ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 116461 - 116480 від загального числа 119635

116461. Рябчинський, Ю.
Інвентаризація на підприємстві: проводимо правильно // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №88. – 2019. – С.12-15.
Шифр: 657
Опис документа
116462. Єгорова, Ю.
Страхові наслідки після ДТП: нюанси обліку та оподаткування // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №88. – 2019. – С.16-18.
Шифр: 657
Опис документа
116463. Мануляк, І.
Реалізація міткового перетворювача витрати газу в складі інформаційно-вимірювального каналу еталонної дзвонової установки "Темпо-3" // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2017. – випуск 78. – 2017. – С.65-74.
Шифр: 53.083
Опис документа
116464. Про бухоблік страхового відшкодування : Лист Мінфіну України від 31.07.19 р. № 35120-14-5/19610 // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №88. – 2019. – С.19.
Шифр: 657
Опис документа
116465. Яцишин, С.
Дослідження можливостей покращення якості виробів ЗО-принтерної технології // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2017. – випуск 78. – 2017. – С.74-80.
Шифр: 53.083
Опис документа
116466. Щодо відображення страхового відшкодування в бюджетній установі : Лист Мінфіну України від 06.09.19 р. № 35220-07/Т-1533/1632 // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №88. – 2019. – С.20.
Шифр: 657
Опис документа
116467. Банько, В.
Матричний метод проведення РМЕА-аналізу як інструмент прогнозування якості продукції // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2017. – випуск 78. – 2017. – С.80-85.
Шифр: 53.083
Опис документа
116468. Трегуб, В. Г.
Проектування систем автоматизації : навч. посібник. – К. : Ліра-К, 2018. – 344 с. – 978-966-2609-58-5.
Шифр: 681.5(07)  Авторський знак: Т66
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116469. Середа, А.
Скасування ухвали слідчого судді про призначення позапланової перевірки: підстави та судова практика // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №88. – 2019. – С.21-24.
Шифр: 657
Опис документа
116470. Мотало, А.
Аналіз методів і видів вимірювань у кваліметрії // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2017. – випуск 78. – 2017. – С.85-93.
Шифр: 53.083
Опис документа
116471. Булгакова, О.
Управитель багатоквартирного будинку змінює систему оподаткування: знайомство з ПДВ // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №88. – 2019. – С.25-28.
Шифр: 657
Опис документа
116472. Юлін, А.
Від благодійних фондів до поліпшення ОЗ: огляд свіжих ІПК з податку на прибуток // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №88. – 2019. – С.29-32.
Шифр: 657
Опис документа
116473. Все про бухгалтерський облік, №89. – К. : Новий друк, 2019. – 32с.
Шифр: 657
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116474. Ельперін І.В.,Пупена О.М.,Сідлецький В.М.,Швед С.М.
Автоматизація виробничих процесів : підручник. – 2-ге вид., випр. – К. : Ліра-К, 2019. – 378 с. – 978-966-2609-81-3.
Шифр: 681.5(07)  Авторський знак: А22
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116475. Михайлова, І.
Товар не є медвиробом: як змінити в ПН ставку ПДВ // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №89. – 2019. – С.4-6.
Шифр: 657
Опис документа
116476. Бойко, Т.
Оцінювання ризиків процесів життєвого циклу продукції постачальників за результатами їх аудиту згідно зі стандартом VDA 6.3 // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2017. – випуск 78. – 2017. – С.93-101.
Шифр: 53.083
Опис документа
116477. Пістун, Є. П.
Основи автоматики та автоматизації : навч. посібник. – 2-ге вид., змін. і доп. – Ль. : Вид-во Львівської політехніки, 2018. – 336 с. – 978-966-941-222-5.
Шифр: 681.5(07)  Авторський знак: П34
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116478. Микийчук, М.
Контроль якості підземних газопроводів з урахуванням корозійної втоми, міцності та нормативної документації // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2017. – випуск 78. – 2017. – С.101-108.
Шифр: 53.083
Опис документа
116479. Михайленко, В. Є.
Інженерна та комп'ютерна графіка : підручник. – 8-е вид. – К. : Каравела, 2018. – 368 с. – 978-966-8019-19-9.
Шифр: 744(07)  Авторський знак: М69
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116480. Крих, Г. Б.
Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів. Лабораторний практикум : навч. посібник. – Ль. : Вид-во Львівської політехніки, 2017. – 156 с. – 978-966-941-089-4.
Шифр: 681.5(07)  Авторський знак: К82
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 5814 5815 5816 5817 5818 5819 5820 5821 5822 5823 5824 5825 5826 5827 5828 5829 5830 5831 5832 5833 5834 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет