ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 110501 - 110520 від загального числа 112071

110501. Petrenko, A.
Blockchain as a service for medical records // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2017. – №3. – 2017. – C.7-11.
Шифр: 004
Опис документа
110502. Гаращенко, Ф. Г.
Про двокритеріальну оптимізацію портфеля акцій // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2017. – №3. – 2017. – C.12-20.
Шифр: 004
Опис документа
110503. Ільїн, М. І.
Ідентифікація інтенсивності джерел забруднення атмосфери на базі гібридних обчислювальних систем // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2017. – №3. – 2017. – C.21-28.
Шифр: 004
Опис документа
110504. Петренко, О. О.
Особливості реалізації сервіс-орієнтованих додатків у хмарі // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2017. – №3. – 2017. – C.29-42.
Шифр: 004
Опис документа
110505. Гершуни, А. Н.
Испарительно-конденсационные системы охлаждения электронной аппаратуры // Радиоэлектроника. – 2017. – 60. – №7. – 2017. – С.403-412.
Шифр: 621.396
Опис документа
110506. Зак, Ю. А.
Оценка компании на основе дисконтированных финансовых потоков и ее остаточной стоимости в условиях нечетких данных // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2017. – №3. – 2017. – C.43-56.
Шифр: 004
Опис документа
110507. Мельник, И. В.
Моделирование энергетической эффективности триодных источников электронов высоковольтного тлеющего разряда с учетом температуры электронов и их подвижности в анодной плазме // Радиоэлектроника. – 2017. – 60. – №7. – 2017. – С.413-424.
Шифр: 621.396
Опис документа
110508. Копилова, О. В
Інсулінорезистентність і гіпотиреоз у патогенезі розвитку ожиріння у дітей пубертатного віку, які народилися від батьків, опромінених унаслідок аварії на ЧАЕС // Український радіологічний журнал. – 2017. – XXV. – №3. – 2017. – С.198-201.
Шифр: 57+61
Опис документа
110509. Мамедов, Дж. Ф.
Создание корпоративной сети для компоновочной схемы технологического парка высшего учебного заведения // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2017. – №3. – 2017. – C.57-62.
Шифр: 004
Опис документа
110510. Мазур, А. Г.
Гастросцинтиграфические признаки моторно - эвакуаторных нарушений желудка // Український радіологічний журнал. – 2017. – XXV. – №3. – 2017. – С.202-205.
Шифр: 57+61
Опис документа
110511. Ткаченко, М. М.
Застосування остеосцинтиграфії для діагностики остеосарком // Український радіологічний журнал. – 2017. – XXV. – №3. – 2017. – С.206-209.
Шифр: 57+61
Опис документа
110512. Козуля, Т. В.
Формування знання-орієнтованого інформаційного забезпечення досліджень складних систем // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2017. – №3. – 2017. – C.63-72.
Шифр: 004
Опис документа
110513. Страховий менеджмент: конспект лекцій для підготовки магістрів за спеціальністю 072 "Фінанси, банківська справа та страхування". – 2017.
Опис документа /ftextslocal/finansy/lekzii 2.pdf
110514. Міхановський О.А.,Яковцова І.І.,Данилюк С.В.,Слободянюк О.В.,Харченко Ю.В.,Кругова І.М.,Щит Н.М.,Федоренко Н.В.,Теплова М.А.
Терапевтичний патоморфоз раку яєчників залежно від технології проведення неоад'ювантної хіміотерапії // Український радіологічний журнал. – 2017. – XXV. – №3. – 2017. – С.210-214.
Шифр: 57+61
Опис документа
110515. Спіженко Н.Ю.,Чеботаррьова Т.І.,Ярмак О.Г.,Матвієвська Л.В.,Зелінський Р.М.Копанєва Ю.П.
Можливості та переваги електронотерапії в лікуванні немеланомного раку шкіри // Український радіологічний журнал. – 2017. – XXV. – №2. – 2017. – С.158-161.
Шифр: 57+61
Опис документа
110516. Вінников, В. А.
Радіологічні наслідки можливих сценаріїв контакту з радіаційним чинником у військовій практиці в Україні // Український радіологічний журнал. – 2017. – XXV. – №3. – 2017. – С.215-224.
Шифр: 57+61
Опис документа
110517. Хворостенко М.И.,Ткаченко В,И,,Кихтенко И.Н.,Хворостенко Ю.М.
Изготовление тонкопленочных радиационно-защитных материалов // Український радіологічний журнал. – 2017. – XXV. – №3. – 2017. – С.225-230.
Шифр: 57+61
Опис документа
110518. Горбачук, В. М.
Особливості прийняття рішень людиною для розв'язання складних міждисциплінарних проблем // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2017. – №3. – 2017. – C.73-87.
Шифр: 004
Опис документа
110519. Ткаченко М.М.,Романенко Г.О.,Морозова Н.Л.,Миронова О.В.
Досвід викладання радіонуклідної діагностики в курсі радіології в національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця // Український радіологічний журнал. – 2017. – XXV. – №3. – 2017. – С.231-233.
Шифр: 57+61
Опис документа
110520. Грушка Г.В.,Луховицька Н.І.,Ткаченко Г.І.,Астап'єва О.М.,Савченко А.С.,Підченко Н.С.,Боброва В.М.
Радіонуклідна терапія метастатичного ураження кісткової системи в поєднанні з хірургічним лікуванням, хіміотерапією та із застосуванням бісфосфонатів // Український радіологічний журнал. – 2017. – XXV. – №3. – 2017. – С.234-237.
Шифр: 57+61
Опис документа

« 5516 5517 5518 5519 5520 5521 5522 5523 5524 5525 5526 5527 5528 5529 5530 5531 5532 5533 5534 5535 5536 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет