ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 116541 - 116560 від загального числа 120118

116541. Труханович, Л. В.
Кадры туристических агентств, туроператоров, экскурсионных бюро : сб-к должностн. и производств. инструкций. – М. : Финпресс, 2003. – 160 с. – 5-8018-0183-9.
Шифр: 338.48  Авторський знак: Т80
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
116542. Папирян, Г. А.
Международные экономические отношения: маркетинг в туризме. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 160 с. – 5-279-02192-Х.
Шифр: 338.48  Авторський знак: П17
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116543. Маринин, М. М.
Туристские формальности и безопасность в туризме. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 144 с. – 5-279-021396-5.
Шифр: 338.48  Авторський знак: М26
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116544. Ковальчук, Т. І.
Менеджмент та маркетинг у громадському харчуванні : Тлумачний термінологічний словник ( англійська, російська та українська мови). – К. : ЦУЛ, 2008. – 208 с. – 978-966-364-593-3.
Шифр: 640.4(03)  Авторський знак: К56
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116545. Менеджмент суб'єктів господарювання в умовах міжнародної інтеграції : монографія. – Ж. : ЖДТУ, 2016. – 448 с. – 978-966-683-461-7.
Шифр: 005.1  Авторський знак: М50
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116546. Органічне виробництво і продовольча безпека : збірник доп. III міжнар. наук.-практ. конф. – Ж. : Полесье, 2015. – 648 с. – 978-966-655-789-2.
Шифр: 338.43  Авторський знак: О-64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116547. Маркович, Т. Г.
Оцінка комерційними банками кредитоспроможності підприємств-експортерів : автореферат дисерт. на здобуття наук. ступ. к.е.н.; спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Ж. : ДУ "Житомирська політехніка", 2019. – 21с.
Шифр: 336.078.3(043.3)  Авторський знак: М270
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116548. Европейский гостиничный маркетинг. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 224 с. – 5-279-02451-1.
Шифр: 338.48(07)  Авторський знак: Е24
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116549. Кожина, А. В.
Доказова актуалізація підходу інклюзивного розвитку до розв'язання глобальних проблем людства // Вісник національної академії державного управління при президентові України. – 2019. – 3(94). – 2019. – C.107-115.
Шифр: 33+37+316
Опис документа
116550. Загорулько, А. П.
Теоретико-правовий аналіз визначення поняття "гібридна війна" // Вісник національної академії державного управління при президентові України. – 2019. – 3(94). – 2019. – C.115-123.
Шифр: 33+37+316
Опис документа
116551. Нестеряк, Ю. М.
Новітній період розвитку національного інформаційного простору України (з початку 2014 року) // Вісник національної академії державного управління при президентові України. – 2019. – 3(94). – 2019. – C.123-128.
Шифр: 33+37+316
Опис документа
116552. Любочкіна, Г.
Розуміння соціального інтелекту в науці // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №884. – 2017. – С.52-58.
Шифр: 340.1
Опис документа
116553. Чаплигін, Є. О.
Видалення вм`ятин на металевих покриттях автомобілів за допомогою "індукторної системи з екраном, що притягає. – 2018. – С.72-76.
Шифр: 539
Опис документа
116554. Russell, S. J.
Artificial Intelliqence. – New Jersey, 1995. – 932 c.
Шифр: 004.8=111  Авторський знак: R24
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116555. Вісник Національного університету "Львівська Політехніка", №907 : Автоматика, вимірювання та керування. – Л. : Національного університету "Львівська Політехніка", 2018. – 87с.
Шифр: 539
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116556. Бучма, І. М.
Підвищення чутливості засобів вимірювання малих фазових зсувів із сумарно-різницевим перетворенням // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №907. – 2018. – С.3-10.
Шифр: 539
Опис документа
116557. Cockman, P.
Consulting for Real People. – London : McGraw-Hill Publishing Company, 1999. – 292 c. – 0-07-709334-8.
Шифр: 005.57=111  Авторський знак: C55
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116558. Булавінець, Т. О.
Спектральні характеристики наноструктур типу ядро-оболонка в умовах плазмонного резонансу // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №909. – 2018. – С.62-69.
Шифр: 535.3
Опис документа
116559. Moyer, R. C.
Contemporary Financial Management. – New York : West publishing company, 1995. – 827 p.
Шифр: 005.915=111  Авторський знак: M74
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116560. Johnson, H. J.
Global Financial Institutions and Markets. – Blackwell, 2000. – 626 p. – 1-55786-992-8.
Шифр: 336=111  Авторський знак: J40
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 5818 5819 5820 5821 5822 5823 5824 5825 5826 5827 5828 5829 5830 5831 5832 5833 5834 5835 5836 5837 5838 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет