ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 109941 - 109960 від загального числа 110276

109941. Яким чином можна виправити помилки у фінзвітності, поданій раніше до контролюючих органів?(ЗІР, категорія 102.23.01) // Баланс бібліотека. – 2017. – №10. – 2017. – С33.
Шифр: 65
Опис документа
109942. Продан, М.
Штраф за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних. Лист ДФС України від 03.03.17р. №709 /4/ 99-99-15-03-02-15 // Баланс бібліотека. – 2017. – №10. – 2017. – С.34-35.
Шифр: 65
Опис документа
109943. Телюк, К. Ф.
Енергозбереження як складова сиситема вдосконалення суспільногго виробництва // Регіональна економіка. – 2017. – №2. – С.46-54.
Шифр: 65.9  Авторський знак: Т31
Опис документа
109944. Прунцева, Г. О.
Вплив монетарної політики держави на систему продовольчої безпеки // Регіональна економіка. – 2017. – №2. – С.55-61.
Шифр: 65.9  Авторський знак: П85
Опис документа
109945. Галиця, І. О.
Становлення механізму соціальної безпеки: наукова детермінація // Регіональна економіка. – 2017. – №2. – С.62-72.
Шифр: 65.9  Авторський знак: Г15
Опис документа
109946. Кирилович, В. А.
Основи технологій обробки поверхонь деталей машин : підручник. – Ж. : Видавець О.О. Євенок, 2017. – 266 с. – 978-617-7483-66-2.
Шифр: 621.9(07)  Авторський знак: К43
Кількість примірників :  10    В наявності :  10
Опис документа
109947. Біль, М. М.
Ефективність механізму регулювання міграції населення: теоретико-методичні основи оцінювання // Регіональна економіка. – 2017. – №2. – С.73-79.
Шифр: 65.9  Авторський знак: Б67
Опис документа
109948. Колодійчук, І. А.
Засадничі принципи формування системи поводження з відходами // Регіональна економіка. – 2017. – №2. – С.
Шифр: 65.9  Авторський знак: К61
Опис документа
109949. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : Міжнародний збірник наукових праць, Випуск 1 (36). – Ж. : ЖДТУ, 2017. – 335 с.
Шифр: 65.052
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
109950. Вісник Житомирського державного технологічного університету, №2(80) : Серія: Економічні науки. – Ж. : ЖДТУ, 2017. – 182 с.
Шифр: 65
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
109951. Апопій, В. В.
Стратегічні пріоритети розвитку торгівлі в сільській місцевості // Регіональна економіка. – 2017. – №2. – С.89-97.
Шифр: 65.9  Авторський знак: А76
Опис документа
109952. Гончаренко, І. В.
Концепція "Smart Citi" у забезпеченні сталого розвитку сільських поселень // Регіональна економіка. – 2017. – №2. – С.98-104.
Шифр: 65.9  Авторський знак: Г65
Опис документа
109953. Залуцький, І. Р.
Розблокування мораторію на обіг земельних ділянок сільськогосподарського призначення в контексті пріоритетності їх охорони // Регіональна економіка. – 2017. – №2. – С.105-115.
Шифр: 65.9  Авторський знак: З-24
Опис документа
109954. Шевчук, О. О.
Методологічні аспекти застосування дохідного підходу до оцінювання вартості страхових компаній // Регіональна економіка. – 2017. – №2. – С.124-131.
Шифр: 65.9
Опис документа
109955. Луцків, О. М.
Програмно- стратегічне забезпечення реалізації інноваційної політики ЄС // Регіональна економіка. – 2017. – №2. – С.132-141.
Шифр: 65.9  Авторський знак: Л86
Опис документа
109956. Лупак, Р. Л.
Імплементація в Україні світового досвіду державної політики імпортозаміщення: регіонально-галузеві аспекти // Регіональна економіка. – 2017. – №2. – С.142-149.
Шифр: 65.9  Авторський знак: Л85
Опис документа
109957. Баланс бібліотека, №14. – К. : ТОВ "Баланс-Клуб", 2017. – 96с.
Шифр: 65
Опис документа
109958. Якимащенко, В.
Декларація з податку на прибуток за півріччя 2017 року // Баланс бібліотека. – 2017. – №14. – С.5-10.
Шифр: 65
Опис документа
109959. Якимащенко, В.
Розрахунок частини чистого прибутку (доходи) унітарними підприємствами // Баланс бібліотека. – 2017. – №14. – С.11-14.
Шифр: 65
Опис документа
109960. Целуйко, О.
Декларування валютних цінностей, доходів і майна резидента, що знаходяться за кордоном // Баланс бібліотека. – 2017. – №14. – С.15-20.
Шифр: 65
Опис документа

« 5488 5489 5490 5491 5492 5493 5494 5495 5496 5497 5498 5499 5500 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет