ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 115141 - 115160 від загального числа 116384

115141. Лаптин, Ю. Л.
Проблемы определения коэффициентов точных штрафных функций // Кибернетика и системный анализ. – 2019. – №3. – 2019. – С.64-79.
Шифр: 519.7
Опис документа
115142. Гевко, І. Б.
Методи прийняття управлінських рішень : підручник. – К. : Кондор, 2011. – 187 с. – 978-966-351-235-8.
Шифр: 005.53(07)  Авторський знак: Г27
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
115143. Морозов, В. В.
Інформаційні системи і технології в управлінні проектами : навч. посібник, Ч.1 : Планування проектів у MS Project. – К. : Ун-т економіки та права "КРОК", 2011. – 167 с. – 978-966-7735-60-9.
Шифр: 005.8(07)  Авторський знак: М80
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
115144. Трут, О. О.
Операційний менеджмент : підручник. – К. : Академвидав, 2013. – 348 с. – Альма-матер. – 978-966-8226-89-2.
Шифр: 005(07)  Авторський знак: Т79
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
115145. Кибернетика и системный анализ, №4. – 2019. – 202с.
Шифр: 519.7
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
115146. Морозов, В. В.
Управління проектами розвитку підприємств : навч. посібник. – К. : Університет економіки та права "КРОК", 2011. – 232 с. – 978-966-7735-53-1.
Шифр: 005.8(07)  Авторський знак: М80
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
115147. Мейтус, В. Ю.
Проблемы построения интеллектуальных систем. Представление знаний // Кибернетика и системный анализ. – 2019. – №4. – 2019. – С.3-14.
Шифр: 519.7
Опис документа
115148. Смольяков, Э. Р.
Эффективный метод исследования устойчивости существенно нелинейных динамических систем // Кибернетика и системный анализ. – 2019. – №4. – 2019. – С.15-23.
Шифр: 519.7
Опис документа
115149. Савчук, В. П.
Управління міжнародними інвестиційними проектами : навч. посібник. – К. : КНЕУ, 2013. – 469 с. – 978-966-483-691-0.
Шифр: 339.727(07)  Авторський знак: С13
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
115150. Голочалова, І. М.
Методологические аспекты бухгалтерского учета исполнения договоров государственно-частного партнерства в контексте инновационного вектора экономики // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2019. – Випуск 1(42). – 2019. – С.3-11.
Шифр: 657  Авторський знак: Г61
Опис документа /e-copies/Zbirnyk/Problems_ accounting_1_42/3.pdf
115151. Гринь, В. П.
Сучасні проблеми облікового забезпечення стратегічного управління // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2019. – Випуск 1(42). – 2019. – С.12-17.
Шифр: 657  Авторський знак: Г85
Опис документа /e-copies/Zbirnyk/Problems_ accounting_1_42/12.pdf
115152. Нечаюк, Л. І.
Готельно-ресторанний бізнес : менеджмент : навч. посібник. – К. : ЦНЛ, 2003. – 348 с. – 966-8253-28.
Шифр: 640.4(07)  Авторський знак: Н59
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
115153. Жиглей, І. В.
Звіт з управління - складова фінансової, нефінансової чи інтегрованої звітності? // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2019. – Випуск 1(42). – 2019. – С.18-24.
Шифр: 657  Авторський знак: Ж68
Опис документа /e-copies/Zbirnyk/Problems_ accounting_1_42/18.pdf
115154. Ковальчук, В. В.
Порядок облікового відображення операцій з приймання та передачі об'єкту концесії за умови їх відображення в поза балансом // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2019. – Випуск 1(42). – 2019. – С.25-34.
Шифр: 657  Авторський знак: К56
Опис документа /e-copies/Zbirnyk/Problems_ accounting_1_42/25.pdf
115155. Legenchyk, S. F.
Historical aspects of development of accounting in credit unions in the second half of the nineteenth century and at the beginning of the twentieth century // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2019. – Випуск 1(42). – 2019. – С.35-42.
Шифр: 657
Опис документа /e-copies/Zbirnyk/Problems_ accounting_1_42/35.pdf
115156. Лисенок, О. В.
Теоретичний аналіз міжнародних cистем оцінки фінансового стану банків // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2019. – Випуск 1(42). – 2019. – С.42-47.
Шифр: 657  Авторський знак: Л63
Опис документа /e-copies/Zbirnyk/Problems_ accounting_1_42/42.pdf
115157. Литвинчук, І. В.
Класифікація доходів загальноосвітніх навчальних закладів: критичний огляд // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2019. – Випуск 1(42). – 2019. – С.48-57.
Шифр: 657  Авторський знак: Л64
Опис документа /e-copies/Zbirnyk/Problems_ accounting_1_42/48.pdf
115158. Паянок, Т. М.
Система внутрішнього контролю дебіторської заборгованості: напрямки вдосконалення // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2019. – Випуск 1(42). – 2019. – С.58-63.
Шифр: 657  Авторський знак: П22
Опис документа /e-copies/Zbirnyk/Problems_ accounting_1_42/58.pdf
115159. Шпиталенко, Г. А.
Правознавство : підручник. – К. : Каравела, 2015. – 592 с. – 978-966-222-911-0.
Шифр: 340.1(07)  Авторський знак: Ш83
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
115160. Голіцинський, Ю. Б.
Граматика : зб. вправ. – 7-е вид., випр. та доп. – К. : Арій, 2018. – 544 с. – Англійська мова для школярів. – 978-966-498-234-1.
Шифр: 811.111(07)  Авторський знак: Г60
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 5748 5749 5750 5751 5752 5753 5754 5755 5756 5757 5758 5759 5760 5761 5762 5763 5764 5765 5766 5767 5768 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет