ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 9041 - 9060 від загального числа 124832

9041. Автоматизированные системы управления и приборы автоматики : Респ. междувед. науч.-техн. сб-к, Вып. 79/86. – Харків : Вища школа, 1986. – 137с.
Шифр: 681.5  Авторський знак: А18
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9042. Автоматизированные системы управления и приборы автоматики : Респ. междувед. науч.-техн. сб-к, Вып.80. – Харків : Вищ. шк., 1986. – 137с.
Шифр: 681.5  Авторський знак: А18
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9043. Автоматизированные системы управления и приборы автоматики : Респ. междувед. науч.-техн. сб.-к, Вып. 90. – Харків : Вища школа, 1989. – 137с.
Шифр: 681.5  Авторський знак: А18
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
9044. Власов-Власюк, О. Б.
Экспериментальные методы в автоматике. – М. : Машиностроение, 1969. – 411с.
Шифр: 62-5  Авторський знак: В58
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9045. Швець, М.
Нова технологія законотворення // Право України. – 2003. – №3. – с.3.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Ш35
Опис документа
9046. Скрипнюк, В.
Державна влада в Україні: проблеми взаємодії політики і управління // Право України. – 2003. – №3. – с.14.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: С45
Опис документа
9047. Притика, Д.
Правові проблеми судового управління // Право України. – 2003. – №3. – с.30.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: П75
Опис документа
9048. Пивоваров, В.
Фактори існування і відтворення фінансової злочінності // Право України. – 2003. – №3. – с.65.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: П32
Опис документа
9049. Галкін, І.
Офшорні зони: легальні і незаконні цілі використання // Право України. – 2003. – №3. – с.70.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Г16
Опис документа
9050. Крайнєв, П.
Промислова власність як об'єкт управління // Право України. – 2003. – №3. – с.103.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: К78
Опис документа
9051. Лепех, С.
Інститут сепарації: проблеми застосування // Право України. – 2003. – №3. – с.128.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Л48
Опис документа
9052. Бурцев В.М.,Васильев А.С.,Дальский А.М.,Деев О.М.,Диланян Р.З.
Технология машиностроения : Учебник. В 2-х томах. Т.1. – М. : МГТУ им.Н.Э.Баумана, 1999. – 564с. – 5-7038-1284-4.
Шифр: 621(07)  Авторський знак: Т38
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9053. Бурцев В.М.,Васильев А.С.,Деев О.М.,Кондаков А.И.,Максимович Б.Д.
Технология машиностроения : Учебник. В 2-х томах. Т.2. – М. : МГТУ им.Н.Э.Баумана, 1999. – 640с. – 5-7038-1285-2.
Шифр: 621(07)  Авторський знак: Т38
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9054. Гроднев, И. И.
Кабели связи. – М. : Энергия, 1965. – 278с.
Шифр: 621.39  Авторський знак: Г86
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9055. Бековский, А. Г.
Вакуумные фотоэлектронные приборы. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Радио и связь, 1988. – 272с. – 5-256-001133-7.
Шифр: 621.383.4  Авторський знак: Б42
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9056. Суздалев, А. В.
Сети передачи информации АСУ. – М. : Радио и связь, 1983. – 153с.
Шифр: 621.39  Авторський знак: С89
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9057. Желобенко, Д. П.
Представления групп. – М. : Наука, 1983. – 359с. – Справочная математическая библиотека.
Шифр: 517.5  Авторський знак: Ж51
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9058. Четверухин, Н. Ф.
Проективная геометрия : Учебное пособие. – 7-е изд. – М. : Учпедгиз, 1961. – 359с.
Шифр: 517.5(07)  Авторський знак: Ч-52
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
9059. Шабат, Б. В.
Введение в комплесный анализ : Учебное пособие, Ч. 2. : Функции одного переменного. – 2-е изд., перереб. и доп. – М. : Наука, 1976. – 320с. – Справочная математическая быблиотека.
Шифр: 517.5(07)  Авторський знак: Ш12
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
9060. Александров, П. С.
Введение в теорию множеств и общую топологию : учеб. пособие. – М. : Наука, 1977. – 368с.
Шифр: 517.6(07)  Авторський знак: А46
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа

« 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет