ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 116521 - 116540 від загального числа 119635

116521. Чабанюк, О. І.
Особливості реалізації державного сервісу у сфері публічного управління в сучасних умовах суспільного розвитку: методологія проблеми // Вісник національної академії державного управління при президентові України. – 2019. – 3(94). – 2019. – C.10-16.
Шифр: 33+37+316
Опис документа
116522. Чудновский, А. Д.
Управление индустрией туризма : учеб. пособие. – изд. 2-е. – М. : КНОРУС, 2005. – 448 с. – 5-85971-187-5.
Шифр: 338.486(07)  Авторський знак: Ч-84
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116523. Жиденко, Н. А.
Сучасний стан та перспективи розвитку системи професійного навчання персоналу органів державної влади в Україні // Вісник національної академії державного управління при президентові України. – 2019. – 3(94). – 2019. – C.16-23.
Шифр: 33+37+316
Опис документа
116524. Бабарицька, В. К.
Менеджмент туризму. Туроперейтинг : Понятійно- термінологічні основи. Сервісне забезпечення турпродукту: навч. посібник. – К. : Альтерпрес, 2004. – 288 с. – 966-542-244-8.
Шифр: 338.486(07)  Авторський знак: Б12
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116525. Мальська, М. П.
Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика : навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2012. – 248 с. – 978-611-01-0292-4.
Шифр: 338.486(07)  Авторський знак: М21
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116526. Захарчин, Н.
Територіально-адміністративні зміни у Львівському повіті у 1920-х.-поч.1930-х рр. ХХ ст.: приєднання приміських гмін до "великого Львова" та ставлення до цього противників проекту // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №884. – 2017. – С.24-29.
Шифр: 340.15
Опис документа
116527. Кифяк, В. Ф.
Організація туристичної діяльності в Україні : навч. посібник. – Чернівці : Книги ХХI, 2003. – 300 с. – 966-8029-31-3.
Шифр: 338.486(477)(07)  Авторський знак: К45
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116528. Карплюк, Л. Ф.
Моделювання процесів розгону електроприводу кульового млина. – 2018. – С.21-27.
Шифр: 539
Опис документа
116529. Левицька, І. В.
Готельна справа : навч. посібник. – Вінниця : ПП " ТД " Едельвейс і К, 2015. – 580 с. – 978-966-2462-99-9.
Шифр: 338.488.2(07)  Авторський знак: Л37
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
116530. Осовська, Г. В.
Менеджмент організацій : навч. посібник. – Ж. : Державний агроекологічний університет, 2007. – 300 с.
Шифр: 005(07)  Авторський знак: О-72
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116531. Мальська, М. П.
Туристичне країнознавство. Європа : навч. посібник. – 2-е вид. стереотип. – К. : ЦУЛ, 2010. – 224 с. – 978-966-364-834-7.
Шифр: 338.48(07)  Авторський знак: М21
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116532. Макарчук, В.
Аспекти будівельного права Російської імперії в "уложении о наказаниях уголовных и исправительных " (видання 1866 р.) та працях тогочасних російських юристів // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №884. – 2017. – С.30-37.
Шифр: 340.15
Опис документа
116533. Осовська, Г. В.
Менеджмент організацій : навч. посібник. – К. : Кондор, 2007. – 676 с. – 966-8251-20-2.
Шифр: 005(07)  Авторський знак: О-72
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116534. Дехтярь, Г. М.
Лицензирование и сертификация в туризме : учеб. пособие. – М. : Финанси и статистика, 2005. – 256 с. – 5-279-02529-1.
Шифр: 338.48(07)  Авторський знак: Д39
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116535. Мунін Г.Б.,Змійов А.О.,Зінов'єв Г.О.,Самарцев Є.В.
Управління сучасним готельним комплексом : навч. посібник. – К. : Ліра-К, 2005. – 520 с. – 966-351-015-3.
Шифр: 640.4(07)  Авторський знак: У66
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116536. Терлюк, І.
Конституціалізм і українська модель конституціоналізму: до проблеми формування національної державно-правової традиції // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №884. – 2017. – С.38-46.
Шифр: 340.15
Опис документа
116537. Биржаков, М. Б.
Введение в туризм : учебник. – 8-е изд., перераб. и доп. – СПб : Издательский дом Герда, 2005. – 512 с. – 5-94125-082-7.
Шифр: 338.486(07)  Авторський знак: Б64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116538. Мальська М.П.,Антонюк Н.В.,Занько Ю.С.,Ганич Н.М.
Країнознавство: теорія та практика : підручник. – К. : ЦУЛ, 2012. – 528 с. – 978-611-01-0288-9.
Шифр: 338.48(07)  Авторський знак: К78
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116539. Куцик, А. С.
Аналіз режимів початкового збудження турбогенератора за гібридною real-time моделлю системи генерування електроенергії. – 2018. – С.28-35.
Шифр: 539
Опис документа
116540. Правовое обеспечение международного туризма : учеб. – практич. пособие. – К. : Кондор, 2004. – 486 с. – 966-7982-43-2.
Шифр: 349.8(07)  Авторський знак: П68
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 5817 5818 5819 5820 5821 5822 5823 5824 5825 5826 5827 5828 5829 5830 5831 5832 5833 5834 5835 5836 5837 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет