ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 124421 - 124440 від загального числа 124577

124421. Калюх, Ю. І.
Застосування асимптотичних і чисельних методів для визначення меж стійкості розподілених систем у потоці // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – 58. – №2. – 2022. – С.86-95.
Шифр: 519.7  Авторський знак: К17
Опис документа
124422. Івохін, Є. В.
Реструктуризація моделі «стан–імовірність вибору» на основі властивостей добутків прямокутних стохастичних матриць // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – 58. – №2. – 2022. – С.96-107.
Шифр: 519.7  Авторський знак: І-17
Опис документа
124423. Харкевич, Ю. І.
Про деякі асимптотичні властивості розв’язків бігармонійних рівнянь // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – 58. – №2. – 2022. – С.108-117.
Шифр: 519.7  Авторський знак: Х21
Опис документа
124424. Кашпур, О. Ф.
Розв’язання інтерполяційної задачі Ерміта у скінченновимірному Евклідовому просторі // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – 58. – №2. – 2022. – С.118-127.
Шифр: 519.7  Авторський знак: К31
Опис документа
124425. Масютка, О. Ю.
Про задачу мінімаксної інтерполяції стаціонарних послідовностей // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – 58. – №2. – 2022. – С.128-142.
Шифр: 519.7  Авторський знак: М32
Опис документа
124426. Колесник, А. С.
Обґрунтування використання статистики каппа Коена в експериментальних дослідженнях NLP та Text Mining // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – 58. – №2. – 2022. – С.143-153.
Шифр: 519.7  Авторський знак: К60
Опис документа
124427. Летичевський О.О.,Одарущенко О.М.,Песчаненко В.С.,Харченко В.С.,Москалець В.В.
Інсерційна семантика VHDL-мови електронного дизайну // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – 58. – №2. – 2022. – С.154-165.
Шифр: 519.7  Авторський знак: І-69
Опис документа
124428. Старков, В. М.
Методи регуляризації некоректно поставлених задач квантової оптики // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – 58. – №2. – 2022. – С.166-177.
Шифр: 519.7  Авторський знак: С77
Опис документа
124429. Семотюк, М. В.
Теоретико-числові методи факторизації складених чисел та обчислення дискретного логарифма // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – 58. – №2. – 2022. – С.178-188.
Шифр: 519.7  Авторський знак: С30
Опис документа
124430. 7-ма Міжнародна наукова конференція «Математичне моделювання, оптимізація та інформаційні технології» – MMOTI-2021 // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – 58. – №2. – 2022. – С.189-192.
Шифр: 519.7
Опис документа
124431. Кібернетика та системний аналіз. 58, №3. – 2022. – 192с.
Шифр: 519.7
Опис документа
124432. Економіка, управління та адміністрування, №2(100). – Ж. : Державний університет "Житомирська політехніка", 2022. – 94с.
Шифр: 33
Опис документа
124433. Мельник, Т. Ю.
Державна підтримка та стимулювання розвитку бізнесу в Україні під час дії воєнного стану // Економіка, управління та адміністрування. – 2022. – №2(100). – 2022. – С.3-11.
Шифр: 33  Авторський знак: М48
Опис документа /e-copies/VISNUK/100_2/3.pdf
124434. Ущаповський, Ю. В.
Інституційні зміни та особливості імплементації інституцій в інституційне середовище // Економіка, управління та адміністрування. – 2022. – №2(100). – 2022. – С.12-16.
Шифр: 33  Авторський знак: У96
Опис документа /e-copies/VISNUK/100_2/12.pdf
124435. Замула, І. В.
Облікове забезпечення виробництва біопалива в умовах реалізації Україною цілей сталого розвитку // Економіка, управління та адміністрування. – 2022. – №2(100). – 2022. – С.17-25.
Шифр: 33  Авторський знак: З-26
Опис документа /e-copies/VISNUK/100_2/17.pdf
124436. Банчук-Петросова, О. В.
Оцінка рівня державного регулювання щодо забезпечення результативності реалізації експортного потенціалу регіону // Економіка, управління та адміністрування. – 2022. – №2(100). – 2022. – С.26-31.
Шифр: 33  Авторський знак: Б23
Опис документа /e-copies/VISNUK/100_2/26.pdf
124437. Воровський, О. О.
Проблемні соціо-економіко- екологічні питання сучасної діяльності системи управління служби охорони здоров'я населення Вінничини // Економіка, управління та адміністрування. – 2022. – №2(100). – 2022. – С.32-43.
Шифр: 33  Авторський знак: В75
Опис документа /e-copies/VISNUK/100_2/32.pdf
124438. Примуш, Р. Б.
Напрями зростання результативності публічного управління у сфері національної безпеки // Економіка, управління та адміністрування. – 2022. – №2(100). – 2022. – С.44-48.
Шифр: 33  Авторський знак: М48
Опис документа /e-copies/VISNUK/100_2/44.pdf
124439. Sukhodolska, N. A.
Product life cycle value as a criterion for evaluating tender offers // Економіка, управління та адміністрування. – 2022. – №2(100). – 2022. – С.49-53.
Шифр: 33
Опис документа /e-copies/VISNUK/100_2/49.pdf
124440. Диха, М. В.
Венчурна індустрія в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення // Економіка, управління та адміністрування. – 2022. – №2(100). – 2022. – С.54-61.
Шифр: 33  Авторський знак: Д50
Опис документа /e-copies/VISNUK/100_2/54.pdf

« 6212 6213 6214 6215 6216 6217 6218 6219 6220 6221 6222 6223 6224 6225 6226 6227 6228 6229 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет