ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 115141 - 115160 від загального числа 115213

115141. Капустян, О. А.
Наближене мінімаксне оцінювання функціоналів від розв'язку параболічної задачі під час нелінійних спостережень // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2019. – №2. – 2019. – С.94-105.
Шифр: 004
Опис документа
115142. Поліщук, О. Д.
Мережеві структури та системи: паралельне опрацювання результатів неперервного моніторингу // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2019. – №2. – 2019. – С.105-115.
Шифр: 004
Опис документа
115143. Гуйтур М.,Панасенко Т.,Коваленко В.,Гуйтур Н.,Макаренкова А.
Тенденції розвитку онлайн-сервісів самодіагностики захворювання // Вища школа. – 2019. – №4. – 2019. – С.83-90.
Шифр: 378
Опис документа
115144. Возняк, О.
Правові аспекти захисту прав пацієнтів у випадку надання неякісної медичної допомоги психіатрами // Вища школа. – 2019. – №4. – 2019. – С.91-104.
Шифр: 378
Опис документа
115145. Захаров, А. В.
Об использовании матрицы связи при описании полосно-пропускающих фильтров // Радиоэлектроника. – 2019. – 62. – №4(682). – 2019. – С.201-215.
Шифр: 621.396
Опис документа
115146. Гуцул, О. В.
Учет скин-эффекта при безэлектродном исследовании электропроводности жидкости в капиллярах // Радиоэлектроника. – 2019. – 62. – №4(682). – 2019. – С.216-224.
Шифр: 621.396
Опис документа
115147. Коханов, А. Б.
Автоматический синхронизатор цифровых сигналов и телекоммуникационных потоков // Радиоэлектроника. – 2019. – 62. – №4(682). – 2019. – С.225-233.
Шифр: 621.396
Опис документа
115148. Прасанна, Р.
Влияние меди и графена на биконическую антенну в диапазоне частот 2, 2 ГГц // Радиоэлектроника. – 2019. – 62. – №4(682). – 2019. – С.234-240.
Шифр: 621.396
Опис документа
115149. На пошану науково-педагогічної діяльності професора Ілька Вакуловича Корунця // Вища школа. – 2019. – №4. – 2019. – С.122-126.
Шифр: 378
Опис документа
115150. Остапенко, О.
Про сучасні правові засади протидії вчиненню адміністративних правопорушень // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №876. – 2019. – С.182-187.
Шифр: 378.4
Опис документа
115151. Параниця, С.
Особливості адміністративно-правової класифікації видів вогнепальної зброї // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №876. – 2019. – С.188-192.
Шифр: 378.4
Опис документа
115152. Попович, Ю.
Проблеми правового регулювання комерційного (фірмового) найменування за законодавством України // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №876. – 2019. – С.193-198.
Шифр: 378.4
Опис документа
115153. Тацишин, І.
Особливості правового забезпечення функціонування соціальної держави // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №876. – 2019. – С.199-204.
Шифр: 378.4
Опис документа
115154. Демчук, Н.
Стадії адміністративних проваджень у справах про примусове повернення і примусове видворення іноземців та осіб без громадянства органами Державної прикордонної служби України // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №865. – 2017. – С.205-210.
Шифр: 378.4
Опис документа
115155. Крупенін, О. М.
Фізичне виховання: лікувальна фізична культура при захворюваннях шлунково-кишечного тракту. – 2019.
Опис документа /ftextslocal/fizyhne vyhovannja/metod5.pdf
115156. Завальна, І.
Інформатизація освіти як чинник розвитку інформаційного суспільства // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №865. – 2017. – С.211-214.
Шифр: 378.4
Опис документа
115157. Єсімов, С.
Основні напрями вдосконалення законодавства щодо використання інформаційних технологій у публічному управлінні // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №865. – 2017. – С.215-223.
Шифр: 378.4
Опис документа
115158. Ковалів, М.
Принципи адміністративно-правового статусу учасників виборів в Україні // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №865. – 2017. – С.224-229.
Шифр: 378.4
Опис документа
115159. Ковалів, М.
Роль та місце профілактики у сфері боротьби з адміністративними проступками // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №865. – 2017. – С.230-235.
Шифр: 378.4
Опис документа
115160. Козюренко, Р.
Компетенція- основний елемент правового статусу суб'єкта адміністративно-деліктної юрисдикції // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2017. – №865. – 2017. – С.236-241.
Шифр: 378.4
Опис документа

« 5748 5749 5750 5751 5752 5753 5754 5755 5756 5757 5758 5759 5760 5761 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет