ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 9181 - 9200 від загального числа 111725

9181. Дьомін, О.
Роль адміністративної реформи у державотворенні на сучасному етапі // Право України. – 2003. – №5. – с.3.
Шифр: 67.9(4Укр.)
Опис документа
9182. Добродумов, П.
Про реформу політичної системи України // Право України. – 2003. – №5. – с.19.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Д56
Опис документа
9183. Шатіло, В.
Місце Президента України в системі органів державної влади // Право України. – 2003. – №5. – с.24.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Ш28
Опис документа
9184. Гайворонський, В.
Конституційний принцип верховенства права // Право України. – 2003. – №5. – с.26.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: Г12
Опис документа
9185. Темченко, В.
Функції держави із забезпечення прав людини у ринковій економіці // Право України. – 2003. – №5. – с.47.
Шифр: 67.9(4Укр)  Авторський знак: Т32
Опис документа
9186. Саєнко, О.
Реалізація права власності на землю: окремі проблеми нотаріату // Право України. – 2003. – №5. – с.94.
Шифр: 67.9(4Укр.)  Авторський знак: С12
Опис документа
9187. Чурбаков, А. В.
Импульсные устройства с диодными оптронами. – М. : Энергия, 1980. – 143с. – Б-ка по радиоэлектронике ; Вып. 67.
Шифр: 621.374  Авторський знак: Ч-93
Кількість примірників :  5    В наявності :  5
Опис документа
9188. Хемминг, Р. В.
Цифровые фильтры. – М. : Сов. радио, 1980. – 224с.
Шифр: 621.372  Авторський знак: Х37
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
9189. Полонський, Л. Г.
Технологія ремонту та відновлення : навч. посібник. – Ж. : ЖІТІ, 2003. – 221с. – 966-683-066-3.
Шифр: 658.58(07)  Авторський знак: П52
Кількість примірників :  268    В наявності :  267
Опис документа
9190. Лопухин, В. А.
Обеспечение точности электронной аппаратуры : (конструкторско-технологические методы). – Ленинград : Машиностроение, 1980. – 269с.
Шифр: 621.382  Авторський знак: Л77
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
9191. Мельников, Н. Ф.
Технология машиностроения : Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1977.
Шифр: 621.01  Авторський знак: М48
Кількість примірників :  4    В наявності :  4
Опис документа
9192. Лыпарь, Ю. И.
Автоматизация пректирования избирательных усилителей и генераторов : монография. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1983. – 144с.
Шифр: 621.38  Авторський знак: Л96
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9193. Биберман, Л. И.
Широкодиапазонные генераторы на негатронах. – М. : Радио и связь, 1982. – 89с.
Шифр: 621.373.5  Авторський знак: Б59
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9194. Проблемы машиностроения : Респ. межвед. сборн. – К. : Наукова думка, 1975. – 88с. – Выпуск 1.
Шифр: 621.0  Авторський знак: П78
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
9195. Юргутіс, І. А.
Основи менеджменту : Навчальний посібник. – К. : Освіта, 1998. – 254с. – 966-04-0361-5.
Шифр: 65.290-2я7  Авторський знак: Ю65
Кількість примірників :  30    В наявності :  30
Опис документа
9196. Илюкович, А. М.
Измерение больших сопротивлений. – М. : Энергия, 1971. – 126с. – Электроизмерительные приборы ; Вып.15.
Шифр: 621.317  Авторський знак: И44
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
9197. Бандурка О.М.,Коробов М.Я.,Орлов П.І.,Петрова К.Я.
Фінансова діяльність підприємства : Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Либідь, 2003. – 384с. – 966-06-0239-1.
Шифр: 65.290-93я7  Авторський знак: Ф59
Кількість примірників :  38    В наявності :  37
Опис документа
9198. Чернышев А.А.,Иванов В.И.,Галахов В.Д.,Гордеева В.И.,Гришина Л.М.
Диоды и тиристоры : Справочник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Энергия, 1980. – 176с. – Массовая радиобиблиотека ; Вып. 1005.
Шифр: 621.382  Авторський знак: Д46
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
9199. Игумнов, Д. В.
Основы микроэлектроники : Учебник. – М. : Высшая школа, 1991. – 254с. – 5-06-002036-3.
Шифр: 621.38(07)  Авторський знак: И28
Кількість примірників :  21    В наявності :  21
Опис документа
9200. Васильєва-Чекаленко, Л. Д.
Україна в міжнародних відносинах (1944-1996 рр.) : навч. посібнник. – К. : Освіта, 1998. – 176с. – 966-04-0280-5.
Шифр: 94(477)(07)  Авторський знак: В19
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет