ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 4441 - 4460 від загального числа 124838

4441. Качан Є.П.,Ковтонюк М.О.,Петрига М.О.,Пушкар М.С.,Запорожан Л.П.
Розміщення продуктивних сил України : Підручник. – Київ : Вища школа, 1998. – 375 с. – 5-11-004643-3.
Шифр: 65.04я7  Авторський знак: Р64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4442. Кісельов, А. П.
Основи бізнесу : підручник. – К. : Вища школа, 1998. – 191с. – 5-11-004657-3.
Шифр: 330.1(07)  Авторський знак: К44
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
4443. Андрейцев, В. І.
Екологічне і земельне право України : практикум. – К. : Юрінком інтер, 1998. – 272с,. – 966-7302-18-0.
Шифр: 349.6(07)  Авторський знак: А65
Кількість примірників :  6    В наявності :  5
Опис документа
4444. Дайновский, Ю. А.
505 приемов бизнеса: Маркетинг. Менеджмент. Реклама. Торговля. Производство. Налоги. Стимулирование труда. – К. : А.С.К., 1998. – 272с. – Экономика. Право. Финансы. – 966-539-095-3.
Шифр: 334.7  Авторський знак: Д14
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4445. Ходаківський, Є. І.
Праксеологічні підходи в менеджменті : навч.-метод. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2001. – 108с.
Шифр: 005.32(07)  Авторський знак: Х69
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
4446. Корсак, К. В.
Основи екології : навч. посібник. – К. : МАУП, 1998. – 228с. – 966-7299-18-6.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: К69
Кількість примірників :  8    В наявності :  8
Опис документа
4447. Дуганов Г.В.,Лавриненко М.З..,Петин В.А.,Чмовж В.В.
Охрана окружающей среды : учебник. – К. : Вища школа, 1988. – 304с. – 5-11-000246-0.
Шифр: 502(07)  Авторський знак: О92
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
4448. Економічна енциклопедія. В 3-х т. Т.2. : К (концентрація капіталу) - П (портфельний аналіз). – К.,Тернопіль : Академія, 2001. – 848с. – 966-580-101-5.
Шифр: 33(03)  Авторський знак: Е45
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
4449. Белов С.В.,Барбинов Ф.А.,Козьяков А.Ф.,Павлихин Г.П.,Сивков Г.П..
Охрана окружающей среды : учебник. – М. : Высшая школа, 1983. – 264с.
Шифр: 502(07)  Авторський знак: О92
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
4450. Белов, С. В.
Охрана окружающей среды : учебник. – 2-е изд., испр.и доп. – М. : Высшая школа, 1991. – 319с. – 5-06-0006654.
Шифр: 502(07)  Авторський знак: О92
Кількість примірників :  44    В наявності :  43
Опис документа
4451. Лаврик, В. І.
Методи математичного моделювання в екології. – К. : Фітосоціоцентр, 1998. – 132с. – 966-7459-01-0.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: Л13
Кількість примірників :  87    В наявності :  87
Опис документа
4452. Щербаков, О. А.
Технології переробки та використання вторинних матеріальних ресурсів(ресурсозберігаючі технології) : Навчальний посібник. – Тернопіль : Астон, 1999. – 292с.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: Щ62
Кількість примірників :  43    В наявності :  42
Опис документа
4453. Бакка, М. Т.
Екологія та захист ноосфери. – Ж. : ЖІТІ, 1998. – 236с.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: Б19
Кількість примірників :  325    В наявності :  322
Опис документа
4454. Горелов, А. А.
Экология : учеб. пособие. – М. : ЦЕНТР, 1998. – 240с. – 5-88860-040-7.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: Г67
Кількість примірників :  6    В наявності :  6
Опис документа
4455. Молдован, В. В.
Основи держави і права = Опорні конспекти : Навчальний посібник. – К. : ЮМАНА, 1996. – 176 с. – 966-7005-00-3.
Шифр: 340.12(07)  Авторський знак: М75
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
4456. Гусарєв С.Д.,Калюжний Р.А.,Колодій А.М.,Олійник А.Ю.,Слюсаренко О.Л.та ін.
Основи держави і права : навч. посібник. – К. : Либідь, 1997. – 208 с. – 5-325-00844-7.
Шифр: 340.12(07)  Авторський знак: О-75
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
4457. Климко Г.Н.,Нестеренко В.П.,Каніщенко Л.О.,Чухно А.А.,Ковальчук Т.Т.та ін.
Основи економічної теорії. Політекономічний аспект : підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Вища школа - Знання, 1999. – 743 с. – 5-11-004720-0.
Шифр: 330.1(07)  Авторський знак: О75
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4458. Войчак, А. В.
Маркетингові дослідження : навч. -метод. посібник. – К. : КНЕУ, 2001. – 119с. – 966-574-225-6.
Шифр: 339.138(07)  Авторський знак: В65
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4459. Корнейчук, В. И.
Основи компьютерной арифметики. – К. : Техника, 2002. – 176с. – 966-7599-22-1.
Шифр: 004.9  Авторський знак: К67
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
4460. Руденко, В. Д.
Практичний курс інформатики : навч.-метод. посібник. – за ред. В.М. Мадзігона. – К. : Фенікс, 2000. – 304с. – 5-87534-126-2.
Шифр: 004(07)  Авторський знак: Р83
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа

« 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет