ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 11421 - 11440 від загального числа 124832

11421. Ретунский, В. В.
Функциональные возможности современных аналоговых осциллографов // Контрольно-измерительные приборы и системы. – 2003. – №5. – с.24.
Шифр: 681.2  Авторський знак: Р31
Опис документа
11422. Левин, С. Ф.
Математическая теория измерительных задач // Контрольно-измерительные приборы и системы. – 2003. – №5. – с.29.
Шифр: 681.2  Авторський знак: Л36
Опис документа
11423. Василенко, В. О.
Виробничий (операційний) менеджмент : навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2003. – 532с. – 966-541-036-9.
Шифр: 005(07)  Авторський знак: В19
Кількість примірників :  28    В наявності :  28
Опис документа
11424. Луцишин, З. О.
Трансформація світової фінансової ситеми в умовах глобалізації : монографія. – К. : Вид-чий центр ДРУк, 2002. – 320с. – 966-95705-7-1.
Шифр: 339.7  Авторський знак: Л82
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11425. Кириченко О.А.,Гіленко І.В.,Роголь С.Л.,Сиротян С.В.,Нємой О.М.
Банківський менеджмент : навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання-Прес, 2002. – 438с. – 966-7767-50-7.
Шифр: 336.71(07)  Авторський знак: Б23
Кількість примірників :  1
Опис документа
11426. Циганкова, Т. М.
Міжнародні організації : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2001. – 340с. – 966-574-274-4.
Шифр: 061(07)  Авторський знак: Ц56
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11427. Гетало, В. П.
Економічна статистика : Навч. посібник. – Полтава : Світоч, 2002. – 212с. – 966-96206-0-0212с.
Шифр: 311(07)  Авторський знак: Г44
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11428. Глинка, Н. Л.
Общая химия : учеб. пособие. – 19-е изд., перераб. – Л. : Химия, 1977. – 720с.
Шифр: 54(07)  Авторський знак: Г54
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11429. Аксельрод, Ф. А.
Основы электротехники и электроники для электросварщиков : учеб. пособие. – М. : Профтехиздат, 1962. – 180с.
Шифр: 621.3  Авторський знак: А42
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11430. Зятковский, І. В.
Фінанси підприємств : навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : Кондор, 2003. – 364с. – 966-8251-01-6.
Шифр: 658.14(07)  Авторський знак: З-99
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
11431. Піча В.М.,Черниш Н.Й.,Хоронжий А.Г.,Герасина Л.М.,Полторак В.А.
Соціологія: Курс лекцій : навч. посібник. – 2-е вид., випр. і доп. – Л. : Новий світ, 2002. – 312с. – 966-7827-05-4.
Шифр: 316(07)  Авторський знак: С69
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11432. Каденюк, О. С.
Історія України: Курс лекцій : навч. посібник. – Тернопіль : Астон, 2001. – 272с. – 966-7692-90-6.
Шифр: 94(477)(07)  Авторський знак: К13
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11433. Овчинников, П. П.
Вища математика : підручник: У 2-х ч., Ч.1 : Лінійна і векторна алгебра. – К. : Техніка, 2003. – 600с. – 966575-055-0.
Шифр: 51(07)  Авторський знак: О-35
Кількість примірників :  74    В наявності :  74
Опис документа
11434. Раєвський, К. Є.
Банківський нагляд : Навч.-метод.. посібник. – К. : КНЕУ, 2003. – 174с. – 966-574-452-6.
Шифр: 336.71(07)  Авторський знак: Р16
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11435. Парасій, -Вергуненко І. М.
Аналіз банківської діяльності : Навч.-метод. посібник. – К. : КНЕУ, 2003. – 347с. – 966-574-453-4.
Шифр: 336.71(07)  Авторський знак: П18
Кількість примірників :  1
Опис документа
11436. Нікітін, А. В.
Маркетинг у банку : навч.-метод. посібник. – К. : КНЕУ, 2001. – 170с. – 966-574-201-9.
Шифр: 336.71(07)  Авторський знак: Н62
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
11437. Абзалов, Р. Ф.
Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий : учебник. – М. : Недра, 1977. – 294с.
Шифр: 621.3(  Авторський знак: А14
Кількість примірників :  30    В наявності :  29
Опис документа
11438. Грянко Л.П.,Зубарев Н.И.,Умов Б.А.,Шумилин С.А.
Обратимые гидромашины. – Л. : Машиностроение, 1981. – 263с.
Шифр: 621.2  Авторський знак: О23
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11439. Кремер, Н. Ш.
Теория вероятностей и математическая статистика : учебник. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 543с. – 5-238-00141-Х.
Шифр: 519.2(07)  Авторський знак: К79
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
11440. Нехай, С. М.
Проектирование гидроприводов прессов. – Мн.-К. : Машгиз, 1963. – 156с.
Шифр: 621  Авторський знак: Н58
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет