ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 111521 - 111540 від загального числа 111619

111521. Хорольський, А. О.
Системні принципи та оціночний критерій надійності при оптимізації технологічних схем вугільних родовищ // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2017. – №II(80) Т.I. – 2017. – С.225-233.
Шифр: 6  Авторський знак: Х81
Опис документа /e-copies/VISNUK/80_II_I/225.pdf
111522. Туркевич, В. З.
Досягнення наукової школи академіка М.В. Новікова "Техніка високих тисків і механіка формування конструкційних і функціональних матеріалів" (1977-2017 рр.) // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2017. – №II(80) Т.II. – 2017. – С.3-6.
Шифр: 6  Авторський знак: Т88
Опис документа
111523. Волочко А.Т.,Гордиенко А.І.,Поко О.А.,Ласковнев А.П.
Академик Астапчик С.А. – личность, ученый, руководитель // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2017. – №II(80) Т.II. – 2017. – С.7-9.
Шифр: 6  Авторський знак: А38
Опис документа
111524. Антонюк, В. С.
Влияние условий резания на напряжения в опасной зоне режущего инструмента // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2017. – №II(80) Т.II. – 2017. – С.10-16.
Шифр: 6  Авторський знак: А72
Опис документа
111525. Економіка, фінанси, право, №11. – 2017. – 48с.
Шифр: 65+65.26+67
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
111526. Близнюк, А. О.
Ефективність та раціональність прийняття інвестиційних рішень // Економіка, фінанси, право. – 2017. – №11. – 2017. – С.4-5.
Шифр: 65+65.26+67  Авторський знак: Б69
Опис документа
111527. Чорна, Т. Л.
Проблеми виконання рішень іноземних судів в Україні // Економіка, фінанси, право. – 2017. – №11. – 2017. – С.6-10.
Шифр: 65+65.26+67  Авторський знак: Ч-75
Опис документа
111528. Гільорме, Т. В.
Удосконалення організації обліку основних засобів на промисловому підприємстві // Економіка, фінанси, право. – 2017. – №11. – 2017. – С.11-13.
Шифр: 65+65.26+67  Авторський знак: Г51
Опис документа
111529. Гупаловська, М. Б.
Роль фінансового контролю у пенсійній системі України // Економіка, фінанси, право. – 2017. – №11. – 2017. – С.14-16.
Шифр: 65+65.26+67  Авторський знак: Г94
Опис документа
111530. Соломко М,Т,,Круліковський Б.Б.
Оптимізація перенесення при додаванні двійкових чисел у теоретико-числовому базисі Радемахера // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2016. – №857. – 2016. – С.88-101.
Шифр: 004
Опис документа
111531. Трембач, Б. Р.
Метод визначення віддалі до джерела акустичних сигналів // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2016. – №857. – 2016. – С.102-110.
Шифр: 004
Опис документа
111532. Яркун, В. І.
Алгоритмічно-програмні засоби синхронізації при обміні даними великих обсягів // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2016. – №857. – 2016. – С.111-118.
Шифр: 004
Опис документа
111533. Яцук, В. О.
Моделювання процесу автоматичного коригування похибок калібраторів напруги постійного струму // Вісник Національного університету "Львівська Політехніка". – 2016. – №857. – 2016. – С.119-125.
Шифр: 004
Опис документа
111534. Якимащенко, В.
Доходи і витрати від участі в капіталі та дивідендів // Баланс бібліотека. – 2017. – №23. – 2017. – С.54-59.
Шифр: 65
Опис документа
111535. Омельницька, З.
Роялті: облік доходів і витрат // Баланс бібліотека. – 2017. – №23. – 2017. – С.59-62.
Шифр: 65
Опис документа
111536. Якимащенко, В.
Фінансова допомога: облікові нюанси // Баланс бібліотека. – 2017. – №23. – 2017. – С.62-68.
Шифр: 65
Опис документа
111537. Папінова, О.
Доходи і витрати за операціями з неприбутковими організаціями // Баланс бібліотека. – 2017. – №23. – 2017. – С.68-72.
Шифр: 65
Опис документа
111538. Якимащенко, В.
Витрати і доходи минулих звітних періодів // Баланс бібліотека. – 2017. – №23. – 2017. – С.72-78.
Шифр: 65
Опис документа
111539. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" : Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99р. №290 // Баланс бібліотека. – 2017. – №23. – 2017. – С.78-81.
Шифр: 65
Опис документа
111540. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16"Витрати" : Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99р. №318 // Баланс бібліотека. – 2017. – №23. – 2017. – С.81-87.
Шифр: 65
Опис документа

« 5567 5568 5569 5570 5571 5572 5573 5574 5575 5576 5577 5578 5579 5580 5581 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет