ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 116501 - 116520 від загального числа 119635

116501. Ортинський, В.
Взаємодія підрозділів правоохоронних органів України у протидії контрабанді наркотичних засобів: теоретичні та практичні аспекти // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №884. – 2017. – С.4-10.
Шифр: 343.123
Опис документа
116502. Андрусяк, І.
Стефан Яворський та його внесок у розвиток науки логіки // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №884. – 2017. – С.11-14.
Шифр: 16: 340 (091)
Опис документа
116503. Демків, Р.
Про обгрунтованість позицій суб'єкта права на конституційне подання щодо відповідності Конституції України ( конституційності ) статті 7 " мова освіти " Закону України " Про освіту " від 5 вересня 2017 року № 2145- VIII // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №884. – 2017. – С.15-23.
Шифр: 342.4
Опис документа
116504. Горбатий, І. В
Високоефективна телекомунікаційна система на основі амплітудної модуляції багатьох складових // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №909. – 2018. – С.23-28.
Шифр: 621.39
Опис документа
116505. Кайдан М.В.,Бешлей М.І.,Максимюк Т.А.,Стрихалюк Б.М.,Матвіїв Р.З.
Теорія Кертера та фазові переходи для потоків у телекомунікаційних мережах // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №909. – 2018. – С.29-34.
Шифр: 621.391
Опис документа
116506. Барило Г.І.,Вірт В.В.,Голяка Р.Л.,Готра З.Ю.,Іванюк Х.Б.
SPICE моделювання мікропотужних джерел напруги для пристроїв фотовольтаїки // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №909. – 2018. – С.35-41.
Шифр: 004.9
Опис документа
116507. Бойко, О.
Органічні оптичні сенсори фізичних величин // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №909. – 2018. – С.42-50.
Шифр: 621.382
Опис документа
116508. Kutova, O.
Isfet sensors for biomedical applications // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №909. – 2018. – С.51-61.
Шифр: 621.391
Опис документа
116509. Ахрамович, В. М.
Управління ризиками інформаційної безпеки комерційного банку // Сучасний захист інформації. – 2019. – №2(38). – 2019. – С.54-59.
Шифр: 004
Опис документа
116510. Вісник Національного університету "Львівська Політехніка", №900 : Електроенергетичні та електромеханічні системи. – Л. : Національного університету "Львівська Політехніка", 2018. – 95с.
Шифр: 539
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116511. Волошина, І. В.
Дослідження динаміки приводу підіймання екскаватора-драглайна ЕШ-15/90А // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №900. – 2018. – С.3-9.
Шифр: 539
Опис документа
116512. Гавдьо, І. Р.
Вплив ступеня шунтування магнітного портоку на характеристики асинхронного двигуна з екранованими полюсами // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №900. – 2018. – С.10-14.
Шифр: 539
Опис документа
116513. Сорокина, А. В.
Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах : учеб. пособие. – М. : Альфа- М; ИНФРА-М, 2006. – 304 с. – Сервис. – 5-98281-068-1.
Шифр: 640.4(07)  Авторський знак: С65
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116514. Круль, Г. В.
Основи готельної справи : навч. посібник. – К. : ЦНЛ, 2011. – 368 с. – 978-611-01-0186-8.
Шифр: 640.4(07)  Авторський знак: К84
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116515. Мальська, М. П.
Готельний бізнес: теорія та практика : підручник. – К. : ЦНЛ, 2012. – 472 с. – 978-611-01-0286-5.
Шифр: 640.4(07)  Авторський знак: М21
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116516. Вісник національної академії державного управління при президентові України, 3(94). – К. : НАН Украины, 2019. – 123с. – 2310-2837.
Шифр: 33+37+316
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116517. Богалдин-, Малых В. В.
Маркетинг и управление в сфере туризма и социально- культурного сервиса: туристические, гостинично- ресторанные и развлекательные комплексы : учеб. пособие. – М. : МПСИ, 2004. – 560 с. – Культура и туризм. – 5-89502-464-5.
Шифр: 338.48(07)  Авторський знак: Б73
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
116518. Гапанович, В. Г.
Експериментальні дослідження процесу регулювання статичного тиристорного компенсатора для системи електопостачання шахтного навантаження // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №900. – 2018. – С.15-20.
Шифр: 539
Опис документа
116519. Нечаюк, Л. І.
Готельно-ресторанний бізнес : менеджмент : навч. посібник. – 3-е вид. – К. : ЦНЛ, 2009. – 344 с. – 966-8253-28.
Шифр: 640.4(07)  Авторський знак: Н59
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116520. Довгань, О. В.
Політичний вимір феномену смислу в парадигмі публічного управління // Вісник національної академії державного управління при президентові України. – 2019. – 3(94). – 2019. – C.5-10.
Шифр: 33+37+316
Опис документа

« 5816 5817 5818 5819 5820 5821 5822 5823 5824 5825 5826 5827 5828 5829 5830 5831 5832 5833 5834 5835 5836 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет