ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 120561 - 120580 від загального числа 121865

120561. Скоромний, Д.
Система координат нової (глобальної) реальності // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – №7. – 2020. – С.435-440.
Шифр: 347
Опис документа
120562. Крючков Г.Г.,Мамотенко М.П.,Хлопук В.С.,Воєводська В.С.
Francais acceelere. Прискорений курс французької мови : підручник. – 3-тє вид. – К. : А.С.К., 2005. – 384 с. – 966-8291-03-4.
Шифр: 811.133.1(07)  Авторський знак: Ф84
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
120563. Євченко, В. В.
Історія англійської мови : навч.-метод. посібник. – Вінниця : Нова книга, 2016. – 408 с. – 978-966-382-597-7. – Назва обкл., корінця Нistory of the english language.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: Є27
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
120564. Калініченко Л.Л.,Смачило В.В.,Попович Д.В.,Авдієвська О.В.
Процедура формування комунікативної політики підприємства зі стейкхолдерами // Економіка, управління та адміністрування. – 2020. – № 2(92). – 2020. – С.7-14.
Шифр: 33  Авторський знак: П84
Опис документа /e-copies/VISNUK/92_2/7.pdf
120565. Brontё, Ch.
Jane Eyre. Книга для читання англійською мовою. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 616 c. – 978-966-382-316-4.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: Б88
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
120566. Полуяненко, Н. А.
Ймовірність успішної атаки подвійної витрати на блокчейн-системи із ймовірнісним протоколом консенсусу // Радіотехніка. – 2020. – №200/2020. – 2020. – С.153-162.
Шифр: 621.3
Опис документа
120567. Горбенко, І. Д.
Методи та засоби захисту в комунікаційних системах // Радіотехніка. – 2020. – №200/2020. – 2020. – С.162-174.
Шифр: 621.3
Опис документа
120568. Горбенко, І. Д.
Методи оптимальних за мінімаксним критерієм систем складних нелінійних дискретних сигналів // Радіотехніка. – 2020. – №200/2020. – 2020. – С.175-188.
Шифр: 621.3
Опис документа
120569. Антипов, И. Е.
Оценка безопасности пользователей интернет-банкинга // Радіотехніка. – 2020. – №200/2020. – 2020. – С.188-194.
Шифр: 621.3
Опис документа
120570. Гриньов, Р. С.
Метод виявлення та протидії вірусам у зображеннях формату ВМР // Радіотехніка. – 2020. – №200/2020. – 2020. – С.194-201.
Шифр: 621.3
Опис документа
120571. Циганкова, О. В.
Analising of possibility of using elgamal algorithm with deterministicembedding for key encapsulation // Радіотехніка. – 2020. – №200/2020. – 2020. – С.201-205.
Шифр: 621.3
Опис документа
120572. Автошляховик України, №3. – К. : Держ. автотранспорт. науково-дослідний інститут, 2020. – 60с.
Шифр: 629
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
120573. Бородіна, Н. А.
Ергономічний аналіз ручного інструменту для умов автосервісу. Метод дослідження. // Автошляховик України. – 2020. – №3. – 2020. – С.7-11.
Шифр: 629
Опис документа
120574. Микитенко, В. В.
Інформаційно-методичні аспекти розбудови платформ просторового управління природними активами в ресурсних обмеженнях // Економіка, управління та адміністрування. – 2020. – № 2(92). – 2020. – С.15-21.
Шифр: 33  Авторський знак: М59
Опис документа /e-copies/VISNUK/92_2/15.pdf
120575. Montgomery, L. M.
Anne of Green Gables. Книга для читання англійською мовою. – 3-тє вид. випр. – Вінниця : Нова Книга, 2019. – 440 с. – 978-966-382-765.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: M77
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
120576. Сахно, В. П.
Огляд наукових досліджень щодо динамічного впливу рідини на рухомі резервуари, зокрема автоцистерни // Автошляховик України. – 2020. – №3. – 2020. – С.12-16.
Шифр: 629
Опис документа
120577. Ковальов, С. О.
Розроблення електронної системи управління газовим ДВЗ із груповим впорскуванням зрідженого нафтового газу // Автошляховик України. – 2020. – №3. – 2020. – С.16-23.
Шифр: 629
Опис документа
120578. Бурлакова, Г. Ю.
Вплив стохастичних факторів на оперативне управління транспортними потоками // Автошляховик України. – 2020. – №3. – 2020. – С.23-27.
Шифр: 629
Опис документа
120579. Доценко, І. В.
Вибрані твори англійських та американських письменників : посібник для самостійного читання. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2004. – 192 с. – 966-7890-87-2.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: Д71
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
120580. Корунець, І. В.
Порівняльна типологія англійської та української мов : навч. посібник. – вид. 3-тє, випр. й доп. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 448 с. – 9667890-27-9.
Шифр: 821.111(07)  Авторський знак: К68
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа

« 6019 6020 6021 6022 6023 6024 6025 6026 6027 6028 6029 6030 6031 6032 6033 6034 6035 6036 6037 6038 6039 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет