ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 120621 - 120640 від загального числа 121067

120621. Бондаревська, О. М.
Ідентифікація впливу бюджетної децентралізації на економічну безпеку регіону // Економіка, управління та адміністрування. – 2020. – №2(92). – 2020. – С.114-120.
Шифр: 33  Авторський знак: Б81
Опис документа /e-copies/VISNUK/92_2/114.pdf
120622. Джурук, Н. І.
Класифікація фінансових посередників та їх роль на фінансових ринках // Економіка, управління та адміністрування. – 2020. – №2(92). – 2020. – С.121-125.
Шифр: 33  Авторський знак: Д42
Опис документа /e-copies/VISNUK/92_2/121.pdf
120623. Свистун, А. О.
Порівняльний аналіз державних банків розвитку Індії та Китаю // Економіка, управління та адміністрування. – 2020. – №2(92). – 2020. – С.126-129.
Шифр: 33  Авторський знак: К82
Опис документа /e-copies/VISNUK/92_2/126.pdf
120624. Frolov, S. M.
Methodical approach to consideration of the financial system of Ukraine // Економіка, управління та адміністрування. – 2020. – №2(92). – 2020. – С.74-81.
Шифр: 33
Опис документа /e-copies/VISNUK/92_2/74.pdf
120625. Гірс, О. А.
Лісовпорядкування : підручник. – 2-ге вид. – К. : Арістей, 2005. – 384 с. – 966-8458-14-1.
Шифр: 634(07)  Авторський знак: Г51
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
120626. Шпиталенко, Г. А.
Правознавство : підручник. – 5-те вид., стер. – К. : Каравела, 2019. – 592 с. – 978-966-2229-11-0.
Шифр: 340.1(07)  Авторський знак: Ш83
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
120627. Шпиталенко, Г. А.
Правознавство : підручник. – К. : Каравела, 2017. – 592 с. – 978-966-2229-11-0.
Шифр: 340.1(07)  Авторський знак: Ш83
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
120628. Панкова, Є. В.
Туристичне краєзнавство : Навч. посібник. – К. : Альтерпрес, 2003. – 352 с. – 966-542-211-1.
Шифр: 338.48(07)  Авторський знак: П16
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
120629. Кравчук В.С.,Дащенко О.Ф.,Коломієць Л.В.,Лимаренко О.М.
Опір матеріалів. Основи і приклади розрахунків : навч. посібник. – Одеса : СТАНДАРТЪ, 2012. – 252 с. – 978-966-413-362-0.
Шифр: 620.17(07)  Авторський знак: О-61
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
120630. Жученко А.І.,Черепанська І.Ю.,Сазонов А.Ю.,Ковалюк Д.О.
Технології штучного інтелекту та основи машинного зору в автоматизації: теорія і практика : підручник. – К. : КПІ ім. І. Сікорського, 2019. – 386 с. – 978-617-7295-17-3.
Шифр: 004.8(07)  Авторський знак: Т38
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
120631. Колисниченко, Д. Н.
PHP 5 Самоучитель. – СПб. : Наука и Техника, 2007. – 640 с.
Шифр: 004.6  Авторський знак: К60
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
120632. Економіка України, №9. – 2020. – 92с.
Шифр: 33(477)
Опис документа
120633. Яновська, В. П.
Інтенсивність цифровізації економіки України // Економіка України. – 2020. – №9. – 2020. – С.5-20.
Шифр: 33(477)  Авторський знак: Я64
Опис документа
120634. Корунець, І. В.
Теорія і практика перекладу (аспектний аналіз) : підручник. – 5-те вид., випр. і доп. – Вінниця : Нова книга, 2017. – 448 с. – 978-966-382-630-1.
Шифр: 81'2(07)  Авторський знак: К69
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
120635. Волошина, Н.
Будівництво біогазової установки: документи та облік // Все про бухгалтерський облік. – 2020. – №58. – 2020. – С.10-13.
Шифр: 657
Опис документа
120636. Кияк, Т. Р.
Теорія та практика перекладу (німецька мова). – Вінниця : Нова книга, 2006. – 592 с. – 966-8609-14-Х.
Шифр: 81'2(07)  Авторський знак: К46
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
120637. Карабан, В. І.
Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову = Teory and practice of translation from ukrainian into english : навч. посібник-довідник. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 608 с. – 966-7890-51-1.
Шифр: 81'2(07)  Авторський знак: К21
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
120638. Розрахунки за червень 2020 року // Все про бухгалтерський облік. – 2020. – №58. – 2020. – С.14-16.
Шифр: 657
Опис документа
120639. Підлужна, Н.
Доходи попередніх періодів виплачуємо у червні 2020 року // Все про бухгалтерський облік. – 2020. – №58. – 2020. – С.16.
Шифр: 657
Опис документа
120640. Куцик П.О.,Марценюк Р.А.,Макарук Ф.Ф.,Чік М.Ю.
Інтегрована система обліку і внутрішнього контролю в управлінні ринками : могографія. – Ль. : Вид-во Львівського торговельно--економічного ун-ту, 2020. – 280 с. – 978-617-602-276-3.
Шифр: 657.1  Авторський знак: І-73
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 6022 6023 6024 6025 6026 6027 6028 6029 6030 6031 6032 6033 6034 6035 6036 6037 6038 6039 6040 6041 6042 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет