ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 116721 - 116740 від загального числа 120117

116721. Гарасимів, Б.
Академічна мобільність як стратегічна варіація українського студенства // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №889. – 2018. – С.15-20.
Шифр: 378.4
Опис документа
116722. Гарасимів, Т.
Механізм детермінації девіантної поведінки дитини // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №889. – 2018. – С.21-29.
Шифр: 378.4
Опис документа
116723. Парпан, У.
Парадигма вищої освіти в умовах інтеграційних викликів // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №889. – 2018. – С.30-36.
Шифр: 378.4
Опис документа
116724. Паламар М.,Поїхало А.,Стрембіцький М.,Кругльов В.
Метод вимірювання електричних параметрів великогабаритних антенних систем // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2016. – випуск 77. – 2016. – С.35-39.
Шифр: 681.5
Опис документа
116725. Стадник, Б.
Основи квантової термометрії // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2016. – випуск 77. – 2016. – С.40-47.
Шифр: 536.5
Опис документа
116726. Мельник, С.
Нові методи теплової томографії, а також фільтрації тепловізійних зображень // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2016. – випуск 77. – 2016. – С.48-57.
Шифр: 620.17
Опис документа
116727. Крайовський
Дослідження термометричного матеріалу HF1-xErxNiSn // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2016. – випуск 77. – 2016. – С.58-64.
Шифр: 537.3
Опис документа
116728. Лопатко, О.
Нейронні мережі як засіб прогнозування значення температури за перехідним процесом // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2016. – випуск 77. – 2016. – С.65-69.
Шифр: 536.5
Опис документа
116729. Парута, О.
Правова соціалізація особи як об`єкт теоретично-правового дослідження // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №889. – 2018. – С.37-41.
Шифр: 378.4
Опис документа
116730. Мельниченко, Б.
До питання реорганізації органів публічної влади Польщі: історико-правовий аналіз // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №884. – 2017. – С.254-258.
Шифр: 342.4
Опис документа
116731. Сибірна, Р.
Особливості проведення судово-медичної експертизи лікарських помилок // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №884. – 2017. – С.259-264.
Шифр: 616:340
Опис документа
116732. Норд, Г. Л.
Економічний аналіз у системі управління фінансовою безпекою підприємств : автореферат дисерт. на здобуття наук. ступ. д.е.н.; спец. 08.00.09 - бухг. облік, аналіз та аудит. – Ж. : ДУ "Житомирська політехніка", 2019. – 36с.
Шифр: 657:332.3(043.3)  Авторський знак: Н82
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116733. Тунтула, О.
Можливості вдосконалення базисних порядків попередження порушення та оперативного відновлення правового статусу соціосуб'єктів // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №884. – 2017. – С.265-271.
Шифр: 342
Опис документа
116734. Луцька, Н. І.
Економічнийт аналіз формування та реалізації проектів державно-приватного партнерства : автореферат дисерт. на здобуття наук. ступ. д.е.н.; спец. 08.00.09 - бухг. облік, аналіз та аудит. – Ж. : ДУ "Житомирська політехніка", 2019. – 36с.
Шифр: 657:332.2(043.3)  Авторський знак: Л86
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116735. Романова, А.
Перший кодекс українського права та інституалізація юридичної аргументвції // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №889. – 2018. – С.42-48.
Шифр: 378.4
Опис документа
116736. Фокін, О. К.
Економічний аналіз виробничих витрат промислових підприємств : автореферат дисерт. на здобуття наук. ступ. к.е.н.; спец. 08.00.09 - бухг. облік, аналіз та аудит. – Ж. : ДУ "Житомирська політехніка", 2019. – 21с.
Шифр: 657.421.1:657.471.1(043.3)  Авторський знак: Ф76
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116737. Сливка, С.
Християнські життєдайні норми: метаантропологічне обгрунтування // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №889. – 2018. – С.49-54.
Шифр: 378.4
Опис документа
116738. Шай, Р.
Теоретико-правові проблеми мультикультуралізму як традиційної моделі адаптації // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №889. – 2018. – С.55-59.
Шифр: 378.4
Опис документа
116739. Щирба, М.
Види обов`язків пацієнта // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №889. – 2018. – С.60-67.
Шифр: 378.4
Опис документа
116740. Гарасимів, Т.
Модель діяльності вищих навчальних закладів України: концептуальні та правові основи // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №889. – 2018. – С.68-76.
Шифр: 378.4
Опис документа

« 5827 5828 5829 5830 5831 5832 5833 5834 5835 5836 5837 5838 5839 5840 5841 5842 5843 5844 5845 5846 5847 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет