ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 116461 - 116480 від загального числа 121788

116461. Наконечний, А. Й.
Особливості побудови кіберфізичної системи для управління процесами виробництва на основі сучасних технологій // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №907. – 2018. – С.11-18.
Шифр: 539
Опис документа
116462. Дем'янишин Н.М,,Андрущак А.С.,Бурий О.А.,Мицик Б.Г.
Реалізація можливостей ефективнішого використання кристалічних матеріалів на основі нетривіальної кутової геометрії екстремумів п'єзооптичного ефекту // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №909. – 2018. – С.70-78.
Шифр: 535
Опис документа
116463. Мичуда, З. Р.
Логарифмічні аналого-цифрові перетворювачі. Основа логарифма // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №907. – 2018. – С.19-27.
Шифр: 539
Опис документа
116464. Розвиток інтегрованої звітності підприємств : тези виступів Міжнар. наук. конф., м. Житомир, 4-5 жовтня 2019 р. – Ж. : Житомирська політехніка, 2019. – 356 с.
Шифр: 657.1  Авторський знак: Р64
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
116465. Дружинін А.О.,Островський І.П.,Ховерко Ю.М.,Кучерепа Н.І.
Магнітоопір та намагніченість кремнієвих мікроструктур за низьких температур // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №909. – 2018. – С.79-85.
Шифр: 621.315
Опис документа
116466. Вісник Національного університету "Львівська Політехніка", №899 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – Л. : Національного університету "Львівська Політехніка", 2018. – 139с.
Шифр: 658
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116467. Модла, Р. М.
Методика визначення динамічних характеристик частотних демодуляторів з помноженням частоти // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №907. – 2018. – С.28-32.
Шифр: 539
Опис документа
116468. Галаченко, О. О. Стручок Н. М.
Тренди маркетингової стратегії реалізації санаторно-курортних послуг на регіональному рівні в умовах децентралізації // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №899. – 2018. – С.3-8.
Шифр: 338.1
Опис документа
116469. Гончар, С. Й.
Застосування методів стрес-менеджменту під час ведення кредитно-інвестиційної політики на підприємстві // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №899. – 2018. – С.9-13.
Шифр: 658.3
Опис документа
116470. Завербний, А. С.
Проблеми формування системи управління збутовою діяльністю: експортний вектор // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №899. – 2018. – С.14-20.
Шифр: 30
Опис документа
116471. Свидрук, І. І.
Методика моніторингу компетенційної складової управління персоналом креативних організацій // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №899. – 2018. – С.21-30.
Шифр: 005
Опис документа
116472. Проць, Р. В.
Підсилювач із дискретно керованим коефіцієнтом підсилення для пірометрів спектрального відношення // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №907. – 2018. – С.33-37.
Шифр: 539
Опис документа
116473. Бублик, М. І. Медвідь Р. В.
Сучасні тенденції та перспективи розвитку електронного підприємництва в умовах європейської інтеграції України // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №899. – 2018. – С.31-38.
Шифр: 339.92
Опис документа
116474. Рогушина, Ю. В.
Використання тезаурусів для пошуку складних формаційних об'єктів у WEB на основі онтологій // Проблеми програмування. – 2019. – №4. – 2019. – С.28-52.
Шифр: 004
Опис документа
116475. Будзик, Б.
Мета, завдання та принципи адміністративного судочинства на сучасному етапі реформування судової системи України // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №884. – 2017. – С.88-92.
Шифр: 347.998
Опис документа
116476. Войтенко, І.
Реформування ризикоорієнтованої системи митного та податкового контролю в частині інформатизації та автоматизації // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №884. – 2017. – С.93-100.
Шифр: 342.95
Опис документа
116477. Величко, О.
Представництво прокурором інтересів громадянина та держави в суді в умовах європейської інтеграції України // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №884. – 2017. – С.101-107.
Шифр: 347.963
Опис документа
116478. Долинська, М.
Деякі аспекти контролю за якістю вищої освіти в Україні // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №884. – 2017. – С.113-119.
Шифр: 347.135
Опис документа
116479. Єсімов, С.
Персональні дані як предмет захисту права на недоторканість приватного хиття // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №884. – 2017. – С.120-126.
Шифр: 343.4
Опис документа
116480. Ільчишин, Н.
Система суб'єктів адміністративного судочинства в Україні // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №884. – 2017. – С.127-131.
Шифр: 342.565
Опис документа

« 5814 5815 5816 5817 5818 5819 5820 5821 5822 5823 5824 5825 5826 5827 5828 5829 5830 5831 5832 5833 5834 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет