ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 119621 - 119640 від загального числа 120118

119621. Теорія і практика інтелектуальної власності, №1. – К. : НДІ, 2020. – 102c. – 2308-0361.
Шифр: 347
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
119622. Майданик, Л.
Обмеження та винятки з майнових авторських прав: баланс приватного та публічного інтересів // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2020. – №1. – 2020. – С.5-13.
Шифр: 347
Опис документа
119623. Федорова, Н.
Телеформат чи телепрограма? // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2020. – №1. – 2020. – С.13-21.
Шифр: 347
Опис документа
119624. Кодинець, А.
Правова охорона географічних зазначень: новели за законодавством України // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2020. – №1. – 2020. – С.21-29.
Шифр: 347
Опис документа
119625. Коваленко, Т.
Торговельна марка як засіб комунікації // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2020. – №1. – 2020. – С.29-35.
Шифр: 347
Опис документа
119626. Оверковський, К.
Особливості звернення стягнення на права промислової власності як предмет застави // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2020. – №1. – 2020. – С.35-50.
Шифр: 347
Опис документа
119627. Бутнік-Сіверський, О.
Теоретичні засади нейтралізації внутрішніх і зовнішніх джерел загроз національної безпеки під впливом розвитку сфери інтелектуальної власності за цільовою спрямованістю синапсу // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2020. – №1. – 2020. – С.50-66.
Шифр: 347
Опис документа
119628. Чомахашвілі, О.
Охорона прав інтелектуальної власності на звукові торговельні марки // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2020. – №1. – 2020. – С.66-72.
Шифр: 347
Опис документа
119629. Ткаленко, К.
Теоретичні основи правового регулювання ринку образотворчого мистецтва в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2020. – №1. – 2020. – С.72-88.
Шифр: 347
Опис документа
119630. Іваницька, X.
Правове регулювання створення та діяльності інноваційних кластерів в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2020. – №1. – 2020. – С.88-94.
Шифр: 347
Опис документа
119631. Петренко, А.
Об'єктний склад бази даних державного земельного кадастру // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2020. – №1. – 2020. – С.94.
Шифр: 347
Опис документа
119632. Право України, №4. – К. : ТОВ "Видавничий дім "Артек", 2020. – 298с.
Шифр: 347
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
119633. Кучерявенко, М.
Доктрина податкового права // Право України. – 2020. – №4. – 2020. – С.11-21.
Шифр: 347
Опис документа
119634. Заверуха, О.
Податковий конфлікт: природа та підстави диференціації // Право України. – 2020. – №4. – 2020. – С.21-32.
Шифр: 347
Опис документа
119635. Смичок, Є.
Вплив принципів податкового права на формування доктрини податкового права // Право України. – 2020. – №4. – 2020. – С.32-43.
Шифр: 347
Опис документа
119636. Котенко, А.
Принципи податкового законодавства як вихідні засади побудови податкової системи // Право України. – 2020. – №4. – 2020. – С.43-57.
Шифр: 347
Опис документа
119637. Берназюк, Я.
Принцип рівності сторін у сучасній доктрині податкового права // Право України. – 2020. – №4. – 2020. – С.57-71.
Шифр: 347
Опис документа
119638. Лукашев, О.
Доктрина податкового права і нормотворчість у сфері оподаткування // Право України. – 2020. – №4. – 2020. – С.71-82.
Шифр: 347
Опис документа
119639. Брусницина, О.
Діяльність, стій, раз-два ! або Як отримати допомогу по частковому безробіттю : Коментар до Порядку... фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину... постанова КМУ від 22.04.2020 р. № 306 // Все про бухгалтерський облік. – 2020. – №44. – 2020. – C.19-21.
Шифр: 657
Опис документа
119640. Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 р. господарських товариств, у статусному капіталі яких є корпоративні права держави : Постанова КМУ від 24.04.2020 р. № 328 // Все про бухгалтерський облік. – 2020. – №44. – 2020. – C.21.
Шифр: 657
Опис документа

« 5972 5973 5974 5975 5976 5977 5978 5979 5980 5981 5982 5983 5984 5985 5986 5987 5988 5989 5990 5991 5992 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет