ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 124401 - 124420 від загального числа 124577

124401. Сторонянська, І. З.
Поведінкові фактори у прийнятті фінансово-економічних рішень суб’єктами економіки в умовах невизначеності // Фінанси України. – 2022. – №6. – 2022. – С.112-128.
Шифр: 336  Авторський знак: С82
Опис документа
124402. Геологічний журнал, №2(379). – К. : НАН Украины, 2022. – 125c. – 0367-4290.
Шифр: 55
Опис документа
124403. Климчук, О. Б.
Наскрізні флюїдопровідні структури: морфогенетична класифікація та характеристика типів // Геологічний журнал. – 2022. – №2(379). – 2022. – С.3-45.
Шифр: 55  Авторський знак: К49
Опис документа
124404. Шестопалов, В. М.
Тріщинуватість і проникність кристалічних порід та розломних зон, гідрогеологічний аспект // Геологічний журнал. – 2022. – №2(379). – 2022. – С.46-70.
Шифр: 55  Авторський знак: Ш52
Опис документа
124405. Григорчук, К. Г.
Особливості літогенезу та перспективи нафтогазоносності палеоценових відкладів північного борту Каркінітського прогину // Геологічний журнал. – 2022. – №2(379). – 2022. – С.71-85.
Шифр: 55  Авторський знак: Г83
Опис документа
124406. Наварівська, К. О.
Біостратиграфія та умови накопичення пограничних відкладів нижньої і // Геологічний журнал. – 2022. – №2(379). – 2022. – С.86-99.
Шифр: 55  Авторський знак: Н15
Опис документа
124407. Фігура, Л. А.
Структурно-літологічна модель Дубрівського родовища елювіальних // Геологічний журнал. – 2022. – №2(379). – 2022. – С.100-113.
Шифр: 55  Авторський знак: Ф49
Опис документа
124408. Кібернетика та обчислювальна техніка, 1(207). – К. : НАН Украины, 2022. – 100с., 2001-. – ( 4 рази на рік). – 2519-2205.
Шифр: 519.7
Опис документа
124409. Гриценко, В. І.
Знаходження пiдкласiв розв’язних задач в комбiнаторнiй оптимiзацiї та штучному iнтелектi за структурою вхідної інформації // Кібернетика та обчислювальна техніка. – 2022. – 1(207). – 2022. – С.5-17.
Шифр: 519.7  Авторський знак: Г85
Опис документа
124410. Бабак, О. В.
Редукція даних як метод інтелектуалізації інформаційних технологій // Кібернетика та обчислювальна техніка. – 2022. – 1(207). – 2022. – С.18-31.
Шифр: 519.7  Авторський знак: Б12
Опис документа
124411. Єрмакова І.Й.,Ніколаєнко А.Ю.,Богатьонкова А.І.,ТадеєваЮ.П.
Мультифункцiйна iнформацiйна система моделювання термофiзiологiчного стану людини за екстремальних умов // Кібернетика та обчислювальна техніка. – 2022. – 1(207). – 2022. – С.32-45.
Шифр: 519.7  Авторський знак: М90
Опис документа
124412. Житецький, Л. С.
Проблеми та перспективи iнтелектуалiзацiї систем автоматичного керування // Кібернетика та обчислювальна техніка. – 2022. – 1(207). – 2022. – С.46-58.
Шифр: 519.7  Авторський знак: Ж74
Опис документа
124413. Коваленко О.С.,КозакЛ.М.,Наджифіан Туманджані М.,Романюк О.О.
Досвід та перспективи створення медичних інформаційних систем та інформаційних технологій підтримки надання медичної допомоги // Кібернетика та обчислювальна техніка. – 2022. – 1(207). – 2022. – С.59-73.
Шифр: 519.7  Авторський знак: Д70
Опис документа
124414. КіфоренкоС. І.
Принцип iрархчiностi як основа дослiдження бiологічних систем // Кібернетика та обчислювальна техніка. – 2022. – 1(207). – 2022. – С.74-86.
Шифр: 519.7  Авторський знак: К46
Опис документа
124415. Вовк, М. І.
Інформаційні технології керування м’язовими функціями. Ретроспективний аналіз та перспективи розвитку // Кібернетика та обчислювальна техніка. – 2022. – 1(207). – 2022. – С.87-100.
Шифр: 519.7  Авторський знак: В61
Опис документа
124416. Пепеляєв, В. А.
Оптимізація надійності в рослинництві // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – 58. – №2. – 2022. – С.35-41.
Шифр: 519.7  Авторський знак: П25
Опис документа
124417. Мащенко, С. О.
Мінімум нечітких чисел з нечіткою множиною операндів // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – 58. – №2. – 2022. – С.58-69.
Шифр: 519.7  Авторський знак: М38
Опис документа
124418. Чикрій, А. О.
Екстремальні стратегії зближення керованих об’єктів в ігрових задачах динаміки з термінальною функцією плати // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – 58. – №2. – 2022. – С.42-57.
Шифр: 519.7  Авторський знак: Ч-60
Опис документа
124419. Хиленко, В. В.
Алгоритм декомпозиційного керування та прогнозування траєкторій нелінійних стохастичних систем за наявності різношвидкісних процесів у їхній динаміці // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – 58. – №2. – 2022. – С.70-75.
Шифр: 519.7  Авторський знак: Х45
Опис документа
124420. Пашко, С. В.
Оптимізація розподілу капітальних інвестицій в умовах відкритої економіки на основі моделі «витрати–випуск» // Кібернетика та системний аналіз. – 2022. – 58. – №2. – 2022. – С.76-85.
Шифр: 519.7  Авторський знак: П22
Опис документа

« 6211 6212 6213 6214 6215 6216 6217 6218 6219 6220 6221 6222 6223 6224 6225 6226 6227 6228 6229 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет