ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 116561 - 116580 від загального числа 120118

116561. Sloman, J.
Economics. – Harvester Wheatsheaf, 1991. – 1021 p. – 0-7450-0859-3.
Шифр: 330.1=111  Авторський знак: S48
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116562. Проблеми програмування, №4. – К. : НАН Украины, 2019. – 140c. – 1727-4907.
Шифр: 004
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116563. Токарська, А.
До питань конструктивної комунікації щодо створення усвідомленої методології // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №884. – 2017. – С.59-63.
Шифр: 340.12
Опис документа
116564. Rahozin, D.
A resource limited parallel program model // Проблеми програмування. – 2019. – №4. – 2019. – С.3-11.
Шифр: 004
Опис документа
116565. Рогушина, Ю. В.
Використання онтологій для розширення можливостей пошуку та навігації в онлайн-версії "Великої Української енциклопедії" // Проблеми програмування. – 2019. – №4. – 2019. – С.11-28.
Шифр: 004
Опис документа
116566. Бортник, Н.
Міграційні процеси: поняття, сутність, сучасний стан // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №884. – 2017. – С.64-71.
Шифр: 342.951
Опис документа
116567. Бортник, Н.
Сутність взаємодії органів публічної влади в сфері організації автотранспортного обслуговування населення в Україні // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №884. – 2017. – С.72-79.
Шифр: 342.352
Опис документа
116568. Бортник, Н.
Спонукальні причини міграції в сучасних умовах // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №884. – 2017. – С.80-87.
Шифр: 342.951
Опис документа
116569. Безверхий К.В.,Гінерару К.,Дуда Т.Т.,Єльнікова Ю.В.,Замула І.В.та ін.
Бухгалтерські наукові дослідження в Житомирській політехніці : монографія. Т.6 : Розвиток інтегрованої звітності підприємств. – Ж. : Житомирська політехніка, 2019. – 268 с. – 978-966683-535-5.
Шифр: 657.1  Авторський знак: Б94
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
116570. Наконечний, А. Й.
Особливості побудови кіберфізичної системи для управління процесами виробництва на основі сучасних технологій // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №907. – 2018. – С.11-18.
Шифр: 539
Опис документа
116571. Дем'янишин Н.М,,Андрущак А.С.,Бурий О.А.,Мицик Б.Г.
Реалізація можливостей ефективнішого використання кристалічних матеріалів на основі нетривіальної кутової геометрії екстремумів п'єзооптичного ефекту // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №909. – 2018. – С.70-78.
Шифр: 535
Опис документа
116572. Мичуда, З. Р.
Логарифмічні аналого-цифрові перетворювачі. Основа логарифма // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №907. – 2018. – С.19-27.
Шифр: 539
Опис документа
116573. Розвиток інтегрованої звітності підприємств : тези виступів Міжнар. наук. конф., м. Житомир, 4-5 жовтня 2019 р. – Ж. : Житомирська політехніка, 2019. – 356 с.
Шифр: 657.1  Авторський знак: Р64
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
116574. Дружинін А.О.,Островський І.П.,Ховерко Ю.М.,Кучерепа Н.І.
Магнітоопір та намагніченість кремнієвих мікроструктур за низьких температур // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №909. – 2018. – С.79-85.
Шифр: 621.315
Опис документа
116575. Вісник Національного університету "Львівська Політехніка", №899 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Л. : Національного університету "Львівська Політехніка", 2018. – 139с.
Шифр: 658
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116576. Модла, Р. М.
Методика визначення динамічних характеристик частотних демодуляторів з помноженням частоти // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №907. – 2018. – С.28-32.
Шифр: 539
Опис документа
116577. Галаченко, О. О. Стручок Н. М.
Тренди маркетингової стратегії реалізації санаторно-курортних послуг на регіональному рівні в умовах децентралізації // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №899. – 2018. – С.3-8.
Шифр: 338.1
Опис документа
116578. Гончар, С. Й.
Застосування методів стрес-менеджменту під час ведення кредитно-інвестиційної політики на підприємстві // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №899. – 2018. – С.9-13.
Шифр: 658.3
Опис документа
116579. Завербний, А. С.
Проблеми формування системи управління збутовою діяльністю: експортний вектор // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №899. – 2018. – С.14-20.
Шифр: 30
Опис документа
116580. Свидрук, І. І.
Методика моніторингу компетенційної складової управління персоналом креативних організацій // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №899. – 2018. – С.21-30.
Шифр: 005
Опис документа

« 5819 5820 5821 5822 5823 5824 5825 5826 5827 5828 5829 5830 5831 5832 5833 5834 5835 5836 5837 5838 5839 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет