ЖДТУ Бібліотека Електронний каталог
 
Показано документи 20541 - 20560 від загального числа 120510

20541. Білоус, Д. Г.
Безцінний скарб : Вірші про українську мову. – К. : Укр. енцикл., 2004. – 328с. – 966-7492-20-6.
Шифр: 821.161.2  Авторський знак: Б61
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20542. Вентцель, Е. С.
Теория случайных процессов и ее инженерные приложения. – М. : Наука, 1991. – 384с. – Физико-математическая библиотека инженера. – 5-02-014125-9.
Шифр: 519.2  Авторський знак: В29
Кількість примірників :  68    В наявності :  65
Опис документа
20543. Ганич, Д. И.
Русско-украинский, украинско-русский словарь. – 7-е изд., доп. и перераб. – К. : А.С.К., 1999. – 560с. – 966-539-016-3.
Шифр: 811.161.1(03)  Авторський знак: Г19
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
20544. Воробьев, Б. М.
Основы технологии горного производства : Введение в специальность. Учеб. пособ. – М. : Недра, 1973. – 288С.
Шифр: 622(07)  Авторський знак: В75
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
20545. Абрамов, О. В.
Ультразвуковая обработка материалов. – М. : Машиностроение, 1984. – 280с.
Шифр: 621.9.04  Авторський знак: А16
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20546. Шнейдер, Ю. Г.
Чистовая обработка металлов давлением. – М. : Машгиз, 1963. – 269с.
Шифр: 621.97  Авторський знак: Ш76
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20547. Кулиняк, Д. І.
"Од Калниша вісті..." : Історично-документальна повість. – К. : Київська правда, 2004. – 344 с. – 966-7270-41-6.
Шифр: 82-94(477)  Авторський знак: К90
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
20548. Примак, А. В.
Автоматизированные системы защиты воздушного бассейна от загрязнения. – К. : Техніка, 1988. – 166с. – 5-335-00069-4.
Шифр: 502  Авторський знак: П76
Кількість примірників :  2    В наявності :  1
Опис документа
20549. Яворницький, Д. І.
До історії степової України. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 444с. – 966-511-390-9.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: Я22
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20550. Полягли в снігах Суомі : Книга пам'яті України про громадян, які загинули у воєнних конфліктах за рубежем. Т.2. – К. : Книга пам'яті України, 2004. – 968с. – 966-7605-08-6.
Шифр: 94(477)  Авторський знак: П54
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
20551. Ленин - товарищ, человек. – 6-е изд. – М. : Политиздат, 1987. – 352с.
Шифр: 63.3(2)6-8Ленін  Авторський знак: Л44
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20552. Боєчко, Ф. Ф.
Основні біохімічні поняття, визначення і терміни : навч. посібник. – К. : Вища школа, 1983. – 536с. – 5-11003745-0.
Шифр: 57(07)  Авторський знак: Б75
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20553. Ленін, В. І.
Вибрані твори : В 10-ти т. Т.4. : 1905-1907. – К. : Політвидав, 1987. – 613с.
Шифр: 141.82(08)  Авторський знак: Л45
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20554. Українки в історії. – К. : Либідь, 2004. – 328с. – 966-06-361-4.
Шифр: 94(477)-055.2  Авторський знак: У45
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
20555. Шахурин, А. И.
Крылья победы. – М. : Политиздат, 1983. – 240с.
Шифр: 94(47)  Авторський знак: Ш32
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20556. Українська мова : Енциклопедія. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Укр. енциклопедія, 2004. – 820с. – 966-7492-19-2.
Шифр: 811.161.2(03)  Авторський знак: У45
Кількість примірників :  3    В наявності :  3
Опис документа
20557. Великий тлумачний словник сучасної української мови : 170 000 слів. – К. : Перун, 2004. – 1440с. – 966-569-013-2.
Шифр: 811.161.2(03)  Авторський знак: В27
Кількість примірників :  2    В наявності :  2
Опис документа
20558. Гронтковська, Г. Е.
Мікроекономіка : Практикум: Навч. посібник. – К. : ЦНЛ, 2004. – 404с. – 966-8568-57-5.
Шифр: 330.101.542(07)  Авторський знак: Г86
Кількість примірників :  7    В наявності :  7
Опис документа
20559. Вовчак, О. Д.
Страхування : навч. посібник. – Л. : Новий Світ-2000, 2004. – 480с. – 966-7827-53-4.
Шифр: 65.27я7  Авторський знак: В61
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа
20560. Дівчатка. – К. : Молодь, 1984. – 88с.
Шифр: 94(47)  Авторський знак: Д44
Кількість примірників :  1    В наявності :  1
Опис документа

« 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 »
 
©Житомирський державний технологiчний університет