ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 124441 - 124460 від загального числа 124832

124441. Драган, І. О.
Специфіка розвитку ринку землі сільськогосподарського призначення: досвід Європи та країн Центральної Азії // Економіка, управління та адміністрування. – 2023. – №2(104). – 2023. – С.129-136.
Шифр: 33  Авторський знак: Д72
Опис документа /e-copies/VISNUK/104_2/129.pdf
124442. Загурська-Антонюк, В. Ф.
Сутність політичних партій як інструменту державного управління // Економіка, управління та адміністрування. – 2023. – №2(104). – 2023. – С.137-143.
Шифр: 33  Авторський знак: З-14
Опис документа /e-copies/VISNUK/104_2/137.pdf
124443. Загурський, В. Ф.
Державно-інституційне забезпечення інноваційної моделі економіки // Економіка, управління та адміністрування. – 2023. – №2(104). – 2023. – С.144-149.
Шифр: 33  Авторський знак: З-14
Опис документа /e-copies/VISNUK/104_2/144.pdf
124444. Лукашук, О. М.
Моніторинг стану громадського здоров'я як об'єкта публічного управління в умовах повномасштабної війни в Україні // Економіка, управління та адміністрування. – 2023. – №2(104). – 2023. – С.150-155.
Шифр: 33  Авторський знак: Л84
Опис документа /e-copies/VISNUK/104_2/150.pdf
124445. Наумчук, К. М.
Державна антикорупційна політика України // Економіка, управління та адміністрування. – 2023. – №2(104). – 2023. – С.156-162.
Шифр: 33  Авторський знак: Н34
Опис документа /e-copies/VISNUK/104_2/156.pdf
124446. Перестюк, І. М.
Визначення та сутність поняття "дефолт" у науковій літературі // Економіка, управління та адміністрування. – 2023. – №2(104). – 2023. – С.163-167.
Шифр: 33  Авторський знак: П27
Опис документа /e-copies/VISNUK/104_2/163.pdf
124447. Свірко С.В.,Власюк Т.О.,Харченко О.А.,Тростенюк Т.М.
Інституціональні засади державного управління сталим розвитком урбанізованих територій // Економіка, управління та адміністрування. – 2023. – №2(104). – 2023. – С.168-179.
Шифр: 33  Авторський знак: І-71
Опис документа /e-copies/VISNUK/104_2/168.pdf
124448. Старущенко, Я. В.
Порівняльний аналіз культури державної служби в Україні та Європейському Союзі // Економіка, управління та адміністрування. – 2023. – №2(104). – 2023. – С.180-183.
Шифр: 33  Авторський знак: С77
Опис документа /e-copies/VISNUK/104_2/180.pdf
124449. Федчук, А. П.
Проблемні питання наукових об'єктів, що становлять національне надбання, у контексті вивчення вітчизняних дослідницьких інфраструктур // Економіка, управління та адміністрування. – 2023. – №2(104). – 2023. – С.184-190.
Шифр: 33  Авторський знак: Ф35
Опис документа /e-copies/VISNUK/104_2/184.pdf
124450. Тарасов, І. В.
Математичне моделювання процесів накопичення та виплат у недержавному пенсійному фонді // Економіка, управління та адміністрування. – 2023. – №2(104). – 2023. – С.191-198.
Шифр: 33  Авторський знак: З-26
Опис документа /e-copies/VISNUK/104_2/191.pdf
124451. Хвіст, В. В.
Формування механізму амортизаційної політики підприємств у контексті посилення інвестиційної безпеки держави // Економіка, управління та адміністрування. – 2023. – №2(104). – 2023. – С.199-211.
Шифр: 33  Авторський знак: Х30
Опис документа /e-copies/VISNUK/104_2/199.pdf
124452. Скиба, Г. В.
Фізична хімія та хімія сілікатів: навч.-метод. посібник для виконання лабораторних робіт та самостійної роботи студентів. – Ж. : О.О.Євенок, 2016. – 272с. – 978-617-7265-73-2.
Шифр: 544(07)  Авторський знак: С42
Кількість примірників :  26    В наявності :  26
Опис документа
124453. Бурєнніков, Ю. А.
Рухомий склад автомобільного транспорту: робочі процеси та елементи розрахунку: навч. посібник. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 267с.
Шифр: 656.13(07)  Авторський знак: Б91
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
124454. Лаговська О.А.,Легенчук С.Ф.,Кузь В.І.,Кучер С.В.
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навч. посібник. – К. : Кондор, 2018. – 418с.
Шифр: 657(075)  Авторський знак: Б94
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
124455. Краснов, В. П.
Використання харчових продуктів лісу на територіях, забруднених радіонуклідами : навч. посібник. – Ж. : О.О.Євенок, 2019. – 84с.
Шифр: 504.5(07)  Авторський знак: К78
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
124456. Тучина, Н. В.
Speak English with Pleasure : Сучасні розмовні теми. – К. : Майстер-клас, 2005. – 288с.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: Т92
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
124457. Рудько, Г. І.
Провали. Деформації земної поверхні над гірничими виробками і карстами. – Київ-Чернівці : Букрек, 2019. – 196с.
Шифр: 622.831  Авторський знак: Р83
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
124458. Рудько, Г. І.
Стратегічна екологічна оцінка та прогноз стану довкілля Західного регіону України : У 2 т. Т.1. – Київ-Чернівці : Букрек, 2017. – 472с.
Шифр: 504(477.8)  Авторський знак: Р83
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
124459. Рудько, Г. І.
Стратегічна екологічна оцінка та прогноз стану довкілля Західного регіону України : У 2 т. Т.2. – Київ-Чернівці : Букрек, 2017. – 584с.
Шифр: 504(477.8)  Авторський знак: Р83
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
124460. Рудько Г.І.,Бондар О.І.,Яковлєв Є.О.,Машков О.А.,Плахотній С.А.,Єрмаков В.М.
Екологічна безпека вугільних родовищ України : За ред. Г.І.Рудька, О.І.Бондаря. – Київ-Чернівці : Букрек, 2016. – 608с.
Шифр: 504  Авторський знак: Е45
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 6213 6214 6215 6216 6217 6218 6219 6220 6221 6222 6223 6224 6225 6226 6227 6228 6229 6230 6231 6232 6233 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет