VISNUK/100_2/83.pdf
124444. Кривий, С. Л.
Застосування комутативних кілець з одиницею для побудови системи симетричного шифрування // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – 58. – №3. – 2022. – С.3-16.
Шифр: 519.7  Авторський знак: К82
Опис документа
124445. Вдовиченко, Р. О.
Підвищення щільності збереження семантики в розріджено-розподіленій пам’яті // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – 58. – №3. – 2022. – С.17-29.
Шифр: 519.7  Авторський знак: В25
Опис документа
124446. Bazilevych K.O.,Chumachenko D.I.,Hulianytskyi L.F.,Meniailov I.S.,Yakovlev S.V.
Intelligent decision support system for epidemiological diagnostics. I. A concept of architecture design // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – 58. – №3. – 2022. – С.30-41.
Шифр: 519.7
Опис документа
124447. Гупал, А. М.
Баєсові процедури розпізнавання для аналізу білкових струткур плазми крові за показниками лазерного спектрографа у пацієнтів з пухлинами головного мозку // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – 58. – №3. – 2022. – С.42-46.
Шифр: 519.7  Авторський знак: Г94
Опис документа
124448. Булавацький, В. М.
Крайові задачі дробово-диференційної за простором і часом фільтраційної динаміки в тріщинувато-пористому середовищі // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – 58. – №3. – 2022. – С.47-60.
Шифр: 519.7  Авторський знак: Б90
Опис документа
124449. Литвин, О. М.
Аналіз результатів обчислювального експерименту відновлення розривних функцій двох змінних за допомогою проєкцій. ІIІ // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – 58. – №3. – 2022. – С.60-71.
Шифр: 519.7  Авторський знак: Л64
Опис документа
124450. Купчин А.В.,Комаров В.С.,Борохвостов І.В.,Білокур М.О.,Купріненко О.М.,Міщенко Я.С.,Богданович В.Ю,Кононов О.А.
Визначення точності нечіткої моделі технологічного форсайта // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – 58. – №3. – 2022. – С.72-82.
Шифр: 519.7  Авторський знак: В42
Опис документа
124451. Потьомкін М.М.,Седляр А.А.,Сірченко Р.С.,Іщенко О.М.
Нечіткий комплексний метод ранжування та його використання для багатокритерійного порівняння альтернатив // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – 58. – №3. – 2022. – С.83-90.
Шифр: 519.7  Авторський знак: Н59
Опис документа
124452. Кашпур, О. Ф.
Інтерполяційний поліном Ерміта для функцій багатьох змінних // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – 58. – №3. – 2022. – С.91-100.
Шифр: 519.7  Авторський знак: К31
Опис документа
124453. Барановська, Л. В.
Задача переслідування для дробових диференціальних систем з чистим запізнюванням // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – 58. – №3. – 2022. – С.101-110.
Шифр: 519.7  Авторський знак: Б24
Опис документа
124454. Приказчиков, В. Г.
Ефективні двосторонні оцінки спектра деяких еліптичних операторів // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – 58. – №3. – 2022. – С.111-122.
Шифр: 519.7  Авторський знак: П75
Опис документа
124455. Жерновий, Ю. В.
Метод потенціалів для систем Mn/Gn/1/r та Mn/Gn/1/& з типовими залежностями інтенсивності вхідного потоку від кількості замовлень // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – 58. – №3. – 2022. – С.123-134.
Шифр: 519.7  Авторський знак: Ж60
Опис документа
124456. Поліщук, О. Д.
Аналіз ефективності функціонування автотранспортної системи міста методами U-статистик. І. Інтерактивне оцінювання результатів неперервного моніторингу // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – 58. – №3. – 2022. – С.135-145.
Шифр: 519.7  Авторський знак: П50
Опис документа
124457. Богданов, О. В.
Оптимальна стратегія вакцинації у стохастичній моделі епідемії з обмеженим лікуванням // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – 58. – №3. – 2022. – С.146-149.
Шифр: 519.7  Авторський знак: Б73
Опис документа
124458. Летичевський О.О.,Волков В.А.,Тарасіч Ю.Г.,Соколова Г.О.,Песчаненко В.С.
Сучасні методи та програмні системи молекулярного моделювання та застосування алгебри поведінок // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – 58. – №3. – 2022. – С.150-163.
Шифр: 519.7  Авторський знак: С91
Опис документа
124459. Іванешкін, О. І.
Універсальна інформаційна software-технологія роботи з неорієнтованими змішаними лісами // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – 58. – №3. – 2022. – С.164-173.
Шифр: 519.7  Авторський знак: І18
Опис документа
124460. Задірака, В. К.
Знаходження суми багаторозрядних чисел у паралельній моделі обчислення // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – 58. – №3. – 2022. – С.174-182.
Шифр: 519.7  Авторський знак: З-15
Опис документа

« 6213 6214 6215 6216 6217 6218 6219 6220 6221 6222 6223 6224 6225 6226 6227 6228 6229 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет