ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Гончаренко Н.
Удосконалення методики визначення фінансових результатів діяльності сільськогосподарських підприємств відповідно до вимог П(С)БО 30 "Біологічні активи"

Вид документа: Стаття періодичного видання
Автор: Гончаренко Н. Авторський знак: Г65 Вид автора: персона
Мова: Українська Обсяг: С.39
Шифр: 65.26 ББК: 65.26
Є складовою частиною документа: Бухгалтерський облік і аудит
Карта Сайту

© Житомирський державний технологiчний університет