ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 110501 - 110520 від загального числа 110634

110501. Мошенський, С. З.
Глобальний ринок акцій у 1990-і роки // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2017. – Випуск 2(37). – 2017. – С.55-59.
Шифр: 65.052  Авторський знак: М87
Опис документа /e-copies/Zbirnyk/Problems_ accounting_2_37/55.pdf
110502. Остапчук, Т. П.
Основи облікового забезпечення економічного механізму охорони та стійкого використання земельних ресурсів в Україні // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2017. – Випуск 2(37). – 2017. – С.60-66.
Шифр: 65.052  Авторський знак: О-76
Опис документа /e-copies/Zbirnyk/Problems_ accounting_2_37/60.pdf
110503. Плахтій, Т. Ф.
Розвиток системи менеджменту якості обліку // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2017. – Випуск 2(37). – 2017. – С.67-73.
Шифр: 65.052  Авторський знак: П37
Опис документа /e-copies/Zbirnyk/Problems_ accounting_2_37/67.pdf
110504. Полчанов, А. Ю.
Елементи фінансового потенціалу держави // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2017. – Випуск 2(37). – 2017. – С.74-78.
Шифр: 65.052  Авторський знак: П53
Опис документа /e-copies/Zbirnyk/Problems_ accounting_2_37/74.pdf
110505. Романенко, С. В.
Управлінська звітність за операціями з акредитивами: організаційний аспект // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2017. – Випуск 2(37). – 2017. – С.79-82.
Шифр: 65.052  Авторський знак: Р69
Опис документа /e-copies/Zbirnyk/Problems_ accounting_2_37/79.pdf
110506. Рудейчук, С. В.
Тенденції розвитку соціально-відповідального інвестування в Україні: облікові засади // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2017. – Випуск 2(37). – 2017. – С.83-86.
Шифр: 65.052  Авторський знак: Р83
Опис документа /e-copies/Zbirnyk/Problems_ accounting_2_37/83.pdf
110507. Усатенко, О. В.
Економічний аналіз доходності венчурної діяльності венчурних фондів // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2017. – Випуск 2(37). – 2017. – С.87-93.
Шифр: 65.052  Авторський знак: У74
Опис документа /e-copies/Zbirnyk/Problems_ accounting_2_37/87.pdf
110508. Ущаповський, Ю. В.
До витоків поняття "інституційна структура економіки" у біологічній і дуалістичній соціології ХІХ століття // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2017. – Випуск 2(37). – 2017. – С.94-97.
Шифр: 65.052  Авторський знак: У96
Опис документа /e-copies/Zbirnyk/Problems_ accounting_2_37/94.pdf
110509. Хоменко, Г. Ю.
Звітність щодо венчурного фінансування як інформаційне джерело прийняття ефективних управлінських рішень на інноваційних підприємствах // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2017. – Випуск 2(37). – 2017. – С.98-101.
Шифр: 65.052  Авторський знак: Х76
Опис документа /e-copies/Zbirnyk/Problems_ accounting_2_37/98.pdf
110510. Юхименко-Назарук, I. А.
Методичні аспекти обліку мережевих активів // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2017. – Випуск 2(37). – 2017. – С.102-107.
Шифр: 65.052  Авторський знак: Ю94
Опис документа /e-copies/Zbirnyk/Problems_ accounting_2_37/102.pdf
110511. Товстенко, О.
Щодо середнього заробітку, який не враховується до заробітної плати для забезпечення її мінімального рівня. Лист Міністерства соціальної політики України від 13.02.17 р.№322/0/101-17/282 // Баланс бібліотека. – 2017. – №10. – 2017. – С.104.
Шифр: 65
Опис документа
110512. Голицын, А. Н.
Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной среды : учебник. – М. : Оникс, 2007. – 336 с. – 978-5-488-00994-3.
Шифр: 504.06(07)  Авторський знак: Г60
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
110513. Іванюк, Д. П.
Управління природоохоронною діяльністю : навч. посібник. – К. : Алерта, 2007. – 368 с. – 978-966-8533-64-8.
Шифр: 502(07)  Авторський знак: І-23
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
110514. Пінкіна, Т. В.
Гідробіологія : практикум : навч. посібник. – Житомир : ЖНАЕУ, 2010. – 184 с.
Шифр: 574.5(07)  Авторський знак: П32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
110515. Щодо обкладання ПДВ і податком на прибуток операцій за договором позички : ІПК ДФСУ від 23.08.17 р. № 1730/6/99-99-15-03-02-15/ІПК // Все про бухгалтерський облік. – 2017. – №83. – С.15-16.
Шифр: 65.052
Опис документа
110516. Барковський, В. В.
Вища математика для економістів : навч. посібник. – 4-те вид., перероб. та доп. – К. : ЦНЛ, 2005. – 448 с. – 966-364-120-7.
Шифр: 517(07)  Авторський знак: Б25
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
110517. Товстенко, О.
Щодо сум матеріальної допомоги, які не враховуються до зарплати для забезпечення її мінімального рівня. Лист Міністерства соціальної політики України від 13.02.17 р. №294/0/ 101-17/282 // Баланс бібліотека. – 2017. – №10. – 2017. – С.105.
Шифр: 65
Опис документа
110518. Скиба, Г. В.
Фізична хімія та хімія силікатів : навч. метод. посібник. – Житомир : Вид. О.О. Євенок, 2016. – 272 с. – 978-617-7265-73-2.
Шифр: 544(07)  Авторський знак: С42
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
110519. Про податковий кредит за податковою накладною з помилкою : ІПК ДФСУ від 18.08.17 р. № 1676/6/99-99-12-02-01-15/ІПК // Все про бухгалтерський облік. – 2017. – №83. – С.17-18.
Шифр: 65.052
Опис документа
110520. Герасименко В.Г.,Герасименко М.О.,Цвіліховський М.І.,Коцюмбас І.Я.,Захаренко М.О.
Біотехнологія : підручник. – К. : ІНКОС, 2006. – 647 с. – 966-8347-34-Х.
Шифр: 577(07)  Авторський знак: Б63
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 5516 5517 5518 5519 5520 5521 5522 5523 5524 5525 5526 5527 5528 5529 5530 5531 5532 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет