ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 13641 - 13660 від загального числа 121722

13641. Стандартизація, сертифікація, якість, №1. – Харків : Тов. "Славена", 2004. – 72с.
Шифр: 006
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
13642. Юзьків, А.
Єдність засад у системі технічного регулювання. – с.12.
Шифр: 006  Авторський знак: Ю20
Опис документа
13643. Грищенко, Ф.
Доступність стандартів та інформації про них через Интернет. – с.20.
Шифр: 006  Авторський знак: Г82
Опис документа
13644. Геєць В.М.,Панченко Є.Г.,Лібанова Е.М.,Варналій З.С.,Грищенко А.А.
Перехідна економіка : Підручник. – К. : Вища школа, 2003. – 591с. – 966-642-166-6.
Шифр: 330.3(07)  Авторський знак: П27
Кількість примірників :  7    В наявності :  6
Опис документа
13645. Лагунов, Л. Ф.
Борьба с шумом в машиностроении. – М. : Машиностроение, 1980. – 150с.
Шифр: 628.517  Авторський знак: Л14
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
13646. Хімічева, Г.
Текстова частина нормативного докуменат як складова його якості. – с.24.
Шифр: 006  Авторський знак: Х11
Опис документа
13647. Бабяк, О.
Про деякі проблеми сертифікації та запровадження механізму підтвердження відповідності. – с.37.
Шифр: 006  Авторський знак: Б12
Опис документа
13648. Навоян, Х. А.
Примеры гидравлических расчетов водопропускных сооружений. – К. : Будівельник, 1975. – 148с.
Шифр: 626.823  Авторський знак: Н15
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
13649. Котляревский В.А.,Кочетков К.Е.,Носач А.А.,Забегаев А.В.
Аварии и катастрофы. Предупреждение и ликвидация последствий : учеб. пособие. Кн.1. – М. : Ассоциация строительных ВУЗов, 1995. – 320с. – 5-87829-030-8.
Шифр: 624(07)  Авторський знак: А18
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
13650. Котляревский В.А.,Виноградов А.В.,Еремин С.В.,Кожевников В.М.,Костин А.А.
Аварии и катастрофы. Предупреждение и ликвидация последствий : учеб. пособие. Кн. 2. – М. : Ассоциация строительных ВУЗов, 1996. – 383с. – 5-87829-030-8.
Шифр: 624(07)  Авторський знак: А18
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
13651. Котляревский, В. А.
Аварии и катастрофы. Предупреждение и ликвидация последствий : учеб. пособие. Кн. 3. – М. : Ассоциация строительных ВУЗов, 1998. – 416с. – 5-87829-071-5.
Шифр: 624(07)  Авторський знак: А18
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
13652. Котляревский, В. А.
Аварии и катастрофы. Предупреждение и ликвидация последствий : учеб. пособие. Кн.4. – М. : Ассоциация строительных ВУЗов, 1998. – 208с. – 5-87829-072-3.
Шифр: 624(07)  Авторський знак: А18
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
13653. Щербина, Я. Я.
Основы противопожарной техники : Учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – К. : Вища школа, 1977. – 236с.
Шифр: 628.74  Авторський знак: Щ64
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
13654. Шутько, А. П.
Использование алюминийсодержащих отходов промышленных производств. – К. : Техніка, 1989. – 112с.
Шифр: 628  Авторський знак: Ш97
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
13655. Полищук, М. Н.
Наладка промышленных роботов : справ. пособие. – К. : Техніка, 1987. – 231с.
Шифр: 621.865  Авторський знак: П50
Кількість примірників :  10    В наявності :  10
Опис документа
13656. Пеклов, А. А.
Кондиционирование воздуха : учеб. пособие. – К. : Вища школа, 1978. – 328с.
Шифр: 628.83  Авторський знак: П24
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
13657. Прейс, В. В.
Технологические роторные машины: вчера, сегодня, завтра. – М. : Машиностроение, 1986. – 128с.
Шифр: 621.865.8  Авторський знак: П71
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
13658. Лурье, Ю. Ю.
Аналитическая химия промышленных сточных вод. – М. : Химия, 1984. – 448с.
Шифр: 628  Авторський знак: Л86
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
13659. Кудинов, В. В.
Нанесение плазмой тугоплавких покрытий. – М. : Машиностроение, 1981. – 192с.
Шифр: 621.793  Авторський знак: К88
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
13660. Турбин, Б. И.
Снижение вибраций и шумов в сельскохозяйственных машинах. – М. : Машиностроение, 1976. – 223с.
Шифр: 628.5  Авторський знак: Т86
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа

« 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет