ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 115761 - 115780 від загального числа 119077

115761. Брусницина, О.
Як враховувати річну винагороду в сумі відпускних, якщо підвищували оклади : Коментар до листа Мінсоцполітики України від 18.06.19 р. № 927/0/206-19 // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №77. – 2019. – С.12.
Шифр: 657
Опис документа
115762. Норми природних втрат зерна. Ч.5 : Наказ Мінагрополітики та продовольства України від 12.06.19 р. № 316 // Все про бухгалтерський облік. – 2019. – №77. – 2019. – С.13-20.
Шифр: 657
Опис документа
115763. Bobok, I. I.
Steganalysis method efficient for the hiddden communication channel withlow capacity // Радиотехника. – 2019. – №198/2019. – 2019. – C.19-31.
Шифр: 621.3
Опис документа
115764. Gorbenko, I. D.
Mathematical model of orthogonal frequency signals disribution and multiplexation (OFDM) // Радиотехника. – 2019. – №198/2019. – 2019. – C.32-43.
Шифр: 621.3
Опис документа
115765. Neyezhmakov, P.
Development of standard conditions for measuring the illuminance // Український метрологічний журнал. – 2019. – №3. – С.41-46.
Шифр: 006.91
Опис документа
115766. Гудима-Підвербецька, М.
Правова природа субсидіарних зобов'язань в цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – №8. – 2019. – С.10-16.
Шифр: 347
Опис документа
115767. Tiupa, S
Determination of the reliabilitty of control of curved surfaces by eddy current transducer // Український метрологічний журнал. – 2019. – №3. – С.57-61.
Шифр: 006.91
Опис документа
115768. Корнілова, Л.
Правове регулювання іпотечних правовідносин в контексті банкрутства фізичних осіб // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – №8. – 2019. – С.16-21.
Шифр: 347
Опис документа
115769. Навальнєва, Н.
Конфіскаційні санкції в цивільному праві за вчинення недійсного правочину. // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – №8. – 2019. – С.21-26.
Шифр: 347
Опис документа
115770. Старченко, О.
Проблемні питання процесуального статусу експерта з питань права // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – №8. – 2019. – С.26-30.
Шифр: 347
Опис документа
115771. Шемонаєв, В.
Правове значення загальної аварії при страхуванні вантажу // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – №8. – 2019. – С.30-35.
Шифр: 347
Опис документа
115772. Квіт, Н.
Правовий статус управителя біобанку: понятійний аппарат і класифікація // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – №8. – 2019. – С.35-41.
Шифр: 347
Опис документа
115773. Сандюк, Г.
Систематизація правових норм, які регулюють арешт морських суден // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – №8. – 2019. – С.41-46.
Шифр: 347
Опис документа
115774. Феофанова, І.
Трансформація інституту державної допомоги суб'єктам господарювання в контексті імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – №8. – 2019. – С.46-51.
Шифр: 347
Опис документа
115775. Малюга, Л.
Контроль за відповідністю проектів нормативно-правових актів соціального законодавства України праву Європейського Союзу // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – №8. – 2019. – С.51-58.
Шифр: 347
Опис документа
115776. Панасюк, О.
Визнання права як спосіб захисту у земельних орендних відносинах // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – №8. – 2019. – С.58-64.
Шифр: 347
Опис документа
115777. Бевз, С.
Правосвідомість у правовому регулюванні державного управління у сфері господарської діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – №8. – 2019. – С.64-69.
Шифр: 347
Опис документа
115778. Замрига, А.
"Економіка країни" та "господарство країни": адміністративно-правові аспекти співвідношення понять // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – №8. – 2019. – С.69-74.
Шифр: 347
Опис документа
115779. Кузнецов О.О.,Горбенко Ю.І.,Онопрієнко В.В.,Стельник І.В.,Мялковський Д.В.
Алгоритми криптографічного гешування, які застосовуються в сучасних блокчейн-системах // Радиотехника. – 2019. – №198/2019. – 2019. – C.44-53.
Шифр: 621.3
Опис документа
115780. Кузнецов О.О.,Горбенко Ю.І.,Онопрієнко В.В.,Стельник І.В.,Мялковський Д.В.
Дослідження алгоритмів криптографічного гешування, які застосовуються в сучасних блокчейн-системах // Радиотехника. – 2019. – №198/2019. – 2019. – C.54-74.
Шифр: 621.3
Опис документа

« 5779 5780 5781 5782 5783 5784 5785 5786 5787 5788 5789 5790 5791 5792 5793 5794 5795 5796 5797 5798 5799 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет