ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 16601 - 16620 від загального числа 122922

16601. Маврищев, В. В.
Основы экологии : учебник. – Минск : Вышэйшая школа, 2003. – 416с. – 985-06-0881-1.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: М12
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16602. Сухарев, С. М.
Техноекологія та охорона навколишнього середовища : Навч. посібник. – Л. : Новий Світ-2000, 2004. – 256с. – 966-7827-34-8.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: С91
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16603. Потіш А.Ф.,Медвідь В.Г.,Гвоздецький О.Г.,Козак З.Я.
Екологія: теоретичні основи і практикум : навч. посібник. – 2-ге вид., стереотип. – Л. : Новий Світ-2000, 2004. – 296с. – 966-7827-28-3.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: Е45
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16604. Сафранов, Т. А.
Екологічні основи природокористування : Навчальний посібник. – 2-ге вид., стереотип. – Л. : Новий Світ-2000, 2004. – 248с. – 966-7827-20-8.
Шифр: 502(07)  Авторський знак: С21
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16605. Марченко, М. М.
Біохімія інформаційних молекул : навч. посібник. – Чернівці : Рута, 2003. – 344с. – 966-568-565-1.
Шифр: 577(07)  Авторський знак: М30
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16606. Потелло, Н. Я.
Українське ділове мовлення і спілкування : Правопис і граматика української мови. Оформлення ділового спілкування.Культура ділового мовлення: Навч. посібник. – К. : МАУП, 2003. – 440с. – 966-608-250-0.
Шифр: 811.161.2((07)  Авторський знак: П64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16607. Калина, А. В.
Экономическая теория и практика хозяйствования : учеб. пособие. – К. : МАУП, 1997. – 308с. – 5-86926-098-1.
Шифр: 330.1(07)  Авторський знак: К17
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
16608. Ковальчук, В. М.
Економічна теорія в еволюційному аспекті : Навч.посібник. – Тернопіль : Астон, 2001. – 288с. – 966-7995-04-6.
Шифр: 330.1(07)  Авторський знак: К56
Кількість примірників :  1
Опис документа
16609. Бутинець, Ф. Ф.
Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність : навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. та доп. – Ж. : Рута, 2001. – 512с. – 966-7570-98-3.
Шифр: 657(07)  Авторський знак: Б93
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
16610. Руденко, С. С.
Загальна екологія : Практичний курс, Ч.1. – Чернівці : Рута, 2003. – 320с. – 966-568-633-1.
Шифр: 504(07)  Авторський знак: Р83
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16611. Трофимова, Т. И.
Сборник задач по курсу физики с решениямим : Учебное пособие. – М. : Высшая школа, 1999. – 591с. – 5-06-003534-4.
Шифр: 53(07)  Авторський знак: Т76
Кількість примірників :  9    В наявності :  8
Опис документа
16612. Ситников, В. И.
Краткий курс физики : Учебное пособие :. – М. : Флинта: Наука, 1999. – 336с. – 5-89349-055-х (Флинта), 5-02-002515-1 (Наука).
Шифр: 53(07)  Авторський знак: С41
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16613. Бутинець Ф.Ф.,Виговська Н.Г.,Малюга Н.М.,Петренко Н.І.
Контроль і ревізія : підручник. – 3-є вид., доп. і перероб. – Ж. : Рута, 2002. – 544с. – 966-8059-07-7.
Шифр: 657.6(07)  Авторський знак: К65
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
16614. Данко, П. Е.
Высшая математика в упражнениях и задачах : учеб. пособие, Ч.1. – 2-е изд. – М. : Высшая школа, 1974. – 416с.
Шифр: 516(07)  Авторський знак: Д17
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16615. Шипачев, В. С.
Задачник по высшей математике : Учебное пособие. – 2-е изд., испр. – М. : Высшая школа, 1998. – 304с. – 5-06-003575-1.
Шифр: 517(07)  Авторський знак: Ш63
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
16616. Економіка підприємства : підручник. В 2-х т. Т.2. – К. : Хвиля Прес, 1995. – 280с. – 5-87478-164-1.
Шифр: 658(07)  Авторський знак: Е45
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16617. Усоскин, В. М.
Банковские пластиковые карточки. – М. : ИПЦ "ВАЗАР-ФЕРРО", 1995. – 144с. – 5-900833-02-Х.
Шифр: 336.717  Авторський знак: У76
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
16618. Недосека, А. Я.
Волны деформаций, возникающие при локальной перестройке структуры материалов // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2004. – №3. – с.8.
Шифр: 621.129.14  Авторський знак: Н42
Опис документа
16619. Чаусов, Н. Г.
Комплексная оценка поврежденности пластичных материалов при различных режимах нагружения // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2004. – №3. – с.16.
Шифр: 621.790.052  Авторський знак: Ч-26
Опис документа
16620. Бойчук, О. И.
Исследование напряженного состояния пластин с дефектами в виде трещин различной глубины // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2004. – №3. – с.22.
Шифр: 621.791.052  Авторський знак: Б77
Опис документа

« 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет