ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 5961 - 5980 від загального числа 124838

5961. Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрування знаків : Ніццька класифікація. Т.1 : (Класи 1-10), Ч.2 : Перелік товарів і послуг за класами. – К., 2002. – 224.
Шифр: 006  Авторський знак: М 58
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5962. Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрування знаків : Ніццька класифікація. Т.2 : (Товари Н-Я); (Послуги А-Я), Ч.1 : Абетковий перелік товарів і послуг. – К., 2002. – 284.
Шифр: 006  Авторський знак: М 58
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5963. Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрування знаків : Ніццька класифікація. Т.2 : (Класи 11- 45), Ч.2 : Перелік товарів і послуг за класами. – К., 2002. – 259.
Шифр: 006  Авторський знак: М 58
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5964. Англійсько-Український абетковий покажчик Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрування знаків. – К., 2002. – 338 с.
Шифр: 006  Авторський знак: А 64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5965. Промислова власність. №7. Кн.1 // Промислова власність: Офіційний бюлетень. – К. – 2002. – К. : Промислова власність, 2002. – 8.2.1.
Шифр: 001  Авторський знак: П81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5966. Промислова власність. №9.Кн.1. – К. : Промислова власність, 2002. – 8.2.1.
Шифр: 001  Авторський знак: П81
Опис документа
5967. Промислова власність. №8. Кн.1 // Промислова власність: Офіційний бюлетень. – К. – 2002. – К. : Промислова власність, 2002. – 8.2.1.
Шифр: 001  Авторський знак: П81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5968. Промислова власність. №9. Кн.1 // Промислова власність: Офіційний бюлетень. – К. – 2002. – К. : Промислова власність, 2002. – 8.2.1.
Шифр: 001  Авторський знак: П81
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5969. Хокинс, Дж. М.
The Oxford Dictionary of the English Language = Оксфордский толковый словарь английского языка: 40 000 слов. – М. : АСТ-Астрель, 2001. – 832с. – 5-17-004550-6.
Шифр: 811.111(03)  Авторський знак: Х68
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5970. Пустовіт Л.О.,Скопненко О.І.,Сюта Г.М.,Цимбалюк Т.В.
Словник іншомовних слів: 23 000 слів та термінологічних словосполучень. – К. : Довіра, 2000. – 1018с. – 966-507-049-5.
Шифр: 811.161.2(03)  Авторський знак: С48
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5971. Англо-український словник : Близько 120 000 слів. Т.1 : А-М. – К. : Освіта, 1996. – 752с. – 5-330-03081-1.
Шифр: 811.111(03)  Авторський знак: А64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5972. Англо-український словник : Близько 120 000 слів. Т.2 : N-Z. – К. : Освіта, 1996. – 712с. – 5-330-03081-1.
Шифр: 811.111(03)  Авторський знак: А64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5973. Большой русско-английский словарь. – М. : АСТ, 2000. – 1088с. – 5-17-001779-0.
Шифр: 811.111(03)  Авторський знак: Б79
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5974. Бурячок А.А.,Гнатюк Г.М.,Головащук С.І.,Горюшина Г.Н.,Лозова Н.Є.та ін.
Словник синонімів української мови. В 2-х т. Т. 1 : А - Н. – К. : Наукова думка, 2001. – 1026 с. – 966-00-0662-4.
Шифр: 811.161.2(03)  Авторський знак: С48
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5975. Бурячок А.А.,Гнатюк Г.М.,Головащук С.І.,Горюшина Г.Н.,Лозова Н.Є.та ін.
Словник синонімів української мови. В 2-х т. Т. 2 : О - Я. – К. : Наукова думка, 2001. – 956с. – 966-00-0663-2.
Шифр: 811.161.2(03)  Авторський знак: С48
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5976. Гейченко В.В.,Завірюхіна В.М.,Зеленюк О.О.,Коломієць В.Г.,Кратко М.І.та ін.
Російсько-український словник наукової термінології : Математика. Фізика. Техніка. Наука про Землю та Космос. – К. : Наукова думка, 1998. – 892с. – 5-12-004273-2.
Шифр: 811.161.2(03)  Авторський знак: Р75
Кількість примірників :  7    В наявності :  3
Опис документа
5977. Український орфографічний словник: Орфоргафічний словник української мови. Близько 143 000 слів. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Довіра, 2002. – 1006с. – 966-507-131-9.
Шифр: 811.161.2(03)  Авторський знак: У45
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
5978. Новітній українсько-російський словник. Близько 60 000 слів. – Харків : Прапор, 2002. – 1085 с. – 966-7880-35-4.
Шифр: 811.161.2(03)  Авторський знак: Н73
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
5979. Пустовалова, Л. М.
Практикум по биохимии : Учебно-метод. пос. – Р-н-Д. : Феникс, 1999. – 544с. – 5-222-00829-0.
Шифр: 577(07)  Авторський знак: П89
Кількість примірників :  1
Опис документа
5980. Явоненко, О. Ф.
Біохімія : Підручник. – Суми : Університетська книга, 2002. – 380с. – 966-680-039-Х.
Шифр: 577(07)  Авторський знак: Я22
Кількість примірників :  11    В наявності :  11
Опис документа

« 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет