ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 116361 - 116380 від загального числа 120118

116361. Парамуд, Я. С.
Метод розпізнавання символів на зображенні на основі згорткової нейронної мережі // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №905. – 2018. – С.96-105.
Шифр: 004.03
Опис документа
116362. Попович, Б. Р.
Комп'ютерна перевірка припущення Гао, пов'язаного з отриманням елементів великого порядку в скінченних полях // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №905. – 2018. – С.106-110.
Шифр: 681
Опис документа
116363. Пуйда, В. Я.
Спецпроцесор системи оперативного контролю параметрів у реальному часі // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №905. – 2018. – С.111-116.
Шифр: 621.3
Опис документа
116364. Сало, А. М.
Засоби оптимізації модуля адміністрування вендингових кіберфізичних систем // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №905. – 2018. – С.117-124.
Шифр: 004.02
Опис документа
116365. Тимощук, П. В.
Робочі режими імпульсної нейронної мережі типу "К-winners-take-all" // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №905. – 2018. – С.125-129.
Шифр: 004.03
Опис документа
116366. Хоміць, В. М.
Засоби стиснення без втрат відеопотоку із мікросупутника // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №905. – 2018. – С.130-136.
Шифр: 004.38
Опис документа
116367. Хомуляк М.О.,Пильгун А,О,
Система керування позиціонуванням сонячної панелі // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №905. – 2018. – С.137-141.
Шифр: 004.3
Опис документа
116368. Юрчак, І. Ю
Застосування алгоритмів нечіткої логіки в системах розумного будинку // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №905. – 2018. – С.142-148.
Шифр: 621
Опис документа
116369. Юрчак, І. Ю
Застосування генетичних алгоритмів в автоматизованій системі розподілу навчального навантаження // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2018. – №905. – 2018. – С.149-157.
Шифр: 621
Опис документа
116370. Чабан, О.
Моделювання та якість моніторингу діагностичних систем // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2015. – випуск 76. – 2015. – С.92-99.
Шифр: 004
Опис документа
116371. Крайовський, В.
Дослідження термометричного матеріалу Нґ№і_хСО х ви // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2015. – випуск 76. – 2015. – С.99-107.
Шифр: 004
Опис документа
116372. ГукО.
Уточнений розрахунок на міцність захисних оболонок // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2015. – випуск 76. – 2015. – С.107-122.
Шифр: 004
Опис документа
116373. Паламар, М.
Пристрій для дистанційного вимірювання параметрів поверхонь рефлекторів антен // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2015. – випуск 76. – 2015. – С.122-126.
Шифр: 004
Опис документа
116374. Олеськів, О.
Багаторівнева метрологічна перевірка кіберфізичних систем // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2015. – випуск 76. – 2015. – С.132-137.
Шифр: 004
Опис документа
116375. Мідик, І.
. Систематизація показників якості у кваліметрії продукції овочівництва // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2015. – випуск 76. – 2015. – С.137-147.
Шифр: 004
Опис документа
116376. Бойко, Т.
Встановлення зв'язків між вимогами замовника та показниками виробу з використанням методу QFD та FUZZY LOGIC // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2015. – випуск 76. – 2015. – С.147-156.
Шифр: 004
Опис документа
116377. Рак, В.
Про використання сейсмічних хвиль Релея в охоронних системах // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2015. – випуск 76. – 2015. – С.156-161.
Шифр: 004
Опис документа
116378. Вимірювальна техніка та метрологія : Міжвідомчий науково-технічний збірник, випуск 78. – Л. : Львівська політехніка, 2017. – 124с. – 0368-6418.
Шифр: 53.083
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
116379. Матвіїв, Р.
Аналіз частотних характеристиккоригування адитивних зміщень у калібраторах напруги постійного струму // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2017. – випуск 78. – 2017. – С.3-10.
Шифр: 53.083
Опис документа
116380. Серєдюк, Б.
Вплив металічних домішок на електричні, магнітні та структурні властивості шаруватих напівпровідникових кристалів типу АзВ6 // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2017. – випуск 78. – 2017. – С.10-16.
Шифр: 53.083
Опис документа

« 5809 5810 5811 5812 5813 5814 5815 5816 5817 5818 5819 5820 5821 5822 5823 5824 5825 5826 5827 5828 5829 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет