ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 116421 - 116440 від загального числа 120118

116421. Юлін, А.
Від благодійних фондів до поліпшення ОЗ: огляд свіжих ІПК з податку на прибуток // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №88. – 2019. – С.29-32.
Шифр: 657
Опис документа
116422. Все про бухгалтерський облік, №89. – К. : Новий друк, 2019. – 32с.
Шифр: 657
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116423. Ельперін І.В.,Пупена О.М.,Сідлецький В.М.,Швед С.М.
Автоматизація виробничих процесів : підручник. – 2-ге вид., випр. – К. : Ліра-К, 2019. – 378 с. – 978-966-2609-81-3.
Шифр: 681.5(07)  Авторський знак: А22
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116424. Михайлова, І.
Товар не є медвиробом: як змінити в ПН ставку ПДВ // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №89. – 2019. – С.4-6.
Шифр: 657
Опис документа
116425. Бойко, Т.
Оцінювання ризиків процесів життєвого циклу продукції постачальників за результатами їх аудиту згідно зі стандартом VDA 6.3 // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2017. – випуск 78. – 2017. – С.93-101.
Шифр: 53.083
Опис документа
116426. Пістун, Є. П.
Основи автоматики та автоматизації : навч. посібник. – 2-ге вид., змін. і доп. – Ль. : Вид-во Львівської політехніки, 2018. – 336 с. – 978-966-941-222-5.
Шифр: 681.5(07)  Авторський знак: П34
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116427. Микийчук, М.
Контроль якості підземних газопроводів з урахуванням корозійної втоми, міцності та нормативної документації // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2017. – випуск 78. – 2017. – С.101-108.
Шифр: 53.083
Опис документа
116428. Михайленко, В. Є.
Інженерна та комп'ютерна графіка : підручник. – 8-е вид. – К. : Каравела, 2018. – 368 с. – 978-966-8019-19-9.
Шифр: 744(07)  Авторський знак: М69
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116429. Крих, Г. Б.
Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів. Лабораторний практикум : навч. посібник. – Ль. : Вид-во Львівської політехніки, 2017. – 156 с. – 978-966-941-089-4.
Шифр: 681.5(07)  Авторський знак: К82
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116430. Маткова, Каміла
Фірма "IFM Electronic" - новий партнер кафедри інформаційно-вимірювальних технологій // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2017. – випуск 78. – 2017. – С.108-118.
Шифр: 53.083
Опис документа
116431. Ванін, В. В.
Оформлення конструкторської документації : навч. посібник. – К. : Каравела, 2018. – 200 с. – 978-966-801-907-5.
Шифр: 744(07)  Авторський знак: В17
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116432. Неліпа, Д. В.
Системний аналіз в політології : підручник. – К. : ЦУЛ, 2019. – 304 с. – 978-611-01-0597-2.
Шифр: 32(07)  Авторський знак: Н49
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116433. Бакуменко В.Д.,Бондар І.С.,Горник В.Г.,Шпачук В.В.
Особливості публічного управління та адміністрування : навч. посібник. – К. : Ліра- К, 2019. – 256 с. – 978-617-7320-28-8.
Шифр: 35(07)  Авторський знак: О-75
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116434. Неліпа, Д. В.
Організаційно-правові засади державної служби в Україні : підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2019. – 376 с. – 978-617-673-530-4.
Шифр: 351(07)  Авторський знак: Н49
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116435. Кирейцев, Г.
Інвентаризація на підприємстві: документальне оформленнявід "А" до "Я" // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №89. – 2019. – С.7-11.
Шифр: 657
Опис документа
116436. Власенко, О.
Прийняття на роботу: організовуємо без помилок // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №89. – 2019. – С.12-16.
Шифр: 657
Опис документа
116437. Власенко, О.
Складання документів працівниками: що потрібно враховувати // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №89. – 2019. – С.16-17.
Шифр: 657
Опис документа
116438. Вісник Національного університету "Львівська Політехніка", №909 : Радіоелектроніка та телекомунікації. – Л. : Національного університету "Львівська Політехніка", 2018. – 87с.
Шифр: 378.4
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116439. Циганенко, В.
Випробування перед прийняттям на роботу: коли, на який строк та як оформити // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №89. – 2019. – С.18-22.
Шифр: 657
Опис документа
116440. Про об'єднання бюджетів до завершення року : Лист ДКСУ від 14.08.19 р. № 16-06-06/13898 // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №89. – 2019. – С.23.
Шифр: 657
Опис документа

« 5812 5813 5814 5815 5816 5817 5818 5819 5820 5821 5822 5823 5824 5825 5826 5827 5828 5829 5830 5831 5832 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет