ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 116641 - 116660 від загального числа 120118

116641. Наторіна, А. О.
Синкретичність менеджменту цифрових ризиків та інформаційної безпеки // Економіка, управління та адміністрування. – 2019. – №3(89). – 2019. – С.30-34.
Шифр: 33  Авторський знак: Н33
Опис документа /e-copies/VISNUK/89_3/30.pdf
116642. Орлова-Курилова, О. В.
Державне регулювання інноваційної діяльності підприємництва як напрям забезпечення сталого розвитку економіки країни // Економіка, управління та адміністрування. – 2019. – №3(89). – 2019. – С.35-40.
Шифр: 33  Авторський знак: О-66
Опис документа /e-copies/VISNUK/89_3/35.pdf
116643. Піжук, О. І.
Штучний інтелект як один із ключових драйверів цифрової трансформації економіки // Економіка, управління та адміністрування. – 2019. – №3(89). – 2019. – С.41-46.
Шифр: 33  Авторський знак: П36
Опис документа /e-copies/VISNUK/89_3/41.pdf
116644. Смачило, В. В.
Ідентифікація соціально-економічної категорії "персонал підприємства" // Економіка, управління та адміністрування. – 2019. – №3(89). – 2019. – С.47-56.
Шифр: 33  Авторський знак: С50
Опис документа /e-copies/VISNUK/89_3/47.pdf
116645. Тарасюк, Г. М.
Перспективи впровадження технології енергетичних батончиків у закладах готельно-ресторанного господарства // Економіка, управління та адміністрування. – 2019. – №3(89). – 2019. – С.57-65.
Шифр: 33  Авторський знак: Т19
Опис документа /e-copies/VISNUK/89_3/57.pdf
116646. Ткачук, В. О.
Соціальне забезпечення як передумова подолання бідності та соціальної ізоляції населення // Економіка, управління та адміністрування. – 2019. – №3(89). – 2019. – С.66-71.
Шифр: 33  Авторський знак: Т48
Опис документа /e-copies/VISNUK/89_3/66.pdf
116647. Альохіна, С. В.
Експериментальне дослідження модельного відсіку циліндра низького тиску турбіни К-320-240 АТ "Турбоатом" // Проблеми машинобудування. – 2019. – том 22. – №4. – 2019. – С.6-11.
Шифр: 621
Опис документа
116648. Паньонко, І.
Паралелізм у терміновживанні // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №884. – 2017. – С.212-217.
Шифр: 340.13
Опис документа
116649. Костіков, А. О.
Високоефективна когенераційна енергоустановка з глибокою рекуперацією на основі повітряного циклу Брайтона // Проблеми машинобудування. – 2019. – том 22. – №4. – 2019. – С.12-24.
Шифр: 621
Опис документа
116650. Мірошніков, В. Ю.
Дослідження напруженого стану композиту у вигляді шару та півпростору з повздовжньою циліндричною порожниною, за заданих на граничних поверхнях напружень // Проблеми машинобудування. – 2019. – том 22. – №4. – 2019. – С.24-32.
Шифр: 621
Опис документа
116651. Пальков, С. А.
Пружно-напружений стан елементів внутрішнього корпуса циліндра високого тиску парової турбіни // Проблеми машинобудування. – 2019. – том 22. – №4. – 2019. – С.32-40.
Шифр: 621
Опис документа
116652. Черноусенко, О. Ю
Оцінка ресурсних показників ротора високого тиску турбіни К-1000-60/3000 при продовженні експлуатації // Проблеми машинобудування. – 2019. – том 22. – №4. – 2019. – С.41-48.
Шифр: 621
Опис документа
116653. Брутман, А. Б.
Управленческий потенциал как категория теории управления реструктуризацией промышленных предприятий // Економіка, управління та адміністрування. – 2019. – №3(89). – 2019. – С.71-78.
Шифр: 33  Авторський знак: Б89
Опис документа /e-copies/VISNUK/89_3/71.pdf
116654. Мацевитий, Ю. М.
Розробка перспективної металогідридної системи енергоакумулювання на базі паливних комірок для вітрової енергетики // Проблеми машинобудування. – 2019. – том 22. – №4. – 2019. – С.48-53.
Шифр: 621
Опис документа
116655. Шевченко, А. А.
Дослідження впливу режимних параметрів на ефективність роботи електролізера високого тиску // Проблеми машинобудування. – 2019. – том 22. – №4. – 2019. – С.53-61.
Шифр: 621
Опис документа
116656. Радєва, М. М.
Стратегічний механізм забезпечення конкурентоспроможності економічного суб'єкта на національному та міжнародному рівнях // Економіка, управління та адміністрування. – 2019. – №3(89). – 2019. – С.79-86.
Шифр: 33  Авторський знак: Р15
Опис документа /e-copies/VISNUK/89_3/79.pdf
116657. Максименко-Шейко, К. В.
Д-функції в аналітичному описанні поверхні безпілотного літального апарата, який виконано за схемою "літаюче крило" // Проблеми машинобудування. – 2019. – том 22. – №4. – 2019. – С.61-67.
Шифр: 621
Опис документа
116658. Снісарчук, І. В.
Закономірності управління маркетинговим потенціалом закладів вищої освіти // Економіка, управління та адміністрування. – 2019. – №3(89). – 2019. – С.87-93.
Шифр: 33  Авторський знак: С53
Опис документа /e-copies/VISNUK/89_3/87.pdf
116659. Хілуха, О. А.
Мотиви використання ділових ігор у корпоративному управлінні // Економіка, управління та адміністрування. – 2019. – №3(89). – 2019. – С.94-98.
Шифр: 33  Авторський знак: Х54
Опис документа /e-copies/VISNUK/89_3/94.pdf
116660. Ромашок, С. П.
Новий комплексний підхід при математичному моделюванні металографічних зображень структури // Проблеми машинобудування. – 2019. – том 22. – №4. – 2019. – С.67-73.
Шифр: 621
Опис документа

« 5823 5824 5825 5826 5827 5828 5829 5830 5831 5832 5833 5834 5835 5836 5837 5838 5839 5840 5841 5842 5843 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет