ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 120581 - 120600 від загального числа 121865

120581. Єфімов, Л. П.
Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз = Practical Stylistics of English : навч.-метод. посібник. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2011. – 240 с. – 978-966-382-339-3.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: Є91
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
120582. Домброван, Т. І.
Загальнотеоретичний курс англійської мови як другої іноземної : курс лекцій. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 128 с. – 978-966-382-221-1.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: Д66
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
120583. Славінська, О. С.
Прогнозування режиму водовідведення з дорожньої конструкції // Автошляховик України. – 2020. – №3. – 2020. – С.28-36.
Шифр: 629
Опис документа
120584. Терещенко, Т. А.
Пріоритетні питання проєктування транспортних розв'язок в одному рівні кільцевого типу // Автошляховик України. – 2020. – №3. – 2020. – С.37-43.
Шифр: 629
Опис документа
120585. Дворжецька М.П.,Макухіна Т.В.,Велікова Л.М.,Снегірьова Є.О.
Фонетика англійської мови: фоностилістика, риторика мовленєвої комунікації : навч. посібник. – Вінниця : Нова Книга, 2005. – 208 с. – 966-8609-08-05.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: Ф77
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
120586. Корсікова, Н. М.
Роль менеджера у розвитку потенціалу сучасного працівника // Економіка, управління та адміністрування. – 2020. – № 2(92). – 2020. – С.22-27.
Шифр: 33  Авторський знак: К69
Опис документа /e-copies/VISNUK/92_2/22.pdf
120587. Орлова, К. Є.
Визначення категоріального апарату маркетинг-менеджменту // Економіка, управління та адміністрування. – 2020. – № 2(92). – 2020. – С.28-33.
Шифр: 33  Авторський знак: О-66
Опис документа /e-copies/VISNUK/92_2/28.pdf
120588. Верба, Л. Г.
Порівняльна лексикологія англійської та української мов : посібник для перекладацьких відділень вузів. – вид. 4-е., перероб. і доп. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2008. – 248 с. – 978-966-382-134-4.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: В31
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
120589. Ambarchian, V. S.
Cash flow hedges using interest rate swaps: accounting under IFRS // Економіка, управління та адміністрування. – 2020. – № 2(92). – 2020. – С.34-41.
Шифр: 33
Опис документа /e-copies/VISNUK/92_2/34.pdf
120590. Грицишен, Д. О.
Попередній аудит як запорука ефективного управління публічними коштами та іншим майном, що перебуває у державній власності // Економіка, управління та адміністрування. – 2020. – № 2(92). – 2020. – С.42-55.
Шифр: 33  Авторський знак: Г85
Опис документа /e-copies/VISNUK/92_2/42.pdf
120591. Бишук, Г. В.
Настановно-корективний курс англійської мови : навч. посібник. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 192 с. – 978-966-382-478-9.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: Б67
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
120592. Черноватий Л.М.,Карабан В.І.,Набокова І.Ю.,Фролова Є.І.
Практична граматика англійської мови з вправами : навч. посібник. Т.1. – 2-ге вид., випр. та доп. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 276 с. – 966-8609-05-0.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: П69
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
120593. Черноватий Л.М.,Карабан В.І.,Набокова І.Ю.,Дмитренко В.О.
Практична граматика англійської мови з вправами : навч. посібник. Т.2. – 2-ге вид., випр. та доп. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 284 с. – 966-8609-05-0.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: П69
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
120594. Беленчук, О. В.
Основні чинники ризику дорожно-транспортного травматизму серед пішоходів // Автошляховик України. – 2020. – №3. – 2020. – С.43-48.
Шифр: 629
Опис документа
120595. Гостєв, Ю. Г.
Вимоги, контроль та перевірка якості дорожніх знаків на автомобільних дорогах України // Автошляховик України. – 2020. – №3. – 2020. – С.48-54.
Шифр: 629
Опис документа
120596. Гапонів, А. Б.
Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни : підручник. – 2-ге вид. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2018. – 352 с. – 978-966-382-606-6.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: Г19
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
120597. Волощук, О. Т.
Кримінальне право зарубіжних країн : навч. посібник. – Чернівці : Родовід, 2013. – 200 с. – 978-617-7105-01-4.
Шифр: 341.4(07)  Авторський знак: В68
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
120598. Щодо застосування МСФЗ для складання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності : Лист Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020 р. № 28/02/4573 // Все про бухгалтерський облік. – 2020. – №56. – 2020. – С.33.
Шифр: 657
Опис документа
120599. Поліщук, Р.
Таксономія фінзвітності для добровільних МСФЗшників: бути чи не бути : Коментар до листа НКЦПФР від 12.03.2020 р. № 28/02/4573 // Все про бухгалтерський облік. – 2020. – №56. – 2020. – С.34.
Шифр: 657
Опис документа
120600. Щодо порядку заповнення податкової накладної за щоденними підсумками операцій з постачання послуг із громадського харчування : Лист ДПСУ від 18.02.2020 р. № 117/2/99-00-07-03-02-02 // Все про бухгалтерський облік. – 2020. – №56. – 2020. – С.35-37.
Шифр: 657
Опис документа

« 6020 6021 6022 6023 6024 6025 6026 6027 6028 6029 6030 6031 6032 6033 6034 6035 6036 6037 6038 6039 6040 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет