ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 116481 - 116500 від загального числа 120118

116481. Макарчук, В.
Аспекти будівельного права Російської імперії в "уложении о наказаниях уголовных и исправительных " (видання 1866 р.) та працях тогочасних російських юристів // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №884. – 2017. – С.30-37.
Шифр: 340.15
Опис документа
116482. Осовська, Г. В.
Менеджмент організацій : навч. посібник. – К. : Кондор, 2007. – 676 с. – 966-8251-20-2.
Шифр: 005(07)  Авторський знак: О-72
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116483. Дехтярь, Г. М.
Лицензирование и сертификация в туризме : учеб. пособие. – М. : Финанси и статистика, 2005. – 256 с. – 5-279-02529-1.
Шифр: 338.48(07)  Авторський знак: Д39
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116484. Мунін Г.Б.,Змійов А.О.,Зінов'єв Г.О.,Самарцев Є.В.
Управління сучасним готельним комплексом : навч. посібник. – К. : Ліра-К, 2005. – 520 с. – 966-351-015-3.
Шифр: 640.4(07)  Авторський знак: У66
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116485. Терлюк, І.
Конституціалізм і українська модель конституціоналізму: до проблеми формування національної державно-правової традиції // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №884. – 2017. – С.38-46.
Шифр: 340.15
Опис документа
116486. Биржаков, М. Б.
Введение в туризм : учебник. – 8-е изд., перераб. и доп. – СПб : Издательский дом Герда, 2005. – 512 с. – 5-94125-082-7.
Шифр: 338.486(07)  Авторський знак: Б64
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116487. Мальська М.П.,Антонюк Н.В.,Занько Ю.С.,Ганич Н.М.
Країнознавство: теорія та практика : підручник. – К. : ЦУЛ, 2012. – 528 с. – 978-611-01-0288-9.
Шифр: 338.48(07)  Авторський знак: К78
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116488. Куцик, А. С.
Аналіз режимів початкового збудження турбогенератора за гібридною real-time моделлю системи генерування електроенергії. – 2018. – С.28-35.
Шифр: 539
Опис документа
116489. Правовое обеспечение международного туризма : учеб. – практич. пособие. – К. : Кондор, 2004. – 486 с. – 966-7982-43-2.
Шифр: 349.8(07)  Авторський знак: П68
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116490. Левонюк, В. Р.
Моделювання вимикача надвисокої напруги для аналізу перехідних процесів в електротехнічних системах пересилання енергії. – 2018. – С.36-46.
Шифр: 539
Опис документа
116491. Качан, Я. В.
Генеза розвитку публічної служби в Україні // Вісник національної академії державного управління при президентові України. – 2019. – 3(94). – 2019. – C.23-29.
Шифр: 33+37+316
Опис документа
116492. Лаврентій, А. С.
Імідж як предмет наукового аналізу // Вісник національної академії державного управління при президентові України. – 2019. – 3(94). – 2019. – C.30-39.
Шифр: 33+37+316
Опис документа
116493. Маянні, Н. А.
Законодавче забезпечення державної екологічної політики України // Вісник національної академії державного управління при президентові України. – 2019. – 3(94). – 2019. – C.39-47.
Шифр: 33+37+316
Опис документа
116494. Осовська, Г. В.
Менеджмент організацій : підручник. – К. : Кондор, 2014. – 366 с. – 978-966-2781-77-9.
Шифр: 005(07)  Авторський знак: О-72
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116495. Саричев, Ю. О.
Сутність та особливості системи державного управління у воєнній сфері при підготовці держави до оборони // Вісник національної академії державного управління при президентові України. – 2019. – 3(94). – 2019. – C.47-53.
Шифр: 33+37+316
Опис документа
116496. Хренова-Шнмкіна, Р. М.
Розвиток нормативно-правового та організаційного забезпечення у сфері реалізації проектів міжнародної допомоги в Україні // Вісник національної академії державного управління при президентові України. – 2019. – 3(94). – 2019. – C.53-61.
Шифр: 33+37+316
Опис документа
116497. Макеенко, Ж. В.
Технології переговорів у врегулюванні конфліктних відносин у державному управлінні // Вісник національної академії державного управління при президентові України. – 2019. – 3(94). – 2019. – C.61-68.
Шифр: 33+37+316
Опис документа
116498. Олійник, І.
Стан та напрями вдосконалення нормативно-правоврго регулювання розвитку інфраструктури ринку житла в Україні // Вісник національної академії державного управління при президентові України. – 2019. – 3(94). – 2019. – C.68-76.
Шифр: 33+37+316
Опис документа
116499. Горблюк, С. А.
Нормативно-правове забезпечення ревіталізації міст у Польщі // Вісник національної академії державного управління при президентові України. – 2019. – 3(94). – 2019. – C.76-85.
Шифр: 33+37+316
Опис документа
116500. Селецький, С. І.
Правове регулювання туризму в Україні : навч. посібник. – К. : ЦУЛ, 2012. – 186 с. – 978-611-01-0365-7.
Шифр: 349.8(477) (07)  Авторський знак: С29
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 5815 5816 5817 5818 5819 5820 5821 5822 5823 5824 5825 5826 5827 5828 5829 5830 5831 5832 5833 5834 5835 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет