ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 124401 - 124420 від загального числа 124832

124401. Ковалевич Л.А.,Криворучко А.О.,Іськов С.С.,Кальчук С.В.,Багашова Н.В.
Дослідження несправності двигунів кар'єрних самоскидів // Технічна інженерія. – 2023. – №1(91). – 2023. – С.331-336.
Шифр: 6  Авторський знак: Д70
Опис документа /e-copies/VISNUK/91_I/331.pdf
124402. Котенко, В. В.
Обґрунтування доцільності застосування алюмінієвого профілю для армування виробів з природного каменю // Технічна інженерія. – 2023. – №1(91). – 2023. – С.336-346.
Шифр: 6  Авторський знак: К73
Опис документа /e-copies/VISNUK/91_I/336.pdf
124403. Криворучко А.О.,Іськов С.С.,Куницька М.С.,Олійник О.В.,Шлапак В.О.
Дослідження просторової мінливості показників якості покладу Мурзинського родовища вторинних каолінів // Технічна інженерія. – 2023. – №1(91). – 2023. – С.347-355.
Шифр: 6  Авторський знак: Д70
Опис документа /e-copies/VISNUK/91_I/347.pdf
124404. Kunytska, M. S.
Modelling of natural stone extraction // Технічна інженерія. – 2023. – №1(91). – 2023. – С.356-360.
Шифр: 6
Опис документа /e-copies/VISNUK/91_I/356.pdf
124405. Леонець, І. В.
Використання шламу каменеобробних підприємств як домішок у керамічних виробах // Технічна інженерія. – 2023. – №1(91). – 2023. – С.361-365.
Шифр: 6  Авторський знак: Л47
Опис документа /e-copies/VISNUK/91_I/361.pdf
124406. Фролов, О. О.
Оптимізація роботи екскаваторно-автомобільного комплексу при відробці флювіогляціальних відкладів розкриву на кар'єрі Соснівського родовища гранітів // Технічна інженерія. – 2023. – №1(91). – 2023. – С.366-360.
Шифр: 6  Авторський знак: Ф91
Опис документа /e-copies/VISNUK/91_I/366.pdf
124407. Шамрай В.І.,Мельник-Шамрай В.В.,Котенко В.В.,Панасюк А.В.,Іськов С.С.
Тенденції розвитку ринку декоративного каміння України // Технічна інженерія. – 2023. – №1(91). – 2023. – С.377-384.
Шифр: 6  Авторський знак: Т33
Опис документа /e-copies/VISNUK/91_I/377.pdf
124408. Шелест З.М.,Корбут М.Б.,Герасимчук О.Л.,Кальчук С.В.
Оцінка радіаційного фону в житлових приміщеннях, зумовленого техногенно підсиленими джерелами природного походження // Технічна інженерія. – 2023. – №1(91). – 2023. – С.398-406.
Шифр: 6  Авторський знак: О-93
Опис документа /e-copies/VISNUK/91_I/398.pdf
124409. Шамрай В.І.,Мельник-Шамрай В.В.,Темченко А.Г.,Махно А.М.,Ігнатюк Р.М.
Дослідження якісних властивостей відходів каменевидобування та каменеобробки з метою їх використання як сировини для виготовлення геополімерного бетону // Технічна інженерія. – 2023. – №1(91). – 2023. – С.385-397.
Шифр: 6
Опис документа /e-copies/VISNUK/91_I/385.pdf
124410. Канчура, Є.
Світова література для прикладних лінгвістів: навч. посібник для здобувачів вищої освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 035 "Філологія. Прикладна лінгвістика". – 2023. – 160с.
Опис документа /ftextslocal/wl.pdf
124411. Вища освіта України, №1-2. – 2022. – 88с.
Шифр: 378
Опис документа
124412. Андрущенко, В.
Післявоєнний світ науки та освіти: філософська рефлексія майбутнього // Вища освіта України. – 2022. – №1-2. – 2022. – С.5-9.
Шифр: 378  Авторський знак: А66
Опис документа
124413. Яценко, О.
Агора антична та віртуальна: до проблеми трансформації соціальності // Вища освіта України. – 2022. – №1-2. – 2022. – С.10-17.
Шифр: 378  Авторський знак: Я92
Опис документа
124414. Корсак, К.
Витоки українського та європейського архетипів у контексті нооантропології // Вища освіта України. – 2022. – №1-2. – 2022. – С.18-28.
Шифр: 378  Авторський знак: К69
Опис документа
124415. Сікорський, П.
Кібернетичні вимоги до освітнього процесу у вищих навчальних закладах // Вища освіта України. – 2022. – №1-2. – 2022. – С.29-37.
Шифр: 378  Авторський знак: С35
Опис документа
124416. Любарець, В.
Становлення конкурентоспроможності майбутніх фахових молодших бакалаврів з інженерії програмного забезпечення // Вища освіта України. – 2022. – №1-2. – 2022. – С.38-43.
Шифр: 378  Авторський знак: Л93
Опис документа
124417. Кашина, Г.
Розширення цифрових навичок науково-педагогічних працівників медичних ЗВО в системі післядипломної освіти // Вища освіта України. – 2022. – №1-2. – 2022. – С.44-50.
Шифр: 378  Авторський знак: К31
Опис документа
124418. Остафійчук Н.,Башинський С.,Підвисоцький В.,Припотень Ю.,Колодій М.
Практикум з інженерної геології: навчальний посібник. – 2023. – 135с.
Опис документа /ftextslocal/GT/geology.pdf
124419. Шеремет, М.
Промоція та маркетинг: стратегії модернізації вищої школи // Вища освіта України. – 2022. – №1-2. – 2022. – С.51-56.
Шифр: 378  Авторський знак: Ш49
Опис документа
124420. Козлакова, Г.
Організація науково-освітніх заходів в умовах дистанційних комунікацій // Вища освіта України. – 2022. – №1-2. – 2022. – С.57-62.
Шифр: 378  Авторський знак: К59
Опис документа

« 6211 6212 6213 6214 6215 6216 6217 6218 6219 6220 6221 6222 6223 6224 6225 6226 6227 6228 6229 6230 6231 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет